fractie

Democratische Groepering Geldrop is voor betrouwbare en 100% lokale politiek

dgg

DGG is voor politiek door de ogen van de inwoners.

geldrop

Onze gemeente. De DGG is er voor iedereen in Geldrop-Mierlo.

gemeentehuis

De historie. DGG is voor het behouden van wat goed is en vernieuwen waar nodig.

hofdael

Cultuur. DGG is voor een florerend cultuur- en verenigingsleven in Geldrop-Mierlo.

strabrecht

DGG is voor goed onderwijs voor alle kinderen!

centrum

Het centrum. DGG is voor een sfeervol en gezellig verblijfscentrum voor iedereen.

burgerpanel

Burgerpanel. Praat mee ook al zijn er geen verkiezingen. Wordt lid van het DGG Burgerpanel.

st. anna

Zorg. DGG is voor goede zorg en ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft.

jonkvrouw

Woningbouw. DGG is voor meer duurzame en betaalbare woningen in Geldrop-Mierlo.

Politiek door de ogen van de inwoners

Icon 1
Word lid

Wilt u lid worden van de DGG?
Meldt u zich vandaag nog aan.

Meld je aan
Icon 2
Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de standpunten en acties van de DGG? Meldt u hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

Inschrijven
Icon 3
Burgerpanel

De DGG stelt uw mening op prijs!
U kunt zich hier aanmelden.

lees meer

DGG nieuws

DGG-jubilarissen ontvangen DGG-speldje in zilver en in goud.

21 januari 2024

Al meer dan 50 jaar neemt de DGG (Democratische Groepering Geldrop) actief deel aan de lokale politiek in Geldrop-Mierlo. Op dit moment heeft de partij 6 zetels in de gemeenteraad en levert zij twee wethouders in  het college van B&W. Toen de DGG 2020 50 jaar bestond heeft de ledenraad besloten om leden die zich al langeretijd inzetten voor de partij te belonen met het DGG-ereteken. Dit is een speldje in brons, zilver of goud. Afgelopen week zijn de speldjes voor 40 en 50 jaar lidmaatschap uitgereikt aan leden die bijna van de oprichting vaan de DGG al betrokken zijn.

lees meer

DGG krijgt steeds meer vragen van inwoners over de dienstverlening van afvalinzamelaar CURE

07 januari 2024

Steeds meer inwoners stellen vragen aan de DGG over de dienstverlening van afvalinzamelaar CURE. Onlangs kwamen er vragen binnen vanuit de wijken Skandia en Braakhuizen Noord. De DGG gaat hierover graag in gesprek met de gemeentelijke organisatie en Cure om te komen tot een goede oplossing.

lees meer

Amendement DGG behoud solidariteit en voorkomt extra belastingverhoging.

15 december 2023

Donderdag 14 december waren de leges en tarieven aan de orde in de gemeenteraad. Jaarlijks biedt het college de gemeenteraad een voorstel aan over de tarieven van de diverse heffingen en rechten en de belastingverordeningen voor het jaar erop. Op 14 december ging het over 2024. De belastingen en tarieven moeten voor 1 januari 2024 zijn vastgesteld.

De discussie spitste zich toe op de afvalstoffenheffing. Het college had voorgesteld om de kosten voor de kwijtschelding die nu in het tarief zitten eruit te halen en deze over te hevelen naar de OZB. Hierdoor zou de OZB naast de inflatiecorrectie extra verhoogd worden.

lees meer

DGG voorstander van bestemmingsplan Grote Bos en roept op tot verder overleg met de buurt.

12 december 2023

In de commissie is over dit bestemmingsplan al uitvoerig gesproken, ook door rechtstreeks belanghebbenden uit de buurt, waarbij het vooral ging om bezwaren tegen de ligging van het nieuw te bouwen appartementencomplex. Wat ons als DGG vooral opviel in die bezwaren is het feit dat bezwaarmakers zich overvallen voelden immers, er is lang gesproken over een 8-tal grondgebonden woningen en opeens, zo lijkt het, ligt er  dan een compleet nieuw plan voor een appartementencomplex.

lees meer

De DGG heeft een visie ontwikkeld om het vertrouwen in de lokale overheid te versterken.

09 december 2023

De DGG heeft een visie ontwikkeld om het vertrouwen in de lokale overheid te versterken en waar nodig terug te winnen. Deze visie sluit aan bij het begrotingsprogramma sterke wijken waarin middelen zijn opgenomen om een pilot in twee wijken te starten.

De wijkdialoog is een methode voor het herstellen van vertrouwen in de lokale overheid. De DGG vindt dat erg belangrijk. Dat herstellen van vertrouwen is een uitdaging, maar is in de ogen van de DGG mogelijk door middel van transparantie, betrokkenheid van de gemeenschap en open communicatie.

lees meer

Het loont zich om duurzaam afval te scheiden.

09 december 2023

Eric Ketelaars is binnen de DGG de woordvoerder als het gaat om of over de gemeenschappelijke regeling CURE. Onlangs kreeg hij een aantal kritische vragen van uit de samenleving over de tarieven voor afval. Hierbij zijn reactie.

Laat ik vooropstellen dat ik uw zorgen begrijp over almaar stijgende kosten die vertaald worden in onder andere de afvalstoffenheffing. Mag ik een poging wagen om u mee te nemen in de opbouw van de tarieven zoals die in Geldrop-Mierlo gehanteerd worden.

lees meer