Nieuws

Boek “50 jaar lokale politiek in Geldrop” nog steeds verkrijgbaar.

06 april 2021

Op 9 april 2020 bestond de DGG 50 jaar. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit is dit boek “50 jaar lokale politiek in Geldrop” uitgebracht. De samenstellers van het boek Ton Steenbakkers en Frans Stravers schetsen aan de hand van foto’s, documenten en artikelen uit de krant en huis aan huis bladen een beeld van de Geldropse politiek in de periode van 1970 tot 2020.

lees meer

Regeling voor subsidie voor energiebesparende maatregelen voor huurders komt er aan! DGG stelt vragen en houdt de vinger aan de pols.

05 april 2021

De DGG heeft al eerder vragen gesteld over de bon voor de aanschaf van energiebesparende middelen die verspreid is onder huiseigenaren van onze gemeente. Het college heeft toen geantwoord dat dat de bon voor energiebesparende middelen naast voor huiseigenaren ook beschikbaar zou komen voor de huurders, zodat ook zij deel kunnen nemen aan dit landelijke initiatief. Dit is tot op heden niet gebeurd en daarom heeft de DGG er op nieuwe vragen over gesteld.

lees meer

Bestuur en fractie van de DGG wensen alle inwoners van Geldrop-Mierlo Vrolijk Pasen.

04 april 2021

De tweede keer Pasen in Coronatijd. Gelukkig met uitzicht op het einde van de pandemie. Pasen is een feest van samen zijn en er voor elkaar zijn. In deze tijd zeker nodig. De DGG wil er zijn voor iedereen in Geldrop-Mierlo en wij wensen alle inwoners ondanks alle beperkingen een fijn paasfeest toe.

lees meer

DGG-wethouder steekt Budo vereniging De hechte Band een helpende hand toe.

03 april 2021

In coronatijd zijn er veel verenigingen met al hun vrijwilligers die, binnen de mogelijkheden die de overheid biedt, activiteiten te organiseren. Budovereniging De Hechte Band is zo’n vereniging die steeds weer laat zien veel creativiteit aan de dag te leggen om hun leden in beweging te houden.

Op het sportpark aan de Oudvensestraat in Mierlo hadden ze een grote tent neergezet zodat er buiten gesport kon worden. Echter het noodlot sloeg toe tijdens de storm onlangs. De tent die “stormbestendig” was volgens de documenten en verkoper, werd volledig aan flarden gescheurd en materialen werden ernstig beschadigd of onbruikbaar.

lees meer

Lucht nog niet geklaard rondom slachthuis Geldrop

02 april 2021

De stankoverlast vanuit het slachthuis duurt nog immer voort. Nog steeds is geen adequate oplossing voorhanden. Noch bestuurlijk vanuit de gemeente noch bedrijfsmatig vanuit het slachthuis zelf. Ondanks herhaaldelijk aandringen door de DGG, bij monde van ons raadslid Eric Ketelaars, naar de wethouders toe om afdoende maatregelen te nemen, blijven deze vooralsnog uit. Ook het buurtcomité, wat zich sterk blijft maken om een deugdelijke oplossing te forceren, wordt er bijna moedeloos van. De bezwaarschriften die door het buurtcomité ingediend zijn op de vergunningsaanvraag, door de Pali-groep, om een aantal zaken te realiseren zijn door de bezwaarschriftencommissie niet-ontvankelijk verklaard. Op zich erg spijtig ware het niet dat deze commissie in haar onderzoek naar de bezwaren ontdekte dat een, nog steeds lopende, aanvraag milieuvergunning nog niet afgehandeld is. De laatste aanvraag omgevingsvergunning door de Pali-groep had dus niet verleend mogen worden door de gemeente en is daarom weer ingetrokken.

lees meer

DGG-wethouder reikt twee AED's uit aan de bewoners van Luchen

31 maart 2021

Onze wethouder Peter Looijmans, die onder andere publieke gezondheidszorg in portefeuille heeft, heeft op woensdag 31 maart twee AED’s (defibrillatoren) uitgereikt aan bewoners van de wijk Luchen.
De ene AED is overhandigd aan de wijk bewoners van de Loo voor een kast die zij hebben aangeschaft door buurtfunding. De andere AED is uitgereikt op de Distelvlinder waar een kast hangt, bekostigt door de Firma Saasen.
Deze levensreddende kasten zullen buiten te komen hangen in de wijk en het onderhoud gebeurt door de Stichting Hart voor een Hart.

lees meer

DGG is tevreden over de positiebepaling van Senzer maar verwacht dit jaar nog een complete uitwerking van het beleid.

29 maart 2021

Senzer is de uitvoeringsorganisatie voor in de Helmond-Peelregio waaronder ook Geldrop-Mierlo valt. Een van hun taken is om werkzoekenden terug te brengen in het arbeidsproces (aan een baan te helpen) Senzer is een van de spelers in het regionale netwerk dat ondersteuning biedt op het gebied van werk, inkomen, jeugd- en thuiszorg voor inwoners en ondernemers in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, waaronder ook Geldrop-Mierlo valt.

lees meer

Aanleg glasvezel Gijzenrooij zeker gesteld door opmerkingen en amendement DGG

28 maart 2021

De aanleg van glasvezel op Gijzenrooij gaat bijna zeker door. Moesten er in eerste instantie 10 van de 12 adressen meedoen om de aanleg door te laten gaan, nu is dat teruggebracht naar 8 adressen en deze hebben zich al bij de gemeente gemeld. Dos de aan leg gaat door.

lees meer

Ongeruste bewoners Hulst in gesprek met gemeente en aannemer over speeltuinen in de wijk.

06 februari 2021

Eind december is er onrust ontstaan in de wijk Hulst als gevolg van de start van het weghalen van speeltoestellen in het kader van het nieuwe speeltuinenplan. De DGG heeft deze bezwaren kenbaar gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders. Daarop hebben een aantal bewoners en een vertegenwoordiging van de wijkvereniging Hulst-Skandia een gesprek gehad met de gemeente. Naar zeggen van de bewoners is dit gesprek teleurstellend verlopen. 

lees meer

DGG wil wachten met besluit Plusteam tot Aalst-Waalre haar besluit genomen heeft en de gevolgen duidelijk zijn.

25 januari 2021

In de laatste commissievergadering samenleving heeft de DGG aangegeven dat zij voorstander is van de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling plusteam. Uit onderzoek is gebleken dat het plusteam een belangrijke maatschappelijk meerwaarde heeft in de zorg voor onze inwoners.

Het plusteam is een gemeenschappelijke regeling is met Aalst-Waalre. Aalst-Waalre heeft aangegeven dat zij deze samenwerking wil beëindigen. De DGG heeft in de commissie aangegeven dat de raadsbeslissing hierover eerst door Aalst-Waalre genomen dient te worden alvorens Geldrop-Mierlo een besluit neemt. Mocht de raad van Aals-Waalre alsnog besluiten niet uit te treden dan kan de regeling gewoon blijven bestaan. Dit geldt ook voor de uitbreiding van het Plusteam, ook hier is Aals-Waalre eerst aan zet.

lees meer

Ook een waardebon voor de aanschaf van energiebesparende producten voor huurders in Geldrop-Mierlo.

08 januari 2021

In oktober en november vorig jaar werden brieven, in een envelop van de gemeente Geldrop-Mierlo, bezorgd met daar in een waardebon van € 70,- voor de aanschaf van energiebesparende producten, zoals LED-lampen, tochtstrips, folie voor achter de verwarming e.d. Het viel de DGG op dat de brieven geadresseerd waren aan de eigenaar van het adres. Bij de navraag bij inwoners die een huis in onze gemeente huren bleek dat zij als huurder geen brief ontvangen hadden. Dat verbaasde de DGG en daarom heeft zij er vragen over gesteld.

lees meer

Verfraaien spoortunnel Gijzenrooijseweg mogelijk dit jaar nog een feit.

06 januari 2021

De DGG heeft al meerdere malen aandacht gevraagd voor de saaie spoortunnel aan het einde van de Laan der vier Heemskinderen. De DGG heeft voorgesteld om de tunnel te verfraaien met afbeeldingen en beeldmerken van de textielfabrieken en andere industrieën die Geldrop vroeger rijk was.  Eerder werd door het college gesteld dat de tunnel niet van de gemeente zou zijn maar onderzoek van de DGG wees uit dat het grootste deel van de tunnel eigendom is van de gemeente slechts een klein deel van de tunnel is eigendom van ProRail. Uit navraag van de DGG blijkt dat ProRail graag wil meewerken aan het verfraaien van de tunnel.

lees meer

Grote onrust in wijk Hulst over weghalen speeltoestellen in verband met het nieuwe speeltuinenplan

01 januari 2021

Rond de kerstdagen Is de DGG benaderd door een aantal bewoners van de wijk Hulst. Er was grote onrust in de wijk Hulst ontstaan, omdat direct omwonende van de speeltuintjes in de wijk een brief van de gemeente hadden gekregen dat de speeltoestellen deze weken weggehaald gaan worden. De bewoners begrijpen niet dat dit gebeurt terwijl we midden in een strenge lock-down zitten waar de kinderen niet naar school toe kunnen en ze daardoor nog vaker buiten spelen in de speeltuintjes.

lees meer

DGG-burgerpanel: De reserves gebruiken om de kosten te dekken en de hand op de knip houden. Geen lastenverzwaring voor de inwoners om de begroting sluitend te maken.

31 oktober 2020

In oktober 2020 werden er aan het DGG-burgerpanel vragen gesteld over de meerjarenbegroting van de gemeente Geldrop-Mierlo. Het is inmiddels weer najaar en dat betekent dat de meerjarenbegroting voor de gemeente weer op de agenda staat van de raad. Voor deze begrotingscyclus die gaat over de periode 2021 – 2024 is het van belang om prioriteiten te stellen op beleidsniveau en te toezicht te houden op de kostenontwikkeling binnen de gemeente. De middelen zijn beperkt. Door middel van een begroting wordt inzichtelijk gemaakt wat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven zijn.

lees meer

Oud-wethouder Wim van de Burgt overleden

17 oktober 2020

Afgelopen donderdag 15 oktober 2020 in de ochtend is oud DGG-wethouder Wim van de Burgt overleden.

Wim is zijn hele leven een betrokken lid van de DGG geweest. Van deze partij was hij in 1974 lid geworden. Meteen werd hij lid van het bestuur, wat hij bleef tot 1982. De eerste vijf jaar als secretaris. Dat hij uit het bestuur trad, was omdat hij op achtenveertigjarige leeftijd namens de DGG in 1982 gekozen werd in de gemeenteraad.

Na vier jaar raadslid werd hij na de verkiezingen van 1986 wethouder van financiën, economische- en sociale zaken, werkgelegenheid en automatisering. Deze functie zou hij twee periodes bekleden. Ofschoon hij graag nog een derde periode wethouder was geweest, (”Om een aantal zaken af te ronden”, zoals hij zelf zei.), was hem dit niet gegund.

lees meer

De meerderheid van het DGG-burgerpanel kent Villagemarketing Geldrop-Mierlo niet.

30 september 2020

In september 2020 werden er aan het DGG-burgerpanel vragen gesteld over de stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo.

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft eind 2018 de Stichting Villagemarketing opgericht. De stichting is voortvarend aan de slag gegaan met het op kaart zetten van de bezienswaardigheden binnen onze gemeente. Zo kennen de kernen Geldrop en Mierlo een rijk textielverleden. De Stichting Villagemarketing probeert dit culturele erfgoed op allerlei plaatsen terug te brengen door middel van het thema ‘’Verweven & Vermaken’’.

lees meer

Druk op slachthuis en gemeente neemt verder toe.....

28 augustus 2020

Reeds verschillende malen berichtten wij u over de ontwikkelingen rondom de stank- en geluidsoverlast door het slachthuis aan de Industrieweg die door een groeiend aantal inwoners van Geldrop-Mierlo ervaren wordt. Zoals al eerder aangegeven hebben een kleine 180 huishoudens, allen woonachtig in de stankcirkel van het slachthuis, zich verenigd in een buurtcomité. Eind juni heeft een afvaardiging hiervan een gesprek met de twee verantwoordelijke wethouders en enkele ambtenaren gehad en zijn er verschillende toezeggingen gedaan met name als het gaat om handhaving op afspraken die tenminste een bijdrage leveren aan het reduceren van de overlast.

Door de wethouders is aangegeven dat zij behoorlijk met de situatie in hun maag zaten en daardoor zijn zij voortvarend aan de slag gegaan om een aanvaardbare oplossing te bewerkstelligen.

lees meer

Vakantietijd is geen komkommertijd!

29 juli 2020

Vakantietijd komkommertijd zo lijkt het vaak. De gemeenteraad is op zomerreces. In de krant weinig nieuws over de politiek. Er lijkt niets te gebeuren. Echter het tegendeel is waar. De DGG bereid zich voor op de rest van het jaar. De voorbereidingen voor de begroting voor de periode 2021 - 2024 zijn in volle gang. En dat is dit jaar geen eenvoudige klus.

lees meer

De meerderheid van het DGG-burgerpanel is voor meer handhaving en stevige boetes om de overlast van PMD-zakken aan te pakken.

22 juli 2020

In juli 2020 werden er aan het DGG-burgerpanel vragen gesteld over het feit dat er steeds meer inwoners klagen over overlast van PMD-zakken die te vroeg aan de straat gezet worden.

PMD (plastic, metaal en drankkartons) zakken worden gratis aangeboden door verschillende winkelketens en hiermee kunnen de inwoners van Geldrop-Mierlo afval gescheiden gratis aanbieden door de zakken gevuld op de daarvoor aangegeven dagen op te hangen aan de kroonringen of langs de straat te zetten.

Het komt steeds vaker voor dat mensen hun afval op de verkeerde dagen aan de straat zetten. Of dat er zakken buitengezet worden die overvol zijn. Er wordt ook ander afval op straat gezet, zoals vuilniszakken en grofvuil.

lees meer

DGG blijft ontwikkelingen rond het NH hotel nauwkeurig volgen.

11 juli 2020

Afgelopen donderdag 9 juli zijn de omwonenden van het NH-hotel bijgepraat over de plannen die de gemeente heeft ontwikkeld samen met een projectontwikkelaar.

Kern ervan is dat de 144 kamers waar het hotel over beschikt, na een eenvoudige renovatie, onderdak kunnen gaan bieden aan een specifieke groep toekomstige bewoners. Het gaat dan in het bijzonder om zogenaamde éénpersoonshuishoudens die gevormd worden door bijvoorbeeld starters, studenten, senioren, alleenstaanden en zogenaamde “internationals” (een synoniem voor arbeidsmigranten).

lees meer

Wijkschouw Skandia-Hulst levert veel informatie op.

01 juli 2020

In het kader van het opstellen van het wijkontwikkelingsplan is er op dinsdag 30 juni door een aantal inwoners van Hulst samen met gemeenteambtenaren, politie en handhaving een Wijkschouw gehouden. De DGG was er ook bij. Het doel was om knelpunten in de wijk aan te geven.

lees meer

DGG-burgerpanel is voor meer inspraak bij projecten op belangrijke locaties en behoud van de karakteristieke waarde van het centrum van Geldrop.

28 juni 2020

In juni 2020 werden er vragen over het project de Kersenhof in Geldrop voorgelegd aan het DGG-burgerpanel.  De gemeente Geldrop-Mierlo is volop in ontwikkeling waarbij op verschillende locaties (woning)bouwplannen worden gepresenteerd aan de raad. Dit wordt gedaan om het woningtekort binnen onze gemeente te verminderen. Een van deze nieuwe bouwplannen is het nieuwbouwplan voor appartementen Nieuwendijk Geldrop. Tegenover de Brigidakerk aan de Nieuwendijk in Geldrop komt een appartementengebouw met 4 verdiepingen, genaamd De Kersenhof.

lees meer

Druk op slachthuis Geldrop neemt toe. 180 huishoudens vormen een actiegroep tegen de overlast.

26 juni 2020

Slachthuizen zijn de laatste weken veelvuldig in het nieuws vanwege de aangetoonde risico’s en de, daarmee gepaard gaande, uitbraken van corona. De DGG heeft onlangs vragen gesteld aan het College hoe het gesteld is met de risicobeheersing binnen het slachthuis aan de Industrieweg langs het Emopad. De antwoorden hierop zijn ontwijkend en dat is zorgelijk.

Want er is natuurlijk meer aan de hand rondom het slachthuis. Het regent klachten vanuit de omgeving over stank- en lawaaioverlast en zelfs de landelijke pers besteedt aandacht aan de verschillende vormen van stank die letterlijk over de naaste omgeving wordt uitgestort. Uit antwoorden van de wethouder op onze vragen blijkt dat er geregeld min of meer ernstige overtredingen geconstateerd worden binnen de poorten van dit bedrijf.

lees meer

Voor de Jongerenraad staat de veiligheid, toegankelijkheid en beleving voorop bij de inrichting van de speeltuinen. DGG steunt advies van de Jongerenraad.

24 mei 2020

De DGG speelt al jaren in op de behoefte van onze inwoners en dat blijven we doen! Dit keer hebben we als gemeenteraad aan de Jongerenraad gevraagd om een onderzoek te verrichten naar de speeltuinen binnen onze gemeente. Dit hebben wij gedaan naar aanleiding van het nieuwe speeltuinenplan die reeks is ingediend aan de raad. In dit plan staat beschreven dat de gemeentelijke speeltoestellen zijn verouderd en aan vervanging toe zijn. Deze speeltoestellen worden gezien als langetermijninvesteringen en hebben een levensduur van 25 jaar.

lees meer

De “hoge nood”-zaak van De Verloren Kost

17 mei 2020

In het eerste weekend van maart van dit jaar ging de DGG-fractie op bezoek bij verscheidene verenigingen in Geldrop. In dit illustere gezelschap bevond zich ook burgemeester Van Bree, die wij op deze manier lieten kennismaken met die clubs. Zo ook met tuinvereniging De Verloren Kost.

Met verstrijken der jaren en het klimmen in leeftijd van de leden kondigde zich bij De verloren Kost een probleem aan, een sanitair probleem. Losten de mannen dit probleem eerst schielijk op op een niet nader te omschrijven plekske, met de komst van vrouwelijke leden werd de “druk” op het bestuur om een sanitaire oplossing te zoeken en te vinden steeds groter, en nu niet meer alleen voor vrouwelijke leden. Ook onder de mannen kwam er steeds meer “behoefte” aan een toiletvoorziening.  Er werd in eerste instantie door de onderhoudscommissie van de volkstuinvereniging een oplossing verwezenlijkt door bij de schuilhut een gelegenheid te scheppen om aan de hoge nood een einde te maken, echter, hoe goed bedoeld ook, dit werd niet ervaren als een nette en hygiënische oplossing., zie foto. Ik bespaar U verdere details. Deze oplossing was, nogmaals heel goed bedoeld, er geen die past bij een hygiënische voorziening anno 2020.

lees meer

DGG-burgerpanel verdeeld over oplossing problematiek slachthuis Geldrop.

27 april 2020

In april 2020 werden er vragen over het slachthuis in Geldrop voorgelegd aan het DGG-burgerpanel. Het slachthuis aan de Industrieweg in Geldrop is in februari en maart 2020 meerdere malen in het (landelijke) nieuws geweest vanwege de stank- en geluidsoverlast die door omwonenden wordt ervaren. Aan het burgerpanel is gevraagd hoe zij tegen de situatie rondom het slachthuis aankijken.

lees meer

DGG burgercommissielid Frans Thijssen wordt lid in de Orde van Oranje Nassau

24 april 2020

Frans Thijssen burgercommissielid van de DGG wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mede door het beleid van de oud-directeur groeide de Beneden Beekloopschool in Geldrop uit van een school onder de opheffingsnorm tot een gezonde school met 300 leerlingen. Hij introduceerde er onder meer het continue-rooster. In 2019 nam hij afscheid. Verder is Thijssen prominent lid van carnavalsverenging de Geldropse Jagers. Hij organiseerde er van alles en speelt trombone. Enkele van zijn andere activiteiten: presentator Blaaskapellenfestival en penningmeester bij kookclub ‘Gout de Vie’. Frans is sinds 2018 burgercommissielifd van de DGG. De DGG feliciteert Frans van harte.

lees meer

Oud DGG-voorzitter Frans Parren wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau

24 april 2020

Oud voorzitter van de DGG Frans Parren wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Frans was voorzitter van de DGG van 1980 tot 1984. In 1965 en 1966 was Geldroppenaar Frans Parren leider bij de mede door hemzelf bedachte hobbyclub ‘De Knutselaar'. Dat was het begin van een indrukwekkende reeks functies en activiteiten die er toe leidden dat hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau wordt. Een greep uit de reeks: activiteitenwerkgroep Bibliotheek Dommeldal; voorzitter en organisator bedevaart Geldrop-Handel; voorzitter gemeenschapshuis Zesgehuchten; Sinterklaas bij Stichting Bolivia Komité Geldrop; voorzitter kringbestuur vakbond de Unie. De DGG feliciteert Frans van harte.

lees meer

Helpt u ook mee bij de bestrijding van de Eiken Processie Rups

17 april 2020

Helpt u ook mee bij de bestrijding van de Eiken Processie Rups

Dit jaar heeft de gemeente de bestrijding van de Eiken Processie Rups dit jaar hoog opgeschaald. Bijna alle eiken in Geldrop-Mierlo worden behandeld en er zal hierdoor veel minder overlast zijn is de verwachting.

Een aantal bomen die op plaatsen staan waar bestrijding niet gewenst is (bijvoorbeeld die staan in een vlinderroute) zijn niet behandeld. Als hier overlast van nesten die in bomen wordt ervaren worden deze door de buitendienst van de gemeente zo snel mogelijk weggezogen.

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

16 april 2020

Op 9 april 2020 bestond de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Frans Stravers

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

15 april 2020

Op 9 april 2020 bestond de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag ook Dirk van Weert

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

15 april 2020

Op 9 april 2020 bestond de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Frits van den Eijnden

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

14 april 2020

Op 9 april 2020 bestond de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Henk Dielis

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

13 april 2020

Op 9 april 2020 bestond de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Peter Looijmans

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

12 april 2020

Op 9 april 2020 bestond de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Eric Ketelaars

lees meer

DGG wenst iedereen vrolijke Paasdagen.

12 april 2020

DGG wenst iedereen vrolijke paasdagen.

We bedanken alle mensen die zich inzetten bij de bestrijding van het Coronavirus en alle mensen die een helpende hand uitsteken naar anderen in onze gemeente die een steuntje in de rug nodig hebben.

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

11 april 2020

Op 9 april 2020 bestond de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Willem Berkers

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

10 april 2020

Op 9 april 2020 bestond de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Niels Westhoff

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

09 april 2020

Vandaag 9 april 2020 bestaat de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Ton Steenbakkers

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

08 april 2020

Op 9 april 2020 bestaat de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks een bericht van een DGG-er met als thema hoe hij aankijkt tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Frans Thijssen

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

07 april 2020

Op 9 april 2020 bestaat de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Ter gelegenheid van dit 50-jarig jubileum is het boek “50 jaar lokale politiek in Geldrop” verschenen. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom tot 16 april dagelijks berichten van DGG-ers met als thema hoe zij aankijken tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Serkan Yarangümeli

lees meer

50 jaar DGG: Jubileumberichten van DGG-ers

06 april 2020

Op 9 april 2020 bestaat de Democratische Groepering Geldrop (DGG) 50 jaar. Ter gelegenheid van dit 50-jarig jubileum is het boek “50 jaar lokale politiek in Geldrop” verschenen. Nu met de corona maatregelen kunnen we dit jubileum niet groots vieren. Dat komt nog later dit jaar. Daarom de komende dagen berichten van DGG-ers met als thema hoe zij aankijken tegen 50 jaar DGG.

Vandaag Cees Wildenberg

lees meer

DGG-fractie is in gesprek geweest met de filiaalmanager van AH naar aanleiding van zorgen over tijdelijke sluiting.

26 maart 2020

Zoals enkele dagen geleden bericht, maakt de DGG zich zorgen over de voorgenomen tijdelijke sluiting van de AH aan de Eindhovenseweg. Wat betekent dat voor de drukte bij de andere supermarkten? Dit terwijl juist nu aan ons gevraagd wordt om afstand te houden waardoor er minder mensen tegelijk in een supermarkt aanwezig mogen zijn.

Naar aanleiding van dit bericht van de DGG heeft er een gesprek plaats gevonden tussen de DGG en de filiaalmanager van de AH aan de Eindhovenseweg. Het was een goed gesprek.

lees meer

Sinds de uitbraak van het Corona virus is er veel veranderd, ook in onze gemeente.

25 maart 2020

Sinds de uitbraak van het Corona virus is er veel veranderd, ook in onze gemeente. Van dag tot dag veranderen de inzichten over het omgaan met dit virus. We merken dat binnen Geldrop-Mierlo mensen erg betrokken zijn en dat de richtlijnen in het algemeen goed opgevolgd worden.

De DGG heeft zich ook aan moeten passen aan de nieuwe situatie. Tot op heden zijn alle vergaderingen van de gemeenteraad afgelast en met de huidige maatregelen is het ook niet mogelijk om met de fractie en achterban te vergaderen. Om toch door te kunnen werken is de fractie van de DGG overgestapt op digitaal vergaderen. Iedereen zit thuis achter de laptop of tablet en via videocommunicatie spreken we elkaar. Want we willen ons werk, het vertegenwoordigen van onze inwoners en onze gemeente besturen, zo goed mogelijk blijven doen.

lees meer

DGG maakt zich zorgen over de voorgenomen tijdelijke sluiting van de Albert Heijn aan de Eindhovenseweg.

24 maart 2020

Van verschillende kanten wordt er door inwoners om aandacht gevraagd voor het feit dat Albert Heijn Eindhovenseweg in Geldrop heeft besloten om de verbouwing die al gepland stond door te laten gaan. Zij gaan binnenkort tijdelijk dicht voor een behoorlijk aantal dagen.

De DGG maakt zich hier zorgen over. Wat betekent dat voor de drukte bij de andere supermarkten? Dit terwijl aan ons juist nu gevraagd wordt om afstand te houden waardoor er minder mensen tegelijk in een supermarkt aanwezig mogen zijn.

De DGG vindt het geen goed signaal van de Albert Heijn dat deze verbouwing niet uitgesteld wordt. DGG roept daarom het gemeentebestuur en het management van Albert Heijn op om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en in gezamenlijk overleg de verbouwing uit te stellen en de winkel open te houden.

lees meer

DGG last in verband met het Corona Virus al haar bijeenkomsten af tot en met 31 maart. De wijkbijeenkomst Geldrop-Centrum van 19 maart gaat niet door.

12 maart 2020

Vanmiddag heeft het kabinet nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus aangekondigd. Ook de Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost heeft maatregelen tegen de verdere verspreiding van het Corona-virus afgekondigd. De commissievergaderingen van de gemeenteraad Geldrop-Mierlo gaan komende week niet door.

Ook de DGG neemt haar verantwoordelijkheid. Daarom lasten we alle bijeenkomsten tot en met 31 maart af. Dat betekent bijvoorbeeld dat de voor komende donderdag 19 maart geplande wijkbijeenkomst in het centrum van Geldrop niet doorgaat.

De DGG vindt het jammer dat de bijeenkomsten niet door kunnen gaan, maar het indammen van het virus is nu belangrijker. Graag verplaatsen de bijeenkomsten daarom naar een nog nader te bepalen tijdstip. Daar hoort u tegen die tijd meer over.

lees meer

Burgemeester hangt nestkastjes op bij de Nutsschool Benedenbeekloop tijdens kennismakingstour met fractie van de DGG.

08 maart 2020

Op zaterdag 7 maart is de fractie van de DGG samen met de nieuwe burgemeester van Geldrop-Mierlo, Jos van Bree, op kennismakingstoer geweest door Geldrop. Er werd op de fiets een bezoek gebracht aan het St. Anna Ziekenhuis waar het gezelschap een rondleiding kreeg over de functieafdeling. Daarna ging de reis naar tennisvereniging de Mast waar de nieuwe accommodatie werd bezichtigd.

De reis werd vervolgd in de natuur bij Hengelsportvereniging De IJzerenMan waar een aantal sportvissers lieten zien hoe zij omgaan met de natuur. De tour werd vervolgd bij Volkstuinvereniging De verloren Kost. Hier kreeg de burgemeester te zien hoe op een creatieve manier in samenwerking met andere verenigingen de toegang tot het terrein verbetert gaat worden. Na een tussen stop bij de Speel-o-theek Geldrop gevestigd in Accommodatie de Prell in het centrum van Geldrop kwam het gezelschap aan bij de het eindpunt van de tocht, de Nutsschool aan de Benedenbeekloop. Hier stonden twee kleuters en een leerkracht van de school de groep al te wachten.

lees meer

Ook aandacht vanuit landelijke pers voor stankoverlast door slachthuis Geldrop

11 februari 2020

11 februari besteedde SBS6 via haar nieuwsprogramma Hart van Nederland aandacht aan de stankoverlast die al jaren uitgestort wordt over de omwonenden van het Slachthuis aan de Industrieweg langs het Emopad op Zesgehuchten.

De DGG volgt de ontwikkelingen na deze overname en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van slachtactiviteiten al sinds 2017 op de voet. Middels een buurtcomité wordt een aantal omwonenden regelmatig bijgepraat over de inspanningen die het Slachthuis doet om toenemende stank- en geluidsoverlast te beperken en te reduceren tot aanvaardbare waarden.

Reden voor de DGG om afgelopen december (opnieuw) kritische vragen te stellen aan het College van B&W om zo tot een aanvaardbare oplossing te komen in deze. Het College van B&W moet de vragen tot op heden nog beantwoorden!

lees meer

DGG is tevreden over de reactie van het College van B&W ten aanzien van het NH-hotel maar blijft alert!

09 februari 2020

DGG is tevreden over de reactie van het College van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van het NH-hotel. Het college heeft aangegeven dat zij niet wil mee werken aan een wijziging van het bestemmingsplan die noodzakelijk zou zijn als er arbeidsmigranten in het hotel gehuisvest zouden worden.  Daarmee is de huisvesting van arbeidsmigranten voorlopig van de baan.

Maar de DGG blijft bezorgd over de toekomst van het NH-hotel en volgt de situatie daarom op korte voet.

lees meer

DGG ondersteunt De Samenloop voor Hoop

04 februari 2020

DGG steunt de Samenloop voor Hoop. 6 & 7 juni 2020 op de Kervel in Geldrop.

lees meer

Verlichting in bocht fietspad Parallelweg aangepast na vragen van de DGG

08 januari 2020

Het fietspad langs de Parallelweg is gedeeltelijk gereconstrueerd vanwege de vernieuwing van het Stationsplein. Verzuimd was echter deugdelijke verlichting aan te brengen langs de S-bocht juist voor het Stationsplein komende uit de richting Laarstraat. De DGG ontving veel signalen van verontruste burgers die het ontbreken van verlichting absoluut onveilig c.q. onwenselijk vonden. Daarom heeft de DGG over deze situatie vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Naar aanleiding van de vragen van de DGG gaf het college vervolgens aan dat opdracht geven is om een lichtmast te plaatsen zodat deze bocht verlicht is. Hiermee is het probleem opgelost.
lees meer

De DGG draagt Wintersfeer een warm hart toe. Een fantastische activiteit die sfeer en verbondenheid brengt in onze gemeente.

06 januari 2020

Traditiegetrouw werd afgelopen zondag wintersfeer afgesloten met de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente. Net als zijn collega-wethouders deelde DGG-wethouder Peter Looijmans oliebollen uit aan het aanwezige publiek.

De DGG draagt Wintersfeer een warm hart toe. Een fantastische activiteit die sfeer en verbondenheid brengt in onze gemeente. Dank aan de 65 vrijwilligers die dit evenement mogelijk maken.

lees meer

DGG maakt zich zorgen over mogelijke nieuwe functie van NH hotel Geldrop

20 december 2019

Onlangs heeft de Spaanse hotelketen NH heeft twee hotels uit de regio verkocht. Het gaat om het hotel in Best met 68 kamers en die in Geldrop met 131 kamers. Wie de koper is, zegt de woordvoerder van de hotelketen niet. Volgens het ED zou de nieuwe eigenaar er arbeidsmigranten willen vestigen.

De DGG maakt zich zorgen over de gevolgen die het zou hebben voor de buurt en de gemeente als er veel arbeidsmigranten gehuisvest zou worden in het NH hotel. De DGG heeft het college van B&W dan ook gevraagd om heel goed naar deze situatie te kijken.

lees meer

Niels Westhoff geïnstalleerd als burgercommissielid voor de DGG

17 december 2019

Op maandag 16 december is Niels Westhoff door Burgemeester Jos van Bree geïnstalleerd als burgercommissielid voor de DGG. Met het afleggen van de eed werd Niels officieel lid van een raadscommissie. Ook de burgercommissieleden worden geïnstalleerd en zij moeten voor ze zitting kunnen nemen in de commissie een eed afleggen dat zijn zich zullen houden aan alle regels die bij het commissielidmaatschap horen. Niels neemt namens de DGG zitting in de commissie Algemene Zaken. 

lees meer

DGG wijkbijeenkomst Braakhuizen-Noord. 19 december vanaf 20:00 uur

12 december 2019

Op Donderdag 19 december organiseert de DGG een wijkbijeenkomst voor de wijk Braakhuizen-Noord. De DGG wil graag samen met de inwoners werken aan de toekomst van Geldrop. Daarom roept de DGG de inwoners van  de wijk Braakhuizen-Noord op om tijdens de wijkbijeenkomst te komen vertellen waar het in hun wijk en in onze gemeente de komende jaren over zou moeten gaan.  Wat kan er beter of wat moeten we vooral behouden in de wijk.

De wijkbijeenkomst vindt plaats in De Twern aan de Kettingstraat 79 te Geldrop en begint om 20:00 uur. De koffie staat klaar.

lees meer

Begroting 2020-2023: DGG dient moties in over Wijkontwikkeling, Subsidieverordening en Ziekteverzuim

13 november 2019

Hieronder is de tekst weergegeven die de DGG-fractie heeft uitgesproken tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2020 – 2023.

De DGG wil het college en de ambtenaren bedanken voor alle antwoorden die zijn gegeven hebben op de vragen en punten uit de eerste termijn.

Zoals we in onze eerste termijn aangegeven hebben zijn wij in grote lijnen akkoord met de voorliggende begroting. Dit jaar is een jaar van plannen maken en volgende jaar zal moeten blijken hoe alles zich ontwikkelt. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Onlangs heeft de minister aangekondigd dat hij wijziging wil aanbrengen in het beleid en de financiering rond de Jeugdzorg. En er wordt een mogelijke herijking van het gemeentefonds voorbereid. Onze situatie kan zich dus komend jaar snel wijzigingen en de onzekerheid neemt daarmee toe.

De DGG dient vanavond gezamenlijk met het CDA drie moties in. Naast de door het CDA ingediende motie over het ziekteverzuim dienen wij moties in over het project herijking subsidiebeleid en over het opstellen van wijkontwikkelingsplannen.

We zijn het met het CDA eens dat het college een goede analyse zou moeten maken van het ziekteverzuim en komen met een pakket aan structurele maatregelen om dit verzuim terug te dringen.

In onze eerste termijn hebben wij aangegeven dat we, gezien de beperkte capaciteit in het ambtelijk apparaat, prioriteiten moeten stellen. Voor de DGG houdt dat in dat we ook moeten kijken naar bestaande activiteiten en projecten.

lees meer

Woensdag 30 oktober wijkbijeenkomst Oranjeveld - Grote Bos en Herdersveld

19 oktober 2019

Op 30 oktober organiseert de DGG een wijkbijeenkomst voor de wijken Oranjeveld, Grote Bos en herdersveld. De DGG wil graag samen met de inwoners werken aan de toekomst van Geldrop. Kom ons vertellen waar het in uw wijk en in onze gemeente de komende jaren over zou moeten gaan.

De bijeenkomst vindt plaats in wijkgebouw het Oranjeplein aan de Jan van Amstelstraat in Geldrop. de avond start om 20:00 uur en duurt tot 22:00 uur. U bent van harte welkom.

lees meer

Zaterdag 19 oktober staat de DGG-kraam in het centrum van Geldrop

16 oktober 2019

Op zaterdag 19 oktober staat de DGG-kraam vanaf 10:00 uur in het centrum van Geldrop.  Fractieleden beantwoorden graag al uw vragen en gaan met u in gesprek over actuele onderwerpen en de komende begrotingsbehandeling.

lees meer

DGG reageert genuanceerd op de onterechte persoonlijke aantijgingen van de oppositie.

08 oktober 2019

Maandag 7 oktober vond het door de oppositie aangevraagde spoeddebat over de samenwerking plaats in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo. DGG-fractievoorzitter Frans Stravers zat de gemeenteraad als plaatsvervangend raadsvoorzitter voor vanwege het feit dat onze gemeente op dit moment geen burgemeester heeft. Raadslid Dirk van Weert deed namens de DGG het woord.

De discussie begon met een herhaling van een aantal onterechte persoonlijke aantijgingen uit het verleden in de richting van de DGG-fractie en haar voorzitter. Een bekend verhaal dat al vaker gehouden was maar waar de DGG-fractie zich geheel niet in herkent. Tijdens de discussie bleek dat de gebezigde terminologie door de meeste raadsfracties niet gedeeld werd. Ook de coalitiepartners van de DGG (CDA, DPM en GL) gaven aan dat de werkelijkheid heel anders in elkaar zit dan dat sommige oppositiepartijen wilden doen geloven.

lees meer

Coalitiefracties reageren op aanvraag spoeddebat

30 september 2019

VVD, PvdA en SAMEN hebben afgelopen vrijdag gezamenlijk een brief naar de gehele raad en het college gestuurd met een oproep tot een spoeddebat over de werkwijze binnen onze raad. Naar aanleiding van het aangevraagde spoeddebat op 7 oktober a.s. hebben CDA Geldrop-Mierlo, DGG - Democratische Groepering Geldrop, Dorpspartij Mierlo en GroenLinks Geldrop-Mierlo vandaag gezamenlijk per brief een reactie gestuurd naar de gehele raad en het college.

lees meer

DGG: fan van kleinschalige lokale evenementen

22 september 2019

In Geldrop worden naast de grote evenementen, zoals onlangs bij 75 jaar vrijheid, ook veel kleinschalige evenementen georganiseerd die vaak wat minder voor het voetlicht komen. 

DGG is fan van deze kleinschalige lokale evenementen. Ze dragen bij aan de cultuurbeleving van onze inwoners.

lees meer

Wijkbijeenkomst Zesgehuchten, Geneoenhuis en Bronzenwei

14 september 2019

Op donderdag 26 setpember organiseert de DGG een wijkbijeenkomst voor de wijken Zesgehuchten, Genoenhuis en Bronzenwei.  Vanaf 20:00 uur in Jeugdhuis de Vlerken. Papenvoort 1a te Geldrop (achter gemeenschapshuis Zesgehuchten)

We willen allemaal dat Geldrop-Mierlo een prettige leef- en werkgemeente is waar mensen graag wonen. De DGG wil van Geldrop-Mierlo een gemeente maken waar inwoners samen een goede leefomgeving te creëren. Zo blijft Geldrop-Mierlo een gemeente waar het goed wonen is. Daarnaast wil de DGG een gemeentelijke organisatie die naast de inwoners staat en samen met hen kijkt naar wat er te realiseren is, die samen met de inwoners blokkades en struikelblokken opruimt en die vernieuwende initiatieven vanuit de inwoners ondersteunt. Kijken hoe het wél kan gaat altijd boven zeggen waarom het niet kan.

Wij willen graag samen met u werken aan de toekomst van Geldrop. Kom ons vertellen waar het in uw wijk en in onze gemeente de komende jaren over zou moeten gaan.

lees meer

DGG wijkbijeenkomst Skandia - Hulst

24 augustus 2019

Op donderdag 29 augustus 2019 organiseert de DGG de wijk bijeenkomst voor Skandia en Hulst. 

We willen allemaal dat Geldrop-Mierlo een prettige leef- en werkgemeente is waar mensen graag wonen. De DGG wil van Geldrop-Mierlo een gemeente maken waar inwoners samen een goede leefomgeving te creëren. Zo blijft Geldrop-Mierlo een gemeente waar het goed wonen is. 

Als grootste politieke partij van Geldrop wil de DGG graag samen met de wijkbewoners het voortouw nemen. Daarom nodigt de DGG alle wijkbewoners van harte uit om tijdens de wijkbijeenkomst te komen vertellen waar het beter moet en hoe het in hun ogen beter kan. De DGG gaat er dan graag voor de wijkbewoners mee aan de slag!

Donderdag 29 augustus vanaf 20:00 uur, Café de Muis, Hulst 145 te Geldrop.

lees meer

Motie voor blijvende huisvesting TMSG aangenomen

01 juli 2019

De DGG is van mening dat de huidige situatie op de Bleekvelden vraagt om een andere kijk op de bestemmingen in dit gebied, Het nieuwe wijkontwikkelingsplan ziet namelijk geen problemen in de definitieve huisvesting van de TMSG aan de Bleekvelden. Het vaststellen van het wijkontwikkelingsplan kan gezien worden als een voornemen om de bestemming van het gebied rond de Bleekvelden aan te passen...

lees meer

Profielschets nieuwe burgemeester overhandigd aan de commissaris van de Koning.

11 juni 2019

In zijn rol als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad overhandigt DGG-fractievoorzitter Frans Stravers de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Geldrop-Mierlo aan Wim van de Donk Commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Dit is de aftrap van de procedure die moet leiden tot de benoeming van een nieuwe burgemeester voor onze gemeente...

lees meer

DGG on tour in de wijken van Geldrop

10 juni 2019

Zaterdag 15 juni staat de DGG-kraam vanaf 10:00 uur in winkelcentrum de Coevering. 

lees meer

Besluitvorming stappenplan Cure opnieuw uitgesteld.

03 juni 2019

Onlangs stonden opnieuw de ontwerp-begrotingswijzigingen van Cure (gemeentelijk samenwerkingsverband voor afvalverwerking) op de agenda van de commissie Jeugd en Duurzaamheid. Op de valreep werd daar nog een aanpalend onderwerp aan toegevoegd, namelijk de aanbesteding van een productie-installatie voor groen (bio)gas. Ondanks een heldere uitleg over de aanbestedingsprocedure door een advocaat namens Cure kon ook nu de DGG niet overtuigd worden van de noodzaak voor deze snelle besluitvorming...

lees meer

DGG wil meer aandacht voor leefbaarheid in Braakhuizen Zuid

02 juni 2019

In de afgelopen commissievergadering werd het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid voorgelegd aan de raad. De DGG vindt dat in dit plan veel aandacht is geschonken aan de gebouwen in de wijk waaronder de kerk. Echter, is een wijkontwikkelingsplan meer dan alleen gebouwen slopen, verplaatsen of opnieuw bouwen. Het gaat om sociale ontwikkeling en meer leefbaarheid in de wijk...

lees meer

DGG voorstander van overeenkomst met Laco

28 mei 2019

Afgelopen week heeft de gemeenteraad vergaderd over de toekomst van het zwembad in Geldrop. Dit dossier speelt al enkele jaren, maar een concrete oplossing blijft nog achterwegen. Laco is voor de DGG een proces dat te lang duurt. De inwoners worden erg ongerust en vragen zich af of zij de komende jaren nog gebruik kunnen maken van de zwemvoorziening in onze gemeente...

lees meer

DGG-wethouder Peter Looijmans zet AutoMaatje Geldrop-Mierlo in de bloemen ter gelegenheid van 500 ritten.

23 mei 2019

DGG-wethouder Peter Looijmans heeft vrijwilliger Jos, chauffeur van AutoMaatje van het eerste uur, en deelnemer Hennie uit Geldrop in de bloemen gezet ter gelegenheid van de 500ste rit voor ANWB AutoMaatje Geldrop-Mierlo. Hennie vraagt regelmaatje een ritje aan en dan combineert ze haar wekelijkse afspraak bij de fysiotherapie graag met een paar boodschappen in het winkelcentrum...

lees meer

DGG had het liever anders gezien maar UMTS antennes Mierloseweg worden niet verplaatst

19 mei 2019

In februari 2019 heeft de DGG vragen gesteld over de UMTS antennes op het appartementengebouw op de hoek van de Mierloseweg en de van der Puttstraat. Er is sprake van twee antennes: een antenne die geheel aan de Mierloseweg is gelegen en voldoet aan de wettelijke eisen voor het vergunningsvrij plaatsen van een UMTS-antenne. En een antenne gelegen op de hoek van de Mierloseweg en de Van der Puttstraat die op dit moment niet voldoet omdat de afstand van voorgevel van het gebouw een meter te weinig is...

lees meer

Gevaarlijke situatie kruising Gijzenrooiseweg en Laan van Tolkien wordt aangepast.

19 mei 2019

Naar aanleiding van haar bezoek aan de wijk Genoenhuis heeft de DGG vragen gesteld over de overgang van het fietspad naar de weg bij de kruising Gijzenrooijseweg en Laan van Tolkien. De DGG heeft het voorstel gedaan om de belijning op de weg verder door te laten lopen. De gemeente betreurt het dat de huidige inrichting van de weg voor gevaarlijke situaties zorgt...

lees meer

Gemeente gaat in overleg over onveilige verkeerssituatie Hulst

18 mei 2019

Enige tijd geleden stelde de DGG vragen over de verkeerssituatie op Hulst tussen de Vlier en Elsbroekpad. Naar aanleiding van deze vragen zijn verschillende acties uitgevoerd. Er is overleg geweest tussen de gemeente en de bewoners over de situatie. Ook zijn er door de gemeente snelheidsmetingen uitgevoerd. Gebleken is dat in de rijrichting Elsbroekpad 84% van het autoverkeer te hard rijdt...

lees meer

Overlast honden uitlaatroute rond de vijver aan de Laan van Tolkien.

17 mei 2019

Naar aanleiding van opmerkingen van inwoners tijdens het bezoek van de DGG aan Genoenhuis heeft de DGG vragen gesteld over de honden uitlaatroute bij de waterpartij aan de Laan van Tolkien. Het voorstel van de DGG was om de uitlaatroute te verleggen. In haar antwoord geeft de gemeente aan dat de route bij de vijver inderdaad een aangewezen honden uitlaatroute is...

lees meer

Er komt een nieuw plan voor het parkeerterrein bij het gemeentehuis (de Meent)

06 mei 2019

De gemeente heeft een plan ontwikkeld voor de herinrichting van de Meent, deels Hofstraat en de huidige en toekomstige ventweg aan de Mierloseweg. De toekomstige ventweg loopt naast het gemeentehuis en verbindt de Hofstraat in één richting met de Meent. Het plan is in januari in de inspraak geweest en er zijn bijeenkomsten geweest voor de omwonenden...

lees meer

Kamergewijze bewoning niet meer toegestaan in de wijken

03 mei 2019

In de commissie ruimte waren de uitgangspunten voor kamergewijze bewoning en woningsplitsing in onze gemeente aan de orde. Tijdens de commissievergadering maakten twee inwoners van onze gemeente van hun inspreekrecht gebruik. Zij wezen de raadleden op de nadelen van kamergewijze bewoning. De overlast die zij ondervonden van dit type kamerverhuur en de verpaupering die dreigde te ontstaan in hun buurt...

lees meer

DGG vindt Ons Platform TV een goed initiatief maar wil scherp kijken naar de kosten en opbrengsten voor Geldrop-Mierlo

29 april 2019

Bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2019 is door de raad bij de raming voor het Digitaal Platform voor Geldrop-Mierlo besloten de financiering voor 2020 en verder af te laten hangen van een in het eerste kwartaal 2019 op te stellen evaluatie. De evaluatie zou met een presentatie toegelicht worden echter de presentatie bleek een commercieel verhaal te zijn van Ons Platform TV...

lees meer

DGG heeft kritiek op begrotingswijziging afvalverwerking CURE

28 april 2019

Afgelopen week is in de Commissie Jeugd en Duurzaamheid een nieuw voorstel tot begrotingswijziging van CURE (afvalverwerking) behandeld. In het voorstel zijn enkele reële kostenstijgingen verwerkt maar dat is niet het enige. Met deze begrotingswijziging wordt tegelijkertijd opnieuw een (financiële) stap gezet in het project RENESCIENCE, een vorm van afvalverwerking via nascheiding met behulp van enzymen, terwijl de DGG duidelijk aangegeven heeft eerst de discussie te willen voeren met het College en de Raad wat invoering van deze techniek voor de portemonnee van onze inwoners betekent...

lees meer

DGG feliciteert alle gedecoreerden in Geldrop-Mierlo

27 april 2019

De DGG heeft respect voor iedreen die een positeive bijdrage levert aan de samenleving in Geldrop-Mierlo. En daarom feliciteerd de DGG alle gedecoreerden in Geldrop-Mierlo. Geldroppenaren en Mierlonaren om trots op te zijn!

lees meer

Omwonenden willen nieuw plan voor de herinrichting de Meent

23 april 2019

Komende commissie Ruimte staat de herinrichting van parkeerterrein de Meent achter het gemeentehuis op de agenda. De DGG is nog niet tevreden over het plan. De DGG vindt dat de helft van het plein ingericht moet worden als gratisparkeren met een blauwe zone zodat bezoekers aan het gemeente huis hier twee uur gratis kunnen parkeren. De omwonenden zijn ook niet tevreden...

lees meer

DGG aanwezig bij informatieavond wijkontwikkeling Braakhuizen Zuid.

20 april 2019

DGG was aanwezig op de informatieavond over de wijkontwikkeling in Braakhuizen Zuid waar de gemeente samen met de inwoners van de wijk liet zien wat voor initiatieven er genomen zijn om de wijkontwikkeling van de grond te krijgen. De DGG vindt dat dit een fantastisch initiatief is dat veel kansen biedt om de wijk meer leefbaar te maken. de DGG ondersteunt dit natuurlijk van harte en dit gaan we in meer wijken realiseren als het aan de DGG ligt...

lees meer

DGG fractie stelt vragen over gevaarlijke situatie op de laan van Tolkien.

17 april 2019

TIJDENS HET BEZOEK VAN DE DGG-FRACTIE AAN GENOENHUIS werd de DGG door een aantal wijkbewoners gewezen op een paar opmerkelijke situaties in het gebied. De situaties zijn naar de mening van de DGG-fractie eenvoudig te verbeteren.  Het gaat om de overgang van het fietspad naar de weg. Deze overgang is zeer kort en gezien het snelheidsverschil tussen de auto en de fiets hebben we tijdens ons bezoek met eigen ogen gezien dat dit tot GEVAARLIJKE SITUATIES leidt...

lees meer

Bewoners klagen over onveilige verkeerssituatie Hulst

10 april 2019

Bewoners van Hulst hebben de DGG benaderd over de onveilige verkeerssituatie tussen de Vlier en het Elsbroekpad. De weg is ingericht als een 30 kilometer zone maar er wordt veel te hard gereden. Frans Thijssen is polshoogte gaan nemen en ondervond aan den lijve hoe hard er gereden wordt. Dit is goed te zien op zijn facebook filmpje. De DGG is voorstander van veiligheid in de wijken...

lees meer

De molenaars van korenmolen 't Nupke' maken bezwaar tegen plan Topa in verband met windbelemmering rondom de molen.

04 april 2019

Molens zijn monumenten die de identiteit van grote delen van het Nederlands landschap bepalen. Alleen daarom al verdienen ze het om hun cultuurhistorische plek daarin te behouden. Molens zijn bovendien levende monumenten, iets wat zeer zeker geldt voor ’t Nupke, de enig overgebleven molen in Geldrop. Deze vervult ook een zeer belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van de Gemeente Geldrop-Mierlo, getuige ook de vele bezoekers van binnen en buiten de gemeente, waaronder ook veel vanuit het buitenland...

lees meer

DGG fractie on tour in Genoenhuis

31 maart 2019

Op zaterdag 30 maart was de fractie van de DGG weer on tour. Dit keer was het de beurt aan de wijk Genoenhuis. De stand van de DGG was opgebouwd op de parkeerplaats voor de Albert heijn. Van daar uit trokken de fractieleden de wijk in om met bewoners te spreken.  Voor de winkels spraken de fractieleden van de DGG met inwoners over de zaken die hen bezighielden...

lees meer

DGG stelt vragen over mogelijk gevaarlijke bomen bij Beneden Beekloop school

20 maart 2019

Naar aanleiding van de vragen van de DGG over de veiligheid van bomen in onze gemeente heeft de fractie het bericht bereikt dat er sprake is van een mogelijk gevaarlijke situatie bij de Nutsschool Beneden Beekloop.  Achter de school staan drie uit de kluiten gewassen Balsempopulieren. Er wordt geschat dat ze ruim 50 jaar oud zijn (net als de school)...

lees meer

Reclamebeleid en reclameverordening niet door naar besluitvorming

18 maart 2019

In 2016 is de Beleidsnota Reclame en Terrassen vastgesteld. Bij vaststelling is afgesproken dat de beleidsnota één jaar na vaststelling zou worden geëvalueerd. De tweede helft van 2016 en 2017 zijn gebruikt om ervaring op te doen met het vastgestelde beleid. In 2018 is de evaluatie opgepakt en op basis daarvan is gekozen voor een nieuwe opzet:  de reclameverordening...

lees meer

DGG stelt vragen over onveilige situatie Helze / Wielewaal

14 maart 2019

De afgelopen tijd zijn er in het gebied Helze Wielewaal meerdere malen bomen omgewaaid tijdens harde windstoten c.q. stormen. Afgelopen week nog met bijna fatale afloop. De DGG ontvangt veel signalen van verontruste burgers aangaande deze feiten. De DGG is van mening dat een preventieve oplossing voorrang behoeft. Daarom heeft de DGG afgelopen woensdag 13 maart 2019 aan het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd of zij bereid zijn om preventief onderzoek te doen naar de wortelstabiliteit en de windbelasting van de bomen aan de Helze en Wielewaal ter hoogte van het stuk tussen de Rietstraat en de Dommel zowel links als rechts van de weg...

lees meer

DGG helpt leerlingen van het Strabrecht College bij het ontdekken van de lokale politiek

12 maart 2019

Op 1 april wordt er op het Strabrecht College een nieuw project gestart voor de mavo 3 leerlingen. De leerlingen nemen een kijkje in de lokale politiek en vergaren kennis over maatschappelijke vraagstukken binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. De DGG omarmt dit initiatief en helpt als lokale partij graag mee om de leerlingen vroegtijdig te betrekken bij de lokale politiek...

lees meer

DGG stelt vragen over opzichtige plaatsing UMTS masten aan de Mierloseweg

17 februari 2019

Onlangs zijn er op zeer opzichtige wijze UMTS-masten geplaatst op een appartementencomplex aan de Mierloseweg. Voorheen stonden deze masten op het dak van het oude Tweka gebouw opgesteld op een wijze dat ze bijna geheel aan het zicht ontnomen werden. Nu staan ze op de hoeken van het gebouw volledig in het zicht en hebben ze een buiten proportionele grootte ten opzichte van het gebouw...

lees meer

De eigenheid van de kernen moet blijven maar wel gelijkwaardig. Het nieuwe mobiele podium moet voor beide kernen onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zijn.

16 februari 2019

In de commissie Jeugd en duurzaamheid van 11 februari was het voorstel voor een mobiel podium aan de orde. Het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders is om de gemeenschap een evenementenpodium voor multifunctioneel gebruik bieden waardoor het beter mogelijk wordt voor amateurmusici uit onze gemeente zich te presenteren aan het publiek...

lees meer

DGG wil dat CliëntenPlatform Mimima haar mening geeft over Senzer

15 februari 2019

Drie organisaties - Werkplein Regio Helmond (een samenwerkingsverband van regionale sociale diensten van de gemeenten), Werkgeversplein Regio Helmond (initiatief van en voor werkgevers) en de Atlant Groep (arbeidsintegratie en sociale werkvoorziening) - zijn opgegaan in één nieuwe organisatie. Deze organisatie is Senzer, het werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel...

lees meer

DGG KOMT OP VOOR BEWONERS LAARSTRAAT.

09 februari 2019

Na jaren braak te hebben gelegen en langzaam te verpauperen ligt er eindelijk een voorstel voor bebouwing van het voormalige TOPA-terrein op de hoek Laarstraat - Bogardeind. Een voorstel in de vorm van een bouwplan dat voorziet in een appartementencomplex van minimaal 27 woningen in een 4-tal bouwlagen en een half-ondergrondse parkeergarage. Een bouwplan wat, op zijn zachtst gezegd, sterke associaties oproept met bebouwing aan de Spaanse Costa’s aldus nagenoeg alle bewoners uit de directe omgeving van dit braakliggend terrein en daarmee in schril contrast (lees; totaal niet passend) met de monumentale uitstraling die, met name, de Laarstaat herbergt...

lees meer

DGG wil een Actieplan Jongeren!

07 februari 2019

Ook voor jongeren moet het goed en prettig leven zijn in Geldrop-Mierlo. Met alleen goede scholen met degelijk onderwijs, fatsoenlijke fietspaden, sportclubs, etc. zijn we er niet. De DGG is van mening dat er voor jongeren meer activiteiten georganiseerd moeten worden. Niet vanuit de visie om problemen op te lossen en de jongeren van de straat te houden, maar met een positieve insteek: jongeren verdienen een volwaardige plek in Geldrop-Mierlo...

lees meer

Geldrop-Mierlo aantrekkelijk voor Jongeren

06 februari 2019

De DGG heeft tijdens de verkiezingen geopperd om de jongeren meer te betrekken bij maatschappelijke kwesties die zich afspelen in de gemeente Geldrop-Mierlo. Bovendien heeft de DGG een voorstel mee ingediend om een jongerenraad te laten installeren die gevraagd en ongevraagd advies uit gaat brengen aan de raad. Hiermee worden de jongeren meer geprikkeld voor de lokale politiek...

lees meer

Sportvisie vastgesteld

11 december 2018

In de gemeenteraad werd op 27 november de sportvisie ingediend waarna dit adviesrapport op 10 december door een ruime meerderheid werd goedgekeurd. In deze sportvisie werden er een aantal doelen aangehaald, waaronder het bevorderen van de gezondheid, beweging door de inwoners, het stimuleren van de sociale participatie en het bevorderen van de zelfredzaamheid van ieder individu...

lees meer

Verschillende alternatieven onderzoeken voor een zwemvoorziening in Geldrop-Mierlo.

30 november 2018

In de commissievergadering stond “De Smelen” weer eens op de agenda. In een voorgaande vergadering was afgesproken dat de subsidie aan Laco niet meer zou worden verlengd. Nu bleken veel partijen toch weer bereid om die subsidie tot september te verlengen. De DGG is van mening dat het afgelopen moet zijn om geld in de bodemloze Laco-put te stoppen...

lees meer

Commissievergadering in het teken van Cure

28 november 2018

De Commissie Jeugd en Duurzaamheid van november 2018 stond geheel in het teken van Cure, de gemeenschappelijke regeling met Valkenswaard en Eindhoven inzake de afvalinzameling. Cure voelt zich gedwongen een begrotingswijziging door te voeren gezien de sterk gestegen verwerkingskosten van ons afval in het afgelopen jaar. Maar niet alleen de verwerkingskosten zijn gestegen, er wordt ook veel meer aangeboden op onze milieustraat en dan met name als het gaat om bouwafval...

lees meer

Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid

18 november 2018

Via een brief vooraf en tijdens een mondelinge uitleg in de commissievergadering werd de vergadering op de hoogte gesteld van het stopzetten van de medewerking met het bureau “Stout” dat het buurtontwikkelingsplan voor Braakhuizen Zuid zou gaan maken. De gemeente neemt hier nu zelf de touwtjes in handen en gaat in overleg met de buurtbewoners in de geest van de toenmalige stichting ”O en O” het buurtontwikkelingsplan opstellen...

lees meer

DGG in gesprek met de inwoners in Centrum Geldrop

28 oktober 2018

Op zaterdag 27 oktober was de gehele fractie van de DGG in het centrum van Geldrop onderweg om te spreken met de inwoners. De DGG kraam stond op de Heuvel opgesteld en hier konden belangstellenden meer informatie krijgen over de gemeentebegroting voor de komende jaren. Daarnaast lieten de fractieleden en de DGG-wethouder door het centrum en spraken zij met inwoners over uiteenlopende thema’s Zo ging het over de overlast van scooters in het centrum en de aanpak hiervan, oer geluidsoverlast van de A67, over activiteiten voor jongeren, de nieuwbouw van het Strabrecht College en ander thema’s die de inwoners bezighouden...

lees meer

DGG in gesprek met inwoners over de gemeentebegroting

20 oktober 2018

Komende zaterdag 27 oktober staat de DGG-fractie in het dorp met haar nieuwe DGG kraam. Thema van deze keer is de meerjaren programma begroting 2019-2022. De gemeentebegroting kent in 2019 een tekort van rond de 9 ton. Bovendien wordt het vastrecht voor het afval dat ieder huishouden in de gemeente betaald met 40% verhoogd. De DGG is benieuwd wat de inwoners ervan vinden en wil graag met hen in gesprek over de gemeentebegroting...

lees meer

Nieuw college presenteert Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 “Trots op nieuwe ontwikkelingen”.

08 oktober 2018

Op maandagavond 8 oktober presenteerde het nieuwe college van DGG, CDA, DPM en GroenLinks haar eerste begroting. De opzet van deze begroting is aangepast. Hiervoor is gekozen om de manier van werken inzichtelijk te maken en tegelijkertijd het Kernakkoord te verwerken in de begroting. Er is bewust gekozen om te investeren. Dit leidt tijdelijk tot een tekort in het gemeentelijke budget...

lees meer

Het beeld van de vrouw met de auto komt terug!

28 juli 2018

Onze vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het beeld van de vouw met de auto (Grenzeloos) en de reacties van veel inwoners van Geldrop hierop hebben geholpen! De wethouder heeft toegezegd dat het beeld op zijn oude plek teruggezet gaat worden. Het bord voor de textielroute komt ergens anders te staan! Zie dit nieuwsbericht: https://www...

lees meer

DGG stelt vragen over verdwijnen Beeld van vrouw met auto (Grenzeloos) van Carla Rump.

25 juli 2018

Onlangs is aan de Molenstraat een zuil geplaatst in het kader van het thema verbinden (de textielroute) in het centrum van Geldrop. Deze zuilen zijn ook op andere locaties in het centrum geplaatst. Het bijzondere aan de locatie aan de Molenstraat is dat deze zuil exact op de plaats van het beeld van de vrouw met auto (Grenzeloos) geplaatst is. Dit kunstwerk van Carla Rump heeft hiervoor moeten wijken...

lees meer

DGG Wethouder Peter Looijmans opent samen met Voorzitter Rene van Eck de samenloop voor hoop

09 juni 2018

9 en 10 juni 2018 vindt de tweede Samenloop voor Hoop Geldrop-Mierlo plaats. De opbrengsten van deze 24-uurs loop komen ten goede aan de strijd tegen kanker. DGG-wethouder Peter Looijmans opende samen met Samenloop voorzitter René van Eck de activiteit door de eerste ronde voorop te lopen. Peter heeft zelf van dichtbij meegemaakt hoe deze slopende ziekte het leven kan beïnvloeden...

lees meer

Claudia Aarts, oud-raadslid van de DGG, geridderd

04 juni 2018

Op 4 juni 2018 ontving Claudia Aarts, oud-raadslid van de DGG uit handen van de burgemeester van Geldrop-Mierlo een koninklijke onderscheiding voor 12 jaar raadslidmaatschap. Aan het einde van de vorige raadsperiode liet Claudia Aarts weten niet meer beschikbaar te zijn voor een volgende termijn. Dit betekende dat ondanks het feit dat zij op de kieslijst van de DGG stond ze niet meer terug kam in de gemeenteraad...

lees meer

Peter Looijmans namens de DGG benoemd tot wethouder van Geldrop-Mierlo

04 juni 2018

Tijdens de drukbezochte raadsvergadering van 4 juni 2018 werden de nieuwe wethouders van Geldrop-Mierlo officieel geïnstalleerd. Peter Looijmans van de DGG was van 2014 tot medio 2016 raadslid namens de DGG. Daarvoor was hij fractievoorzitter van OGM. Die partij fuseerde in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 met DGG. Geboren en getogen Geldroppenaar Peter Looijmans stond bij de verkiezingen van maart 2018 op de kandidatenlijst van DGG...

lees meer

Kernakkoord ondertekend door college partijen

23 mei 2018

Vanavond (23 mei) hebben de vier college partijen hun gezamenlijke kernakkoord ondertekend en daarmee hun samenwerking voor de komende vier jaar officieel bekrachtigd. Onder het toeziend oog van alle raadsleden en fractieassistenten van de collegepartijen werd op 23 mei het kernakkoord op het horecaplein ondertekend door de fractievoorzitters en de beoogd wethouders van de college partijen...

lees meer

Voorgenomen behandeling bestemmingsplan Jonkvouw leidt tot commotie op Zesgehuchten

13 mei 2018

Komende maandag 15 mei staat het bestemmingsplan de Jonkvrouw op de agenda van de ruimtekamer. Vanuit verschillende geledingen in Zesgehuchten is bezwaar geuit tegen het feit dat deze behandeling slechts enkele dagen vooraf (de woensdag voor hemelvaart) bekend gemaakt is. Hierdoor hebben verschillende belanghebbenden te weinig tijd om zich voor te bereiden op deze behandeling...

lees meer

DGG kiest voor kandidaat wethouder van buiten de raad.

06 mei 2018

Nu de onderhandelingen over een nieuw college voor Geldrop-Mierlo in een laatste fase terecht zijn gekomen heeft de DGG zich op basis van de beschikbare portefeuille beraden over de wethouder kandidaat die zij naar voren wil schuiven. In de pers werd veelvuldig Ton Steenbakkers genoemd als kandidaat maar de DGG heeft altijd gesteld dat de kandidaat zou moeten passen bij de portefeuille die de DGG zou krijgen toebedeeld...

lees meer

Geslaagde Broakese Kermes verdient ondersteuning.

15 april 2018

De Broakese Kermes, een heel goed initiatief uit de wijk Braakhuizen Zuid om te laten zien dat ´verbinden´ helemaal niet moeilijk is. Als DGG ondersteunen we van zulke acties van harte. Perfect moment om de wijk met elkaar te laten verbinden. Zulke initiatieven moeten we promoten en vergoten. Dit zorgt voor draagvlak in de wijk en het was een zeer geslaagde activiteit...

lees meer

DGG praat verder met CDA, GL en DPM over coalitievorming.

14 april 2018

Na de verdiepende gesprekken van afgelopen week is besloten om met vier partijen gezemenlijk verder te praten over de mogleijke vorming van een nieuw College en een nieuwe coalitie. De gesprekken vinden plaats tussen DGG, CDA, Groen Links en DPM. De gesprekken staan onder leiding van Frank Dieters die door het CDA is gevraagd om op te treden als formateur...

lees meer

De verkiezingen zijn weer voorbij. Nu komt de tijd om de beloften uit het verkiezings-programma waar te maken.-

09 april 2018

De verkiezingen zijn weer voorbij. Alle borden zijn weer opgeruimd. Voor de DGG heeft dit voor de komende vier jaar vijf zetels opgeleverd en daarmee zijn we één van de twee grootste fracties (CDA heeft ook vijf zetels) in de gemeenteraad. Twee weken geleden zijn de raadsleden geïnstalleerd.  Nu komt de tijd om de beloften uit het verkiezingsprogramma waar te maken...

lees meer

Nieuwe fractie DGG

23 maart 2018

Vandaag is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen definitief vastgesteld. Voor de raadsperiode 2018-2022 bestaat de fractie van de DGG uit Frans Stravers (fractievoorzitter), Henk Dielis, Dirk van Weert, Eric ketelaars en Serkan Yarangümeli. De fractie heeft gisteren al haar eerste vergadering gehad en is al aan het werk voor de inwoners van Geldrop-Mierlo...

lees meer

DGG haalt 5 zetels in de gemeenteraad

22 maart 2018

De DGG heeft bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 5 zetels gehaald. Alle kandidaten van de DGG bedanken de inwoners van Geldrop-Mierlo die hun stem op de DGG uitgebracht hebben. Omdat bij de DGG geldt dat de kandidaten met de meeste stemmen in de raad komen is het vandaag nog een spannende dag. In de loop van de dag zal bekend worden hoeveel voorkeursstemmen elke kandidaat gehaald heeft...

lees meer

Lijsttrekkers debat vanaf 18 maart op lokale omroep

18 maart 2018

Op initiatief van alle lijsttrekkers heeft er afgelopen donderdag 15 maart een lijsttrekkersdebat plaatsgevonden in het gebouw van Studio040 in Eindhoven. De tijd was te kort om een publieksevenement te organiseren en daarom is besloten om zonder publiek een debat op te nemen in de studio van lokale omroep Studio040. Het debat wordt vanaf zondagavond 18 maart om 18...

lees meer

DGG op campagne

17 maart 2018

Het was afgelopen zaterdag druk in de Coevering. Veel partijen waren op campagne. De DGG had voor deze zaterdag haar keuze laten vallen op Winkelcentrum de Coevering. Naar eerder in het centrum van Geldrop en op andere plaatsen in onze gemeente campagne gevoerd te hebben stonden de stands van de DGG deze keer opgesteld in de Coevering. Ook voor de Coevering heeft de DGG een aantal programmapunten en deze in de huis aan huis folder voor de Coevering uitgereid beschreven waarbij het wijkontwikkelingsplan centraal staat...

lees meer

Vrouwen en mannen op de lijst van de DGG

15 maart 2018

Bij de DGG bepaald de kiezer wie er in de raad komt. Als sinds de oprichting van de DGG wordt de regel gehanteerd dat de kandidaten met de meeste stemmen namens de DGG in de raad komt. Dus ook al staat een kandidaat lager op de lijst als hij of zij de meeste stemmen haalt is de zetel voor deze kandidaat. Daarom is bij de DGG de plaats op de lijst minder belangrijk als bij andere partijen...

lees meer

DGG op bezoek bij de ZLTO

18 februari 2018

Binnen Geldrop-Mierlo spelen vele zaken in het buitengebied en bij onze agrarische ondernemers. Het is van belang dat er perspectief blijft voor de agrarische sector. Ook in de toekomst kunnen zij een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving. Op 17 februari waren de raadsfracties uitgenodigd om op bezoek te komen bij een aantal van de agrarische bedrijven binnen onze gemeente...

lees meer

Verkiezingen worden zichtbaar.

17 februari 2018

De verkiezingen worden nu echt zichtbaar. Afgelopen zaterdag 17 februari waren bijna alle partijen bij elkaar op de gemeente werf om de verkiezingsborden te beplakken. Resultaat 14 beplakte borden die komende week geplaatst worden in onze gemeente. Voor de DGG bestond de plakploeg uit Frits van den Einden en lijsttrekker Frans Stravers.

lees meer

Kempische Heideschapen op de rotonde bij de A67

07 februari 2018

Op dinsdag 6 februari onthulde wethouder Hoekman vijf levensgrootte Kempische Heideschapen op de rotonde aan het Bogardeind bij de A67 in Geldrop. Het kunstwerk werd geplaatst in opdracht van de gemeente. Dit kunstwerk is gemaakt om de identiteit van de gemeente te versterken. Al van oudsher zorgden in de omgeving van Geldrop de aanwezigheid van heide, gras en dus schapen voor de productie van wol...

lees meer

Succesvolle infomiddag kandidaten Jongerenraad

01 februari 2018

Op 31 januari zijn de eerste kandidaten voor de Jongerenraad bij elkaar gekomen. Zij kregen meer informatie over de Jongerenraad en hun rol als adviesvanger.  Rol van de Jongerenraad Fractieassistent Serkan Yarangümeli legde aan de jongeren uit wat de gemeenteraad van hen verwacht en welke vragen de Jongerenraad kan verwachten van de gemeenteraad...

lees meer

DGG wil al het verkeer van Horecaplein

31 januari 2018

Binnenkort wordt de Heuvel in het centrum van Geldrop opnieuw ingericht. Hiervoor zijn twee optie in de inspraak gebracht. De DGG vindt het plan niet goed en wil er opnieuw over praten. Daarom dient zij samen met D66 een motie in.   Voor sommige dingen krijg je maar één keer een kans. Voor sommige dingen krijg je maar één kans, dat geldt zeker voor de inrichting van de Heuvel...

lees meer

Eric Ketelaars vraagt aandacht voor veilige oversteekplaats bij Kuhn

18 januari 2018

De Commissaris van de Koning, Wim van den Donk, en het volledige College van B&W inclusief Gemeentesecretaris was op 18 januari op werkbezoek bij Kuhn. Geen betere gelegenheid om hen te laten ervaren hoe het is om over te steken tussen twee bedrijfslocaties, de Nuenenseweg loopt er namelijk precies midden tussendoor, zonder een veilige oversteekplaats...

lees meer

Er kan er maar één de lijstduwer zijn.

29 december 2017

Het fenomeen van de lijstduwer is genoegzaam bekend. De lijstduwer staat op de laatste plaats van de kieslijst en is een persoon die binnen de partij en het openbaar bestuur een belangrijke rol heeft gespeeld. Lijstduwers ondersteunen de lijst maar hebben zelf geen ambitie om in de raad te gaan zitten.   De DGG beschikt over een aantal kandidaat-lijstduwers...

lees meer

Zwemmen doe je het liefst samen

14 december 2017

Een eigen zwemvoorziening in Geldrop is de wens van veel Geldroppenaren. Ook de DGG is een groot voorstander van een eigen zwemvoorziening in Geldrop. Liefst met een binnen- en buitenbad. Om dit voor de lange termijn te garanderen heeft de gemeenteraad eind 2016 besloten om samen met LACO (eigenaar van de Smelen) aan de inwoners te gaan vragen hoe deze toekomstige zwemvoorziening er uit zou moeten zien...

lees meer

We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen!

29 november 2017

In de ruim vijfenveertig jaar van haar bestaan heeft de DGG zich voortdurend ingezet om een politieke partij te zijn ván, maar vooral vóór de inwoners van Geldrop-Mierlo. Actief en betrokken bij verenigingen, het concreet helpen van mensen met problemen, een grote inbreng bij de politieke besluitvorming en direct benaderbaar. In een maatschappij die steeds verandert, is het noodzakelijk dat je als partij oog hebt voor die veranderingen...

lees meer

De meningen zijn verdeeld over de kermis in Geldrop. Verbeteringen lijken noodzakelijk.

18 november 2017

Resultaten DGG burgerpanel november 2017 De meningen zijn verdeeld over de kermis in Geldrop. Verbeteringen lijken noodzakelijk.   In november werden de leden van het DGG burgerpanel vragen voorgelegd de kermis in Geldrop. In het begin van dit jaar heeft het college een rapport aangeboden aan de gemeenteraad waaruit bleek dat het niet goed ging met de kermis in Geldrop de afgelopen jaren...

lees meer

Ergernissen……..

06 november 2017

Het college waarvan twee landelijke partijen de hoofdmoot vormen komen met “mooie” voorstellen in de begroting voor 2018. Waarschijnlijk dankzij het feit dat zij grote voorstander zijn van een nieuwe afvalfabriek die kapitalen kost en waarvan het rendement nog lang niet duidelijk is, zal het vastrecht volgend jaar met bijna 10% verhoogd worden...

lees meer

Bedrijven Investeringszone

01 oktober 2017

De Raad heeft een presentatie voorgeschoteld gekregen waarin de BIZ uitvoerig is toegelicht. BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone en is uitvloeisel van een landelijke wetgeving die, kort gezegd, erop neer komt dat ondernemers die in een bepaald gebied onderlinge afspraken maken om bijvoorbeeld verbeteringen aan te brengen in ‘hun’ gebied niet meer alleen de kosten daarvan hoeven te dragen...

lees meer

Voldoende inspraak in beeldkwaliteitsplannen

01 oktober 2017

In de Ruimtekamer van 11 september jl. zijn zogenaamde Beeldkwaliteitsplannen voorgelegd aan de Raad. Het betrof twee locaties; het terrein van de voormalige school “De Bron” aan de Willem Barentszweg in de Coevering, en het gebied Luchen Noord deelgebied 2 in de kern Mierlo. Op zich mooie plannen maar wat voor de DGG het belangrijkste is hoe deze plannen tot stand gekomen zijn...

lees meer

Nieuwe bestemmingplan Tweka goedgekeurd

30 september 2017

Aan de Raad is gevraagd om het bestemmingsplan Twekaterrein vast te stellen. Dit terrein is een van de inbreidingslocaties die hard toe is aan een grondige opknapbeurt. Op dit terrein, waar zovele Geldroppenaren vroeger de kost verdienden met het vervaardigen van voornamelijk badmode, is een woningbouwproject voorzien waarbij een aantal markante zaken gespaard blijven en een prima bestemming krijgen...

lees meer

Veel groen in het Centrum van Geldrop

30 september 2017

Aan de Raad is een presentatie gegeven door de ‘Groen-ambtenaren’ van onze Gemeente. Uitvoerig werd ingegaan op het groen in het centrum van de kern Geldrop. Wat al gedaan is, wat er nog gaat gebeuren en waar rekening mee gehouden moet worden. Op kritische vragen van de DGG waarom de toegangswegen, en dan met name Heggestraat en Bogardeind, naar het centrum niet meer aandacht krijgen met betrekking tot ‘groen’ bleef de wethouder vaag...

lees meer

Frans Stravers Lijsttrekker DGG bij gemeenteraadsverkiezingen 2018.

17 september 2017

Op 14 september heeft de ledenraad van de DGG Frans Stravers aangewezen als lijsttrekker van de DGG bij gemeenteraadsverkiezingen 2018. Het is de derde keer dat Frans Stravers de lijst van de DGG aanvoert. “De fractie van de DGG heeft Frans voor gedragen aan de ledenraad”, aldus DGG voorzitter Carolina Blok. “De ledenraad van de DGG is unaniem van mening dat Frans de beste keuze is en heeft de voordracht van de Fractie overgenomen...

lees meer

We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen!

17 juli 2017

De DGG wil onze gemeente blijven ontwikkelen. Tijden veranderen, nieuwe vraagstukken dienen zich aan. Daar moeten we op inspelen. Daar waar we bedreigingen zien moeten we ze het hoofd bieden, daar waar we kansen zien moeten we ze grijpen. Op die manier houden we onze gemeente bij de tijd en blijft het een fijne plek om te wonen. We noemen hier een paar voorbeelden waar de DGG graag samen met de inwoners aan wil werken...

lees meer

Aanpassing Santheuvel

15 juni 2017

Na een discussiebijeenkomst, vorig jaar met de gemeenteraad, heeft het college van Burgemeester en Wethouders een plan uitgewerkt, om te komen tot een oplossing voor de problematiek rondom de fietspaden aan de Santheuvel te Mierlo. De fietspaden zijn in slechte staat door de wortelopdruk van de bomen. Het plan is in de ruimtekamer toegelicht. Het is natuurlijk altijd jammer als er bomen moeten verdwijnen, echter DGG ziet het voorgestelde plan als een goede oplossing, temeer omdat de oplossing 100% gedragen wordt door IVN Mierlo en de Bomenstichting...

lees meer

Extra waterberging Laan van Tolkien

15 juni 2017

In de Laan van Tolkien is in 1998 een serie woningen gebouwd met een inpandige garage onder de woning. Gebleken is dat deze garages, ondermeer door de klimaatsverandering (zeer zware regenbuien), steeds vaker te maken krijgen met wateroverlast. De afgelopen decennia is op verschillende manieren met beperkte ingrepen geprobeerd een oplossing hiervoor te vinden, maar deze oplossingen bieden tot op heden onvoldoende soelaas...

lees meer

Huisvesting scholen Skandia

15 juni 2017

De schoolbesturen in Geldrop willen in de Skandia eigenlijk ieder een eigen nieuw schoolgebouw. De Eenbes wil haar school een echt wijkgebouw laten zijn, dat na lestijden ook voor activiteiten van en in de wijk open is. Het Nut wil niet in één gebouw. De gemeente wil één gebouw realiseren voor beide scholen, maar de geschiedenis in Geldrop heeft geleerd dat dit niet zo maar werkt...

lees meer

Kadernota armoedebeleid

15 juni 2017

De nieuwe kadernota armoedebeleid is positief van opzet, maar de DGG is benieuwd naar de werkelijke uitvoering van het een en ander. Er is meer aandacht voor de voorliggende problemen, maar wordt de echte armoede hiermee ook echt aangepakt? Terecht wordt gesignaleerd dat de gemeente er al veel aan gedaan heeft om de betrokken burgers hulp te bieden, maar dat het op een of andere manier nog niet lukt om iedereen hierin te bereiken...

lees meer

Alleen deelname aan het zonnepanelen als alle aspecten duidelijk zijn en voordeel opleveren voor de inwoners en het milieu.

31 mei 2017

Het college van B&W stelt voor om als gemeente deel te nemen aan het Zonnepanelen project Zuidoost Brabant. Dit voorstel houdt in dat inwoners van onze gemeente geld kunnen lenen bij de gemeente om zonnepanelen op hun dak te leggen. Indien men dat wil kan het hele proces van voor tot achteren uit handen genomen worden door de gemeente. Het doel is om het de inwoners gemakkelijk temaken zodat er meer mensen besluiten om zonnepanelen te nemen...

lees meer

Stichting Huurderbelangen vraagt de raad om hulp in hun streven naar de afschaffing van de verhuurdersheffing.

31 mei 2017

De stichting huurderbelangen Geldrop-Mierlo heeft de raad een brief geschreven waarin zij de raad vraagt om hulp. Het verzoek is dat de raad een brief te stuurt aan de kabinetsformateur. De DGG vindt het een prima idee om een brief aan de kabinetsformateur te sturen met daarin een oproep om de verhuurdersheffing te schrappen. Verlaging van die heffing is voor ons eigenlijk niet eens een optie meer...

lees meer

De beheersverordening voorkomt extra werk en extra kosten

30 mei 2017

De DGG vindt het belangrijk om aan de wettelijke verplichtingen te blijven voldoen m.b.t. de houdbaarheidsdatum van bestemmingsplannen. Hierdoor is er geen financieel risico bij het innen van legeskosten bij bouwaanvragen en blijven we controle houden op de inrichting van onze gemeente. Op dit moment zijn een aantal bestemmingplannen aan het einde van hun geldigheidsduur...

lees meer

DGG terughoudend bij volgende stappen Renescience.

30 mei 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt voor om CURE toestemming te geven om in de joint venture met Dong Energy te stappen ter voorbereiding van de bouw van een grote renescience fabriek. Een aantal maanden gelden heeft de raad een amendement aangenomen waarin een aantal eisen en voorwaarden staan waaraan voldaan moet worden voordat CUR met Dong in zee mag gaan...

lees meer

Het belang van de kinderen staat voorop. DGG niet akkoord met Collegevoorstel VVE.

30 mei 2017

In de raadsvergadering van 15 mei is een amendement dat ingediend was door DGG, D66 en GroenLinks verworpen en is het voorstel van het college met betrekking tot de inrichting van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangenomen. De DGG was tegen het college voorstel vandaar dat wij het amendement mede ingediend hebben. In de discussie over het voorstel VVE werden in de ogen van de DGG feiten en veronderstellingen door elkaar heen gehaald waardoor een bepaald beeld werd opgeroepen dat de DGG als één van de opstellers van het amendement in het geheel niet onderschrijft...

lees meer

De volgende stap Renescience pas als aan de voorwaarden is voldaan

31 maart 2017

CURE is het samenwerkingsverband tussen Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard voor het inzamelen van afval. CURE wil samen met Dong Energy een fabriek bouwen om het afval te verwerken volgens een nieuwe methode. Men verwacht dat met deze nieuwe methode (natte nascheiding) het overgrote deel van het afval omgezet kan worden in producten die opnieuw te gebruiken zijn...

lees meer

Haal alle korrels weg!

31 maart 2017

Op 19 december 2016 nam de raad een unaniem een motie aan over de rubber korrels op kunstgrasvelden. Dit omdat er na een uitzending van Zembla onrust was ontstaan bij gebruikers van de velden en bij ouders van de kinderen die op zulke velden spelen. De korrels zouden namelijk mogelijk giftig kunnen zijn. Het RIVM zou dit gaan onderzoeken. Later bleek uit het onderzoek door het RIVM blijkt dat er geen gevaar zou zijn maar dat de normen voor deze korrels eigenlijk aangepast zouden moeten worden...

lees meer

Vroeg en voorschoolse educatie. Moet dat zonder peuterspeelzalen?

31 maart 2017

Het college voorstel voor nieuw beleid voor vroeg en voorschoolse educatie (VVE) roept dubbele gevoelens op en is niet zo helder als het lijkt. De aanleiding om iets te veranderen wordt er niet in verwoord. Welk probleem willen we eigenlijk oplossen? Zijn we nou aan het veranderen om het veranderen of is er ook nog meerwaarde? We hebben een goed functionerende stichting Peuterspeelzalen waar we miljoenen in geïnvesteerd hebben en het eerste wat het college doet is deze organisatie in de wachtkamer zetten zonder enige zekerheid...

lees meer

Aanvullend krediet herinrichting Korte Kerkstraat

28 maart 2017

In het voorstel voor de Korte Kerkstraat wordt gevraagd om een aanvullend krediet ten behoeve van de inrichting van het openbaar gebied Korte Kerkstraat en een gedeelte Bogardeind. Er wordt extra krediet gevraagd omdat de plannen na de inspraak duurder uitvallen dan begroot. De DGG juicht het enorm toe dat ook deze fase van start gaat en met name de manier waarop het ontwerp tot stand is gekomen...

lees meer

Frans Stravers: Geldrop-Mierlo; de eigenheid van de kernen moet blijven!

27 maart 2017

Sinds ik in de raad zit heb ik al diverse herindelingdiscussies meegemaakt. Telkens weer moeten gemeenten groter worden. Het gaat dan altijd om bestuurlijke aangelegenheden of over geld. Nooit wordt de vraag gesteld wat het betekent voor de afstand tot de inwoners. Nooit wordt de vraag gesteld wat het doet voor de eigenheid en identiteit van de gemeente...

lees meer

Multifunctionele vergaderlocatie moet synergie opleveren.

12 maart 2017

De DGG heeft lang getwijfeld over de bouw van een nieuwe multifunctionele vergaderlocatie bij het gemeentehuis. Het bouwen van een dergelijk vergaderlocatie is een grote investering. Bovendien gaat de gemeenteraad weg uit Hofdael als de vergaderlocatie wordt gerealiseerd. Daar moet je dus goed over nadenken. Daarom heeft de DGG bij de laatste behandeling van dit onderwerp gevraagd om een goede doorberekening en om een nader uitwerking van een aantal varianten...

lees meer

Een jongerenraad in Geldrop-Mierlo is een goed idee.

11 februari 2017

De DGG vindt het voorstel om een jongerenraad te starten een goed idee. Er moeten wel heldere afspraken gemaakt worden over de taak en rol van de jongerenraad. In het verleden zijn er jongerenpanels geweest en onder anderen omdat de afspraken of functie, taak en rol van deze panels vooraf niet helder vastgesteld waren, liepen de leden van het jongerenpanel tegen veel teleurstellingen op...

lees meer

Frits van den Einden: Tradities waar blijven ze?

11 februari 2017

In het verleden waren er in elk gehucht, dorp of stad wel een aantal tradities die te maken hadden met geloof, gewoontes, sportbeoefening of uit overlevering. We denken dan misschien meteen aan processies binnen het geloof, oogstfeesten, een viering of gewoon een gebruik dat al jaren lang plaatsvindt. Maar de simpelste dingen zoals kaarsjes uitblazen op je verjaardag, oliebollen bakken op oudejaarsdag, beschuit met muisjes serveren bij een geboorte...

lees meer

Pand tijdelijk dichtgetimmerd. Mogelijk komt er een Lidl aan de Wielewaal.

11 februari 2017

De DGG heeft diverse vragen gekregen over de dichtgetimmerde winkels aan de Wielewaal. Veel omwonenden vinden het geen gezicht. En zo het lijkt wel of de wijk aan het verloederen is. Men is benieuwd naar de toekomst van dit gebied. Onlangs heeft het college van B&W meer uitleg gegeven over de situatie aan de Wielewaal. Het winkelcentrum Wielewaal (inclusief bovenwoningen) is eigendom van Wooninc...

lees meer

Hondenpoep en kattenoverlast

18 januari 2017

Als de fractie van de DGG op pad gaat en met inwoners van onze gemeente praat dan krijgen we het vroeg of laat altijd over de overlast van hondenpoep. Het invoeren van de hondenbelasting heeft hier geen einde aan gemaakt. Men vindt dan dat de handhaving beter moet want nu kun je het beste je hond buiten kantoortijden uitlaten want dan zie je de handhavers van de gemeente zeker niet, als ze al in de wijk komen...

lees meer

Armoedebeleid: meer geld voor welzijnsactiviteiten

17 januari 2017

In de Leefkamer van 17 januari stond het rapport over het armoedebeleid in onze gemeente op de agenda. Op de vraag van de DGG of het mogelijk is om de € 100,--, die beschikbaar zijn voor deelname aan welzijnsactiviteiten, te verhogen naar € 200,-- kregen we een ontkennend antwoord. Staatssecretaris Kleinsma heeft echter voor elke gemeente € 100...

lees meer