fractie

Democratische Groepering Geldrop is voor betrouwbare en 100% lokale politiek

dgg

DGG is voor politiek door de ogen van de inwoners.

geldrop

Onze gemeente. De DGG is er voor iedereen in Geldrop-Mierlo.

gemeentehuis

De historie. DGG is voor het behouden van wat goed is en vernieuwen waar nodig.

hofdael

Cultuur. DGG is voor een florerend cultuur- en verenigingsleven in Geldrop-Mierlo.

strabrecht

DGG is voor goed onderwijs voor alle kinderen!

centrum

Het centrum. DGG is voor een sfeervol en gezellig verblijfscentrum voor iedereen.

burgerpanel

Burgerpanel. Praat mee ook al zijn er geen verkiezingen. Wordt lid van het DGG Burgerpanel.

st. anna

Zorg. DGG is voor goede zorg en ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft.

jonkvrouw

Woningbouw. DGG is voor meer duurzame en betaalbare woningen in Geldrop-Mierlo.

Politiek door de ogen van de inwoners

Icon 1
Word lid

Wilt u lid worden van de DGG?
Meldt u zich vandaag nog aan.

Meld je aan
Icon 2
Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de standpunten en acties van de DGG? Meldt u hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

Inschrijven
Icon 3
Burgerpanel

De DGG stelt uw mening op prijs!
U kunt zich hier aanmelden.

lees meer

DGG nieuws

Voor de DGG is onderwijs van groot belang

09 november 2022

De gemeente staat in het onderwijs in Geldrop-Mierlo voor een aantal uitdagingen. De DGG denkt hierbij aan zorg en veiligheid in en rondom de school, ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning, voor- en vroegschoolse educatie, maar ook de aansluiting primair en voortgezet onderwijs en de aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt. Kortom, meer dan ooit is het noodzakelijk samen te werken en af te stemmen tussen de verschillende onderwijs- en educatiepartners. Daarom wil de DGG het onderwijs financieel ondersteunen bij projecten op het gebied van taalachterstand, verkeersveiligheid en sociale weerbaarheid.

lees meer

Veel hamerstukken tijdens de raadsvergadering van oktober.

08 november 2022

De raadsvergadering op 17 oktober was alweer de derde raadvergadering sinds juli 2022. Tijdens deze vergadering werden een aantal onderwerpen zoals taskforce sociaal domein en Gemeenschappelijke regeling Senzer als hamerstukken afgetikt. Deze onderwerpen waren namelijk in de commissievergadering van 4 oktober reeds besproken. Nadat tijdens vergadering bleek dat er over deze onderwerpen geen verdere vragen of opmerkingen waren, konden ze worden afgehamerd.

lees meer

DGG-wethouder Peter Looijmans: In oktober gebeurden er een aantal mooie dingen.

07 november 2022

Op het gebied van Sport en Bewegen gebeurden er in oktober een aantal mooie dingen. De padelbanen zijn officieel geopend bij Tennisvereniging De Mast. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee een mooie aanvulling hebben op ons sport- en spelaanbod in onze gemeente. Andere tennisverenigingen die dit mooie spelletje op hen complex willen gaan we daarbij faciliteren. Zoals u misschien op tv of uit de krant hebt vernomen is het geluid bij deze sport wel een aandachtspunt. Samen met de vereniging en de omwonenden besteden we hier dan ook “aan de voorkant” maximaal aandacht aan om problemen achteraf te voorkomen.

lees meer

DGG in gesprek met bewoners van de IJsvogel over plannen op Bleekvelden.

06 november 2022

In de week voor de raadsvergadering heeft de DGG gesproken met een bewoner van IJsvogel over de visie van Bleekvelden zoals deze opgesteld is voor de raadsvergadering van 17 oktober 2022. Met name de zorgen van de bewoners van de IJsvogel en Mierloseweg over de bezonning werden uitvoerig besproken. De bewoners zijn bezorgd dat de geplande nieuwbouw de zon op hun woningen wegneemt waardoor de zonnepanelen op de daken niet goed meer werken. Omdat deze huizen gasloos zijn zijn de zonnepanelen van essentieel belang.

lees meer

DGG in debat met andere partijen over Gemeentebegroting 2023

05 november 2022

In het kader van de behandeling van de gemeentebegroting 2023 heef de fractie van de DGG een aantal debatten gevoerd met andere fracties. Hierbij kwamen verschillende onderwerpen aan de orde. De DGG had zelf twee stelling ingebracht en werd door drie partijen uitgedaagd voor een debat op basis van een door die andere partij ingebrachte stelling.

lees meer

Frans Stravers over zijn portefeuille in de begroting 2023-2026

09 oktober 2022

Tijdens de gemeenteraadsvergadering waarin de begroting werd aangebonden heb ik een aantal onderdelen uit de brede portefeuille die ik mag beheren nader toegelicht. Namelijk wijkontwikkeling, economie, recreatie en toerisme, duurzaamheid en deelmobiliteit en digitalisering. Dat wil niet zeggen dat onderwerpen als bijvoorbeeld onderwijs en accommodatiebeleid minder aandacht krijgen.

lees meer