Programma DGG 2018 -2022

We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen

Hoofdpunten van het programma van de DGG
“We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen!”

1. Een veilige, leefbare woonomgeving zonder overlast, waar iedereen zich verantwoordelijk voor voelt. Wijkontwikkelingsplannen voor alle wijken. De DGG blijft voorstander van het bestrijden van verkeerslawaai.

2. Democratisch besturen met  en voor de inwoners van onze gemeente. Inspraak is een recht van de inwoners en geen gunst van het gemeentebestuur. Inspraak is de basis voor interactief beleid

3. Ouderen kunnen zelfstandig blijven wonen in duurzame wijken met eigen voorzieningen dichtbij. Geldrop-Mierlo wordt dementie-vriendelijke gemeente. Bestrijding eenzaamheid.

4. Zorg en inkomen zijn belangrijke pijlers van de samenleving. Goed onderwijs, welzijn en gezondheid basiswaarden in onze gemeente.

5. Duurzaamheid. Geldrop-Mierlo energieneutraal in 2040. Milieuvriendelijk en duurzaam bouwen. Handhaving Diftar.

6. Laagdrempelige cultuur en een rijk verenigingsleven. Goed huisvestingsbeleid en een modern subsidie beleid.

7. Ruimte voor jeugd om te bouwen aan hun eigen toekomst door een positief jongerenbeleid en met ruimte voor jongerencultuur in onze gemeente.  Rechtstreekse invloed via een jongerenraad.

8. Een zelfstandige gemeente Geldrop-Mierlo die samenwerkt met zijn buren. Eigenheid voor beide kernen met eigen cultuur en eigen evenementen.

9. Een lokale economie en lokaal betrokken bedrijvigheid. Een vitaal, veilig, levendig en betaalbaar centrum. Een lokaal innovatieplan om beschikbare innovatiemiddelen naar onze gemeente te hale

10. De handhaving concentreert zich veel te veel op het centrum van de kernen. De komende jaren moet de handhaving de wijken in om daar de ergernissen aan te pakken. Er moet een gemeentelijk lokaal handhavingsplan komen.

Meer weten? Download hier het volledige programma van de DGG

De DGG heeft voor de periode 2018-2022 een kernakoord gesloten met CDA, DPM en GroenLinks. Download hier het complete kernakkoord.