Fractie van de DGG

Frans Stravers

Frans Stravers

Fractievoorzitter (plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad)

Maakt als fractievoorzitter van de DGG deel uit van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo. Werkt als commercieel directeur bij een multimedia bedrijf en is voorzitter van de coöperatie van bedrijven op bedrijventerreinen in Nuenen. Verder is Frans voorzitter van de stichting beveiliging bedrijfsterreinen Geldrop-Mierlo en Nuenen. Frans is al jaren actief in het jeugd- en jongerenwerk. Op dit moment is hij voorzitter van de Stichting Jeugdbelangen Geldrop Centrum en de voorzitter van de stichting vrienden van scouting Don Bosco. Binnen de politiek houdt hij zich bezig met bestuurlijke zaken, financiën, sociale zaken en milieu. De keuze voor de DGG is voor Frans de keuze voor concrete actie. Hij houdt van aanpakken en is van mening dat de politiek herkenbaar moet zijn voor iedereen. Doen wat je belooft, is en blijft zijn motto.

Henk Dielis

Henk Dielis

Raadslid

Henk was sinds 1972 onderwijzer op basisschool De Windroos, Braakhuizen-Zuid. Hij is inmiddels met pensioen. zijn hobby’s zijn, naast zijn kleinzoon, tuinieren, muziek maken en beluisteren, speciaal Brabantse liedjes. Zijn politieke interesses liggen op het gebied van onderwijs, maatschappelijke zorg en ruimtelijke ordening.

Bij de DGG heeft hij geleerd dat je altijd moet werken aan concrete oplossingen die de burger kan begrijpen. Juist doordat de DGG als fractie actief naar de burgers in Geldrop-Mierlo toegaat, houden zij voeling met wat de inwoners van onze gemeente willen. Bovendien vertelt Henk regelmatig aan de inwoners waar de DGG mee bezig is eb gaat. Geen ivoren toren, geen afstand maar met beide benen in de samenleving strijden voor het belang van de burgers dat is wat Henk wil.

Dirk van Weert

Dirk van Weert

Raadslid

Dirk is geboren en getogen in Geldrop. Hij woont bijna zijn hele leven woon al in de wijk Braakhuizen Noord. Hij is 23 jaar getrouwd met Anneke Rongen en samen hebben zij 4 kinderen groot gebracht. Hij heeft 2 kleinkinderen dus hij is al geruime tijd opa.

Dirk is als 16 jarige jongen lid geworden (1977) van Carnavalsvereniging De Broakese Karnavalszotten, nu dus 36 jaar geleden. Hij zit 23 jaar onafgebroken in het bestuur van deze vereniging, waarvan de laatste 19 jaar als voorzitter.

Vanaf 2002 is Dirk gemeenteraadslid voor diverse partijen die bij de laatste verkiezingen zijn samengevoegd tot één lokale partij van Geldrop. Dirk is daarom sinds 2014 raadslid voor de DGG.

Dirk maakt zich in de gemeenteraad sterk voor een sociale en betrokken gemeentebestuur.

Eric Ketelaars

Eric Ketelaars

Raadslid

Eric is geboren in 1958 als rasechte Geldroppenaar. Na zijn opleiding is hij in 1977 gaan werken bij een oer-Geldrops bedrijf, Tiger Plastics aan de Winde op Braakhuizen Noord. In die tijd getrouwd met, ook een geboren en getogen, Geldropse afkomstig uit de wijk Braakhuizen Zuid.

Vanaf 2004 heeft Eric zich als productieleider vooral bezig gehouden met het zogenaamde Kaizen (= Japans voor continu verbeteren): initiëren van veranderingsprocessen om duurzame verbeteringen te realiseren. Sinds november 2013 is hij in een dergelijke rol als bedrijfsleider werkzaam bij een grote staalbouwer in Oss.

Een van zijn grootste passies is (actief zijn in) muziek en hij is dan ook al zo’n kleine 45 jaar actief in diverse Geldropse verenigingen zoals GMC (18 jaar), Big Band Geldrop (10 jaar) en Blaasorkest Geldrop (35 jaar). Een goede bekende dus in het Geldropse verenigingsleven. Naast actieve muziekbeoefening heft Eric ook gedurende een kleine twintig jaar een functie als secretaris en voorzitter binnen deze verenigingen vervuld.

Vanwege zijn toegenomen interesse in het wel en wee van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft Eric zich in 2012 aangesloten bij de DGG, een onvervalste dorpspartij, met het doel ook daadwerkelijk betekenis en sturing te kunnen geven aan alle veranderingen die de komende jaren op de burgers afkomen. Zijn bestuurlijke en leidinggevende ervaring hoopt hij daarbij effectief in te kunnen zetten. 

Serkan Yarangümeli

Serkan Yarangümeli

Raadslid

Serkan is geboren en getogen in Geldrop. Momenteel is hij woonachtig in de woonwijk Braakhuizen-Noord. Sinds kleins af aan was Serkan heel erg betrokken bij maatschappelijke thema’s. Op de middelbare school kreeg hij vakken als maatschappijleer en organisatiekunde. Dat trok hem enorm aan waardoor hij besloot om na de VMBO-T door te stromen naar de HAVO en van daaruit naar het HBO Bestuurskunde & Overheidsmanagement. Tijdens zijn HBO studie heeft hij grote successen geboekt en heeft hij op jonge leeftijd deelgenomen aan grote projecten waaronder ‘veerkrachtig bestuur’’ dat werd aangedragen vanuit de provincie Noord-Brabant. Ook heeft Serkan stage gelopen bij de ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar heeft hij een online leerplatform de OMOOC geëvalueerd en een advies gegeven aan de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM).

Tijdens zijn eerste leerjaar op het HBO behaalde hij zijn propedeuse en kreeg hij nog meer interesse in de overheid waardoor hij besloot om in 2016 zich aan te sluiten bij de politieke partij de DGG. Na zes maanden kreeg hij een functie toegewezen als fractie assistent. Kort daarop kreeg hij een verzoek vanuit de partij om zichzelf kandidaat te stellen voor de verkiezingen op 21 maart 2018.

Dankzij het vertrouwen die hij in de loop der jaren heeft gekregen vanuit de burgers is hij gekozen tot raadslid voor de gemeente Geldrop-Mierlo. Serkan Yarangümeli is gefocust op een aantal belangrijke terreinen als innovatie, leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. Daarnaast wilt hij zichzelf inzetten voor de jongeren door ze te begeleiden. Dit doet hij al door deel te nemen aan het opzetten van de jongerenraad. 

Frits van den Eijnden

Frits van den Eijnden

Burgercommissielid

In 1998 stond Frits voor het eerst op de kieslijst van de DGG en sindsdien heeft hij drie keer als vervanger deel uit gemaakt van de gemeenteraad. NU is hij Burgercommissielid. Frits zijn interesse heeft altijd gelegen bij Ruimtelijk Ordening, maar dat neemt niet weg dat andere zaken ook zijn aandacht hebben.

De keuze voor de DGG was voor hem niet moeilijk, de politiek die bedreven werd en wordt staat dicht bij de burger. Daarbij kwam ook dat hij verschillende mensen al kende, zoals Willem Berkers, Wim van de Burgt en Dré Aarts, mensen van het eerste uur van de DGG.

Frits is van mening dat de plannen die de DGG heeft een goede bijdrage vormen aan een nog beter leefklimaat in de wijken van onze gemeente.

Frits zit namens de DGG in de commissie Ruimte.

Frans Thijssen

Frans Thijssen

Burgercommissielid

De reden waarom Frans Thijssen bij de Geldropse politiek is gegaan, is dat hij zich op een directe manier wil gaan bezighouden met de belangen van de inwoners van Geldrop Mierlo.

Frans vindt de kern Geldrop van de gemeente Geldrop- Mierlo een fantastische gemeente om in te wonen en te werken. Omdat hij dit al meer dan 30 jaar aan den lijve heeft ondervonden, vond hij de tijd rijp om te proberen hier een actievere rol in te gaan spelen.

Frans koos voor de DGG omdat de DGG hem binnen de kern Geldrop geeft de ruimte geeft om zijn ambities waar te maken. Dicht bij de burgers staan om hun belangen te mogen behartigen, vindt Frans een groot voorrecht.

Namens de DGG heeft Frans zitting in de commissie Samenleving.

Niels Westhoff

Niels Westhoff

Burgercommissielid

Niels is geboren in Zesgehuchten en later opgegroeid in Genoenhuis. Na de basisschooltijd heeft hij het VMBO-T op het Strabrecht college afgerond om hierna de opleiding Juridisch Medewerker aan het, toen nog ROC Eindhoven, gaan volgen.

Van jongs af aan heeft veiligheidskunde zijn interesse gewekt. Daarom is hij na de opleiding aan het ROC Eindhoven Integrale Veiligheid gaan studeren aan de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Deze opleiding heeft hij middels een afstudeerstage bij PSV afgerond. Daar heeft hij onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het Nederlandse stadionverbodenbeleid en de functionaliteit van de stewardorganisatie van PSV.

Na zijn studietijd is hij niet in de veiligheidsbranche gaan werken, maar is er iets anders op zijn pad gekomen. Niels werkt nu al een aantal jaren met veel plezier bij UWV op de afdeling debiteurenbeheer.

In zijn vrije tijd is hij vaak te vinden op de tennisbaan. Niet alleen om te tennissen, maar ook als actieve vrijwilliger van tennisvereniging De Mast. Binnen de vereniging is Niels bestuurslid en vervult hij meerdere vrijwilligerstaken binnen de vereniging, zoals het organiseren van een wintercompetitie.

Voor de DGG heeft Niels zitting in de commissie Algemene zaken.
Kees Wildenberg

Kees Wildenberg

Fractieondersteuner

Kees Wildenberg is geboren in 1960 te Eindhoven, op zeer jonge leeftijd hebben zijn ouders hem al meegenomen naar Geldrop. Inmiddels woon hij samen met Marca in het centrum vlak bij zijn ouderlijk huis. Zij hebben samen 4 dochters en inmiddels 2 kleinkinderen. In 1979 is Kees als vliegtuigtechnicus begonnen bij de Koninklijke Marine Luchtvaartdienst. Na 22 jaar Marine heeft hij de overstap gemaakt naar de Luchtmacht. Daar is hij zich bezig gaan houden in de sector Vlieg (veiligheid), Kwaliteit, Arbo en Milieu. Inmiddels werkt hij op contractbasis voor de Defensie in de sectie inkoop, waar hij bij leveranciers van defensiemateriaal toezicht uitvoert op kwaliteitsaspecten.

In zijn vrije kunt je Kees vinden op de golfbaan, hardlopend door de bossen, fitnessclub of tijdens de wintersport op een witte helling. Hij is bourgondisch ingesteld, lekker eten en een drankje bijvoorbeeld op ons horecaplein gaat hij zeker niet uit de weg. Elke 2 jaar is Kees ook te vinden als mede-organisator op de Beekweide gedurende de Sterrenslag Zesgehuchten.

Keest ondersteunt de fractie van de DGG met zijn kennis en visie van buiten de politiek.