Fractie van de DGG

ingemar

Ingemar Lubbers

Fractievoorzitter

Ingemar werkt al meer dan 30 jaar in de geriatrische zorg, een vak dat ze nog steeds boeiend vindt. Daarnaast is zij vrijwilliger bij Alzheimer Nederland en zet ze zich in voor een Dementie Vriendelijke samenleving. Vanuit haar interesse in politiek, en de overtuiging dat je het verschil alleen vanuit jezelf kunt maken, zet ze zich graag in voor de DGG, dé lokale partij van haar gemeente.

Voor de DGG heeft Ingemar zitting in de commissie Algemene zaken.

Henk

Henk Dielis

Raadslid

Henk was sinds 1972 onderwijzer op basisschool De Windroos, Braakhuizen-Zuid. Hij is inmiddels met pensioen. zijn hobby’s zijn, naast zijn kleinzoon, tuinieren, muziek maken en beluisteren, speciaal Brabantse liedjes. Zijn politieke interesses liggen op het gebied van onderwijs, maatschappelijke zorg en ruimtelijke ordening.

Bij de DGG heeft hij geleerd dat je altijd moet werken aan concrete oplossingen die de burger kan begrijpen. Juist doordat de DGG als fractie actief naar de burgers in Geldrop-Mierlo toegaat, houden zij voeling met wat de inwoners van onze gemeente willen. Bovendien vertelt Henk regelmatig aan de inwoners waar de DGG mee bezig is eb gaat. Geen ivoren toren, geen afstand maar met beide benen in de samenleving strijden voor het belang van de burgers dat is wat Henk wil.

Serkan Yarangümeli

Serkan Yarangümeli

Raadslid

Serkan is geboren en getogen in Geldrop. Momenteel is hij woonachtig in de woonwijk Braakhuizen-Noord. Sinds kleins af aan was Serkan heel erg betrokken bij maatschappelijke thema’s. Op de middelbare school kreeg hij vakken als maatschappijleer en organisatiekunde. Dat trok hem enorm aan waardoor hij besloot om na de VMBO-T door te stromen naar de HAVO en van daaruit naar het HBO Bestuurskunde & Overheidsmanagement. Tijdens zijn HBO studie heeft hij grote successen geboekt en heeft hij op jonge leeftijd deelgenomen aan grote projecten waaronder ‘veerkrachtig bestuur’’ dat werd aangedragen vanuit de provincie Noord-Brabant. Ook heeft Serkan stage gelopen bij de ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar heeft hij een online leerplatform de OMOOC geëvalueerd en een advies gegeven aan de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM).

Tijdens zijn eerste leerjaar op het HBO behaalde hij zijn propedeuse en kreeg hij nog meer interesse in de overheid waardoor hij besloot om in 2016 zich aan te sluiten bij de politieke partij de DGG. Na zes maanden kreeg hij een functie toegewezen als fractie assistent. Kort daarop kreeg hij een verzoek vanuit de partij om zichzelf kandidaat te stellen voor de verkiezingen op 21 maart 2018.

Dankzij het vertrouwen die hij in de loop der jaren heeft gekregen vanuit de burgers is hij gekozen tot raadslid voor de gemeente Geldrop-Mierlo. Serkan Yarangümeli is gefocust op een aantal belangrijke terreinen als innovatie, leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. Daarnaast wilt hij zichzelf inzetten voor de jongeren door ze te begeleiden. Dit doet hij al door deel te nemen aan het opzetten van de jongerenraad. 

eric

Eric Ketelaars

Raadslid

Eric is geboren in 1958 als rasechte Geldroppenaar. Na zijn opleiding in 1977 gaan werken bij Tiger Plastics aan de Winde in Geldrop en na 13 jaar gestart bij een bouwbedrijf in Oirschot. Vanaf 2004 heeft Eric zich daar als productieleider vooral beziggehouden met het initiëren van veranderingsprocessen om duurzame verbeteringen te realiseren. Na een uitstapje als bedrijfsleider bij een grote staalbouwer in Oss, is Eric vanaf 2015 werkzaam als Teamcoach Onderhoud en Facilitair Management bij Kuhn Geldrop aan de Nuenenseweg, het voormalige Zweegers.

Een van zijn grootste passies is actief zijn in muziek en Eric is dan ook al bijna 50 jaar, en nog steeds, enthousiast lid (geweest) van verschillende Geldropse muziekverenigingen. (Geldrops Muziek Corps, Big Band Geldrop, Tiroler Kapel Geldropse Jagers)

Naast actieve muziekbeoefening heeft Eric ook gedurende een kleine twintig jaar een functie als secretaris en voorzitter vervuld binnen deze verenigingen.

Vanwege zijn toegenomen interesse in het wel en wee van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft Eric zich in 2014 aangesloten bij de DGG. Een specifieke keuze voor een grote dorpspartij. Specifiek omdat Eric van mening is dat de DGG zich volledig kan richten op de lokale belangen van onze inwoners zonder de provinciale en landelijke richtlijnen en wetgeving uit het oog te verliezen. Eric heeft als doel ook daadwerkelijk betekenis en sturing te geven aan alle veranderingen die de komende jaren op de burgers afkomen. Zijn bestuurlijke en leidinggevende ervaring hoopt hij daarbij effectief in te kunnen zetten.

Eric zit namens de DGG in de Commissie Ruimte en heeft als persoonlijke speerpunten vooral het voorkomen en bestrijden van overlast, in welke vorm dan ook, en beheersing van de tarieven voor het ophalen en verwerken van afval.

Dirk

Dirk van Weert

Raadslid

Dirk is geboren en getogen in Geldrop. Hij woont bijna zijn hele leven woon al in de wijk Braakhuizen Noord. Hij is 23 jaar getrouwd met Anneke Rongen en samen hebben zij 4 kinderen groot gebracht. Hij heeft 2 kleinkinderen dus hij is al geruime tijd opa.

Dirk is als 16 jarige jongen lid geworden (1977) van Carnavalsvereniging De Broakese Karnavalszotten, nu dus 36 jaar geleden. Hij zit 23 jaar onafgebroken in het bestuur van deze vereniging, waarvan de laatste 19 jaar als voorzitter.

Vanaf 2002 is Dirk gemeenteraadslid voor diverse partijen die bij de laatste verkiezingen zijn samengevoegd tot één lokale partij van Geldrop. Dirk is daarom sinds 2014 raadslid voor de DGG.

Dirk maakt zich in de gemeenteraad sterk voor een sociale en betrokken gemeentebestuur.

Frans Thijssen

Frans Thijssen

Raadslid

De reden waarom Frans Thijssen bij de Geldropse politiek is gegaan, is dat hij zich op een directe manier wil gaan bezighouden met de belangen van de inwoners van Geldrop Mierlo.

Frans vindt de kern Geldrop van de gemeente Geldrop- Mierlo een fantastische gemeente om in te wonen en te werken. Omdat hij dit al meer dan 30 jaar aan den lijve heeft ondervonden, vond hij de tijd rijp om te proberen hier een actievere rol in te gaan spelen.

Frans koos voor de DGG omdat de DGG hem binnen de kern Geldrop geeft de ruimte geeft om zijn ambities waar te maken. Dicht bij de burgers staan om hun belangen te mogen behartigen, vindt Frans een groot voorrecht.

Namens de DGG heeft Frans zitting in de commissie Samenleving.

frits

Frits van den Eijnden

Burgercommissielid

In 1998 stond Frits voor het eerst op de kieslijst van de DGG en sindsdien heeft hij drie keer als vervanger deel uit gemaakt van de gemeenteraad. NU is hij Burgercommissielid. Frits zijn interesse heeft altijd gelegen bij Ruimtelijk Ordening, maar dat neemt niet weg dat andere zaken ook zijn aandacht hebben.

De keuze voor de DGG was voor hem niet moeilijk, de politiek die bedreven werd en wordt staat dicht bij de burger. Daarbij kwam ook dat hij verschillende mensen al kende, zoals Willem Berkers, Wim van de Burgt en Dré Aarts, mensen van het eerste uur van de DGG.

Frits is van mening dat de plannen die de DGG heeft een goede bijdrage vormen aan een nog beter leefklimaat in de wijken van onze gemeente.

Frits zit namens de DGG in de commissie Ruimte.