Fractie

Democratische Groepering Geldrop Betrouwbare Lokale Politiek

Politiek door de ogen van de inwoners.

DGG Politiek door de ogen van de inwoners.

De DGG staat voor een zelfstandig Geldrop-Mierlo.

Onze gemeente. De DGG staat voor een zelfstandig Geldrop-Mierlo.

De historie

De historie. Behouden wat goed is. Vernieuwen waar nodig.

Cultuur

Cultuur. De basis van onze samenleving.

Goed onderwijs voor alle kinderen

DGG Goed onderwijs voor alle kinderen!

Burgerpanel

Het centrum. Sfeer en gezelligheid voor iedereen.

Burgerpanel

Burgerpanel. Praat mee ook al zijn er geen verkiezingen. Wordt lid van het DGG Burgerpanel.

Goede zorg!

DGG Goede zorg!

We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen.

Geldrop-Mierlo We moeten onze gemeente blijven ontwikkelen.

Politiek door de ogen van de inwoners

Icon 1
Word lid

Wilt u lid worden van de DGG?
Meldt u zich vandaag nog aan.

Meld je aan
Icon 2
Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de standpunten en acties van de DGG? Meldt u hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

Inschrijven
Icon 3
Burgerpanel

De DGG stelt uw mening op prijs!
U kunt zich hier aanmelden.

lees meer

DGG nieuws

DGG feliciteert Jos van Bree met zijn voordracht als nieuwe burgemeester van Geldrop-Mierlo.

21 oktober 2019

Jos van Bree is vanavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van Geldrop-Mierlo. De aanbeveling, die de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorlegt, is in een besloten vergadering van de raad tot stand gekomen. Vanavond is de voordracht in de openbare raadsvergadering bekend gemaakt.

De fractie van de DGG feliciteert Jos van Bree met deze voordracht en ziet er naar uit om met hem samen te werken aan de toekomst van Geldrop-Mierlo. Jos van Bree is 50 jaar en gehuwd. Vanaf 2015 is hij wethouder van de gemeente Helmond.

Juist door zijn  kennis en ervaring in de Brainportregio zal Jos in staat zijn om de positie van de gemeente Geldrop-Mierlo in de regio te versterken. Maar ook binnen de gemeente zal Jos van Bree naar de verwachting van de DGG goed ontvangen worden. 

De DGG heeft vol overtuiging de voordracht van Jos van Bree ondersteund en gaat ervan uit de minister van BKZ spoedig tot benoeming zal overgaan.

lees meer

Woensdag 30 oktober wijkbijeenkomst Oranjeveld - Grote Bos en Herdersveld

19 oktober 2019

Op 30 oktober organiseert de DGG een wijkbijeenkomst voor de wijken Oranjeveld, Grote Bos en herdersveld. De DGG wil graag samen met de inwoners werken aan de toekomst van Geldrop. Kom ons vertellen waar het in uw wijk en in onze gemeente de komende jaren over zou moeten gaan.

De bijeenkomst vindt plaats in wijkgebouw het Oranjeplein aan de Jan van Amstelstraat in Geldrop. de avond start om 20:00 uur en duurt tot 22:00 uur. U bent van harte welkom.

lees meer

Zaterdag 19 oktober staat de DGG-kraam in het centrum van Geldrop

16 oktober 2019

Op zaterdag 19 oktober staat de DGG-kraam vanaf 10:00 uur in het centrum van Geldrop.  Fractieleden beantwoorden graag al uw vragen en gaan met u in gesprek over actuele onderwerpen en de komende begrotingsbehandeling.

lees meer

DGG is voorstander van winkels en voorzieningen in de wijken. Dit moet een belangrijke plaats krijgen in de wijkontwikkelingsplannen.

11 oktober 2019

DGG is voorstander van kleine winkels, supermarkten en voorzieningen in de wijken. Iedere wijk moet een ontmoetingsplaats (wijkgebouw) hebben voor alle bewoners om inhoud te geven aan de sociale cohesie. Daarnaast moet er in iedere wijk een hoog voorzieningenniveau zijn.

Zeker nu van senioren verwacht wordt dat ze langer zelfstandig thuis blijven wonen, is de noodzaak er absoluut dat er winkels en voorzieningen in de wijken blijven. Enerzijds om de burgers mobiel te houden maar ook als sociaal steunpunt. Burgers ontmoeten elkaar in winkels en voorzieningen en zijn hierdoor in beweging. Winkels en voorzieningen vormen vaak een sociaal hart in de wijk.

lees meer uw mening

DGG reageert genuanceerd op de onterechte persoonlijke aantijgingen van de oppositie.

08 oktober 2019

Maandag 7 oktober vond het door de oppositie aangevraagde spoeddebat over de samenwerking plaats in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo. DGG-fractievoorzitter Frans Stravers zat de gemeenteraad als plaatsvervangend raadsvoorzitter voor vanwege het feit dat onze gemeente op dit moment geen burgemeester heeft. Raadslid Dirk van Weert deed namens de DGG het woord.

De discussie begon met een herhaling van een aantal onterechte persoonlijke aantijgingen uit het verleden in de richting van de DGG-fractie en haar voorzitter. Een bekend verhaal dat al vaker gehouden was maar waar de DGG-fractie zich geheel niet in herkent. Tijdens de discussie bleek dat de gebezigde terminologie door de meeste raadsfracties niet gedeeld werd. Ook de coalitiepartners van de DGG (CDA, DPM en GL) gaven aan dat de werkelijkheid heel anders in elkaar zit dan dat sommige oppositiepartijen wilden doen geloven.

lees meer

Coalitiefracties reageren op aanvraag spoeddebat

30 september 2019

VVD, PvdA en SAMEN hebben afgelopen vrijdag gezamenlijk een brief naar de gehele raad en het college gestuurd met een oproep tot een spoeddebat over de werkwijze binnen onze raad. Naar aanleiding van het aangevraagde spoeddebat op 7 oktober a.s. hebben CDA Geldrop-Mierlo, DGG - Democratische Groepering Geldrop, Dorpspartij Mierlo en GroenLinks Geldrop-Mierlo vandaag gezamenlijk per brief een reactie gestuurd naar de gehele raad en het college.

lees meer