Burgerpanel

Meldt u aan voor het burgerpanel!

De DGG stelt uw mening op prijs!

De DGG wil graag in contact blijven met de inwoners van Geldrop-Mierlo en ze actief betrekken bij de lokale politiek. Daarom heeft de DGG in 2012 het initiatief genomen tot het opzetten van een Burgerpanel. Het Burgerpanel staat open voor alle inwoners van Geldrop-Mierlo. Het Burgerpanel houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op Geldrop-Mierlo en haar lokale politiek en samenleving.

Hoe werkt het?

Iedereen die zich aanmeldt voor het Burgerpanel krijgt ongeveer elke vier weken een aantal vragen of stellingen voorgelegd. Deze vragen of stellingen gaan over een actueel lokaal politiek onderwerp of over een ander onderwerp waar op dat moment binnen Geldrop-Mierlo aandacht voor is.

Het Burgerpanel krijgt een een week de tijd om op de vragen of stellingen te reageren daarna wordt de balans opgemaakt. U bent niet verplicht om op alle vragen en stellingen te reageren dus als u een keer geen tijd hebt dan is dat niet erg. Het aantal raadplegingen van het panel blijft beperkt tot ongeveer eens in de vier weken. De resultaten van de bevraging worden gepubliceerd in de nieuwsbrief van de DGG. Leden van het Burgerpanel ontvangen automatisch ook de DGG-nieuwsbrief. Mede op basis van de resultaten van de bevraging van het DGG-burgerpanel wordt het beleid van de DGG in de gemeenteraad bepaald.

Aanmelden

U kunt zich voor het burgerpanel aanmelden door via onderstaand formulier.

Ter verificatie ontvangt u een antwoordmail. U kunt zich te allen tijde afmelden door het zenden van een afmeldingsmail naar info@dgg-geldrop-mierlo.nl. U kunt zich ook schriftelijk aanmelden door een briefje met uw gegevens te zenden aan DGG, Jan Evertsenstraat 29 5666 GL Geldrop.

Aanmelden burgerpanel