Fractie

Democratische Groepering Geldrop Betrouwbare Lokale Politiek

Politiek door de ogen van de inwoners.

DGG Politiek door de ogen van de inwoners.

De DGG staat voor een zelfstandig Geldrop-Mierlo.

Onze gemeente. De DGG staat voor een zelfstandig Geldrop-Mierlo.

De historie

De historie. Behouden wat goed is. Vernieuwen waar nodig.

Cultuur

Cultuur. De basis van onze samenleving.

Goed onderwijs voor alle kinderen

DGG Goed onderwijs voor alle kinderen!

Burgerpanel

Het centrum. Sfeer en gezelligheid voor iedereen.

Burgerpanel

Burgerpanel. Praat mee ook al zijn er geen verkiezingen. Wordt lid van het DGG Burgerpanel.

Goede zorg!

DGG Goede zorg!

We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen.

Geldrop-Mierlo We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen.

Politiek door de ogen van de inwoners

Icon 1
Word lid

Wilt u lid worden van de DGG?
Meldt u zich vandaag nog aan.

Meld je aan
Icon 2
Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de standpunten en acties van de DGG? Meldt u hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

Inschrijven
Icon 3
Burgerpanel

De DGG stelt uw mening op prijs!
U kunt zich hier aanmelden.

lees meer

DGG nieuws

DGG wil wachten met besluit Plusteam tot Aalst-Waalre haar besluit genomen heeft en de gevolgen duidelijk zijn.

25 januari 2021

In de laatste commissievergadering samenleving heeft de DGG aangegeven dat zij voorstander is van de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling plusteam. Uit onderzoek is gebleken dat het plusteam een belangrijke maatschappelijk meerwaarde heeft in de zorg voor onze inwoners.

Het plusteam is een gemeenschappelijke regeling is met Aalst-Waalre. Aalst-Waalre heeft aangegeven dat zij deze samenwerking wil beëindigen. De DGG heeft in de commissie aangegeven dat de raadsbeslissing hierover eerst door Aalst-Waalre genomen dient te worden alvorens Geldrop-Mierlo een besluit neemt. Mocht de raad van Aals-Waalre alsnog besluiten niet uit te treden dan kan de regeling gewoon blijven bestaan. Dit geldt ook voor de uitbreiding van het Plusteam, ook hier is Aals-Waalre eerst aan zet.

lees meer

Ook een waardebon voor de aanschaf van energiebesparende producten voor huurders in Geldrop-Mierlo.

08 januari 2021

In oktober en november vorig jaar werden brieven, in een envelop van de gemeente Geldrop-Mierlo, bezorgd met daar in een waardebon van € 70,- voor de aanschaf van energiebesparende producten, zoals LED-lampen, tochtstrips, folie voor achter de verwarming e.d. Het viel de DGG op dat de brieven geadresseerd waren aan de eigenaar van het adres. Bij de navraag bij inwoners die een huis in onze gemeente huren bleek dat zij als huurder geen brief ontvangen hadden. Dat verbaasde de DGG en daarom heeft zij er vragen over gesteld.

lees meer

Verfraaien spoortunnel Gijzenrooijseweg mogelijk dit jaar nog een feit.

06 januari 2021

De DGG heeft al meerdere malen aandacht gevraagd voor de saaie spoortunnel aan het einde van de Laan der vier Heemskinderen. De DGG heeft voorgesteld om de tunnel te verfraaien met afbeeldingen en beeldmerken van de textielfabrieken en andere industrieën die Geldrop vroeger rijk was.  Eerder werd door het college gesteld dat de tunnel niet van de gemeente zou zijn maar onderzoek van de DGG wees uit dat het grootste deel van de tunnel eigendom is van de gemeente slechts een klein deel van de tunnel is eigendom van ProRail. Uit navraag van de DGG blijkt dat ProRail graag wil meewerken aan het verfraaien van de tunnel.

lees meer

Grote onrust in wijk Hulst over weghalen speeltoestellen in verband met het nieuwe speeltuinenplan

01 januari 2021

Rond de kerstdagen Is de DGG benaderd door een aantal bewoners van de wijk Hulst. Er was grote onrust in de wijk Hulst ontstaan, omdat direct omwonende van de speeltuintjes in de wijk een brief van de gemeente hadden gekregen dat de speeltoestellen deze weken weggehaald gaan worden. De bewoners begrijpen niet dat dit gebeurt terwijl we midden in een strenge lock-down zitten waar de kinderen niet naar school toe kunnen en ze daardoor nog vaker buiten spelen in de speeltuintjes.

lees meer

Wijkontwikkelingsplannen bevorderen betrokkenheid

24 december 2020

In december 2020 werden er aan het DGG-burgerpanel vragen gesteld over de wijkontwikkelingsplannen. In de lokale democratie is de wijkontwikkelingsplan één van actuele thema’s. De DGG is de initiatiefnemer van dit proces en heeft de wijkontwikkelingsplan hoog in het vaandel staan. Een wijkontwikkelingsplan is een plan dat samen met de bewoners gemaakt wordt en dat gaat over de gewenste ontwikkelingen in de wijk. De gemeente gaat dan zorgen dat deze wensen worden gerealiseerd.

In de ogen van de DGG moeten de inwoners van Geldrop en Mierlo zich in hun eigen woonomgeving veilig en thuis voelen. Een belangrijk speerpunt is dan ook om de woonomgeving veiliger en aantrekkelijker maken voor de bewoners. Tevens wil de DGG de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners voor hun woonomgeving stimuleren.

lees meer uw mening

DGG-burgerpanel: De reserves gebruiken om de kosten te dekken en de hand op de knip houden. Geen lastenverzwaring voor de inwoners om de begroting sluitend te maken.

31 oktober 2020

In oktober 2020 werden er aan het DGG-burgerpanel vragen gesteld over de meerjarenbegroting van de gemeente Geldrop-Mierlo. Het is inmiddels weer najaar en dat betekent dat de meerjarenbegroting voor de gemeente weer op de agenda staat van de raad. Voor deze begrotingscyclus die gaat over de periode 2021 – 2024 is het van belang om prioriteiten te stellen op beleidsniveau en te toezicht te houden op de kostenontwikkeling binnen de gemeente. De middelen zijn beperkt. Door middel van een begroting wordt inzichtelijk gemaakt wat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven zijn.

lees meer