fractie

Democratische Groepering Geldrop is voor betrouwbare en 100% lokale politiek

dgg

DGG is voor politiek door de ogen van de inwoners.

geldrop

Onze gemeente. De DGG is er voor iedereen in Geldrop-Mierlo.

gemeentehuis

De historie. DGG is voor het behouden van wat goed is en vernieuwen waar nodig.

hofdael

Cultuur. DGG is voor een florerend cultuur- en verenigingsleven in Geldrop-Mierlo.

strabrecht

DGG is voor goed onderwijs voor alle kinderen!

centrum

Het centrum. DGG is voor een sfeervol en gezellig verblijfscentrum voor iedereen.

burgerpanel

Burgerpanel. Praat mee ook al zijn er geen verkiezingen. Wordt lid van het DGG Burgerpanel.

st. anna

Zorg. DGG is voor goede zorg en ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft.

jonkvrouw

Woningbouw. DGG is voor meer duurzame en betaalbare woningen in Geldrop-Mierlo.

Politiek door de ogen van de inwoners

Icon 1
Word lid

Wilt u lid worden van de DGG?
Meldt u zich vandaag nog aan.

Meld je aan
Icon 2
Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de standpunten en acties van de DGG? Meldt u hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

Inschrijven
Icon 3
Burgerpanel

De DGG stelt uw mening op prijs!
U kunt zich hier aanmelden.

lees meer

DGG nieuws

DGG op zoek naar inwoners die mee willen denken over het gebied rond de kerk van Zesgehuchten.

09 september 2023

Er zijn op dit moment verschillende projecten in voorbereiding om de omgeving rond de kerk van Zesgehuchten opnieuw vorm te geven. Deze projecten bevinden zich nog in de prille fase van ideevorming maar zullen naar verwachting in de komende jaren opgepakt gaan worden.

Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de st. Jozef school. Deze heeft op dit moment twee locaties naast en achter de kerk. Op de planning van de gemeente staat dat deze school een nieuw gebouw moet krijgen. De bestaande gebouwen zijn afgeschreven en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.

Verder is er de tuin achter de kerk. Het parochiebestuur van de Nicasius parochie denkt op dit moment na over plannen voor de tuin achter de kerk inclusief de oude pastorie. En dan is er natuurlijk het oude Josephinehof, Dit complex is tot 2026 in gebruik als locatie voor flexwonen en moet daarna herontwikkeld worden. Dat kan betekenen dat het gebouw in zijn geheel gesloopt wordt.

lees meer

DGG is akkoord met de parkeerverordening voor Geldrop-Mierlo maar heeft kanttekeningen bij de uitvoeringsregels.

08 september 2023

Het is goed dat er naast de discussie over de parkeervisie nu ook gesproken wordt over de een nieuwe parkeerverordening. Het is goed dat de bestaande verordening geactualiseerd wordt, deze is al dik twintig jaar oud en sinds die tijd is er natuurlijk heel veel gebeurd in Geldrop-Mierlo en vooral in en rond het centrum.

Vanuit de woningbouwimpuls gaat er nog veel meer gebeuren en dat vraagt om sturingsmogelijkheden op parkeren, voor bewoners, bedrijven en bezoekers gedurende de dag èn avond. Met de voorgestelde nieuwe parkeerverordening kan die sturing gegeven worden. Echter, wat betreft de beleidsregels die de basis vormen van deze verordening heeft de DGG nog wel enkele opmerkingen. En niet alleen kritische.

lees meer

Gemeenteraad beslist eind september over nieuwbouw gymzalen bij Strabrecht College. DGG is van mening dat Strabrecht College substantieel moet bijdragen om nieuwbouw mogelijk te maken.

07 september 2023

Het nieuwe schoolgebouw van het Strabrecht College is inmiddels al enkele jaren in gebruik naar volle tevredenheid. Toch is er nog onvrede over de sportfaciliteiten. De twee gymzalen die naast het Strabrecht liggen zouden volgens rapporten van destijds na een flinke opknapbeurt nog twintig jaar mee kunnen. De gemeente heeft dit toentertijd zo meegenomen in de begroting voor de nieuwbouw en 160 duizend euro beschikbaar gesteld voor de renovatie van de gymzalen.

lees meer

De raadsvergaderingen van 30 mei en 6 juli werden gekenmerkt door een lange zit.

05 augustus 2023

Ondanks het feit dat we na de Hamerstukken om 20.15 een tijdsvoorsprong hadden van 20 minuten, liep de vergadering van maar liefst 1 uur uit op het geplande tijdschema. In plaats van de geschatte eindtijd van 22.00, hamerde de burgemeester om 23.00 de raadsvergadering af.

De reden van deze “vertraging” was 3-ledig. Op de eerste plaats werd en door de oppositie heel lang gedebatteerd over de raadsvoorstellen “Beheerverordening Kern Geldrop” en “Voorbereidingsbesluit Bezorgershof” en daarnaast waren er twee moties, ingediend door Samen en de PvdA.

lees meer

Nieuwbouw van meerdere scholen in Mierlo en Geldrop vanaf medio 2026

04 augustus 2023

In 2022 werden enkele tijdelijke schoollokalen geplaatst aan de rand van de wijk Luchen in Mierlo voor basisschool 't Schrijverke. Vraag is hoe lang deze blijven staan. Wethouder Frans Stravers van onderwijs legt uit.

"Er is besloten dat deze maximaal vijf jaar mogen blijven staan. We zijn samen met de schoolbesturen druk doende met de keuze uit vier scenario's voor het primair onderwijs in Mierlo en hoe deze toekomst eruit ziet. Daarnaast  willen we in het eerste kwartaal van 2024 het onderzoek naar de nieuwe buurtindeling afronden.

lees meer

DGG was aanwezig bij de inloopavond over Losweg en Toernooiveld

16 juli 2023

Op woensdag 12 juli werd er door de gemeente een drukbezochte inloopavond gehouden betreffende renovatie van de Losweg en Toernooiveld. Voor wat betreft de Losweg konden de bewoners kiezen uit 4 varianten. In alle varianten was te zien dat de breedte van de Losweg met ongeveer 2 meter wordt versmald. In de andere varianten ging het vooral over het aantal parkeerplaatsen en of er 1 of 2 wandelpaden zouden moeten komen.

lees meer