fractie

Democratische Groepering Geldrop is voor betrouwbare en 100% lokale politiek

dgg

DGG is voor politiek door de ogen van de inwoners.

geldrop

Onze gemeente. De DGG is er voor iedereen in Geldrop-Mierlo.

gemeentehuis

De historie. DGG is voor het behouden van wat goed is en vernieuwen waar nodig.

hofdael

Cultuur. DGG is voor een florerend cultuur- en verenigingsleven in Geldrop-Mierlo.

strabrecht

DGG is voor goed onderwijs voor alle kinderen!

centrum

Het centrum. DGG is voor een sfeervol en gezellig verblijfscentrum voor iedereen.

burgerpanel

Burgerpanel. Praat mee ook al zijn er geen verkiezingen. Wordt lid van het DGG Burgerpanel.

st. anna

Zorg. DGG is voor goede zorg en ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft.

jonkvrouw

Woningbouw. DGG is voor meer duurzame en betaalbare woningen in Geldrop-Mierlo.

Politiek door de ogen van de inwoners

Icon 1
Word lid

Wilt u lid worden van de DGG?
Meldt u zich vandaag nog aan.

Meld je aan
Icon 2
Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de standpunten en acties van de DGG? Meldt u hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

Inschrijven
Icon 3
Burgerpanel

De DGG stelt uw mening op prijs!
U kunt zich hier aanmelden.

lees meer

DGG nieuws

Melden loont...

03 september 2022

Zoals we al eerder hebben aangegeven is DGG actief voor alle inwoners van Geldrop-Mierlo.  We helpen elkaar door problemen in de buiten ruimte (losliggende tegels, afval op straat, gaten in de weg, kapotte bushokjes, volle prullenbakken, etc)  te melden bij de gemeente Geldrop-Mierlo.  Dit doe je via de BuitenBeter app.  Zo kun je zelf bijdragen aan een prettige leefomgeving en daarnaast kan de gemeente alle hulp gebruiken om de buitenruimte schoon, heel en veilig te houden.

“Afgelopen maand heb ik melding gemaakt van een gevaarlijke situatie met losliggende tegels.” zo vertelt Ingemar Lubbers, “Afgelopen week constateerde ik dat het inmiddels keurig is gemaakt.”

Zie jij nu ook iets in jouw wijk? Meld het dan via de BuitenBeter app. Zo werken wij samen aan een mooie gemeente.

lees meer

Veel aanmerkingen vanuit het DGG-burgerpanel op de ambities en gemaakte keuzes Centrum Geldrop.

05 augustus 2022

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft in de door de raad vastgestelde ontwikkelingsvisie voor het centrum (Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop: ‘Op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum’ november 2019) een toekomstvisie voor het centrum van Geldrop gegeven.

Inmiddels is er ook een woningbouwopgave voor het centrum Geldrop bij gekomen. Dit betekent dat er 200 woningen in het centrum bij moeten komen waarvan 50% betaalbaar. De woningen zijn voornamelijk voor de doelgroepen starters en senioren.

Aan het DGG-burgerpanel is een overzicht van de ambities en reeds gemaakte keuzes voorgelegd. Deze ambities en keuzes waren uitgesplitst naar de belangrijkste ontwikkelingsgebieden. Daarnaast is het complete plan digitaal aan de burgerpanelleden ter beschikking gesteld. Per deelgebied is aan de burgerpanelleden gevraagd aan te geven of zijn het eens ware met de plannen. Met betrekking tot het Machinaal heeft de fractie van de DGG haar eigen plan om een parkeergarage onder het Machinaal te bouwen voorgelegd aan het burgerpanel.

lees meer

Wijkontwikkeling is geen vastgoed aangelegenheid maar vooral sociale verbondenheid en vernieuwing.

04 augustus 2022

Als wethouder van de DGG heeft Frans Stravers een brede portefeuille gekregen met onder anderen economie, recreatie en toerisme, duurzaamheid, onderwijs en wijkontwikkeling.

“De DGG vindt het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in hun eigen leefomgeving. Inwoners moeten prettig en veilig kunnen leven in de eigen buurt, wijk, gemeente. Belangrijke voorzieningen zijn in de nabijheid en mensen beslissen mee over de inrichting van hun wijk.” Zo beschrijft Frans Stravers de doelstellingen van de DGG.

In het doelstellingenprogramma op basis waarvan het College van Burgemeester en Wethouders werkt staan een aantal doelstellingen op het gebed van wijkontwikkeling. Uitgangspunt is dat de leefbaarheid in onze gemeente bottom-up blijvend gestimuleerd wordt.

lees meer

DGG-raadslid Frans Thijssen: "Mijn eerste vergadering werd ook meteen een lange zit."

02 augustus 2022

Zoals jullie waarschijnlijk al regelmatig hebben kunnen lezen, is onze wethouder Frans Stravers begonnen met zijn bevindingen als wethouder wekelijks op papier te zetten. Op deze wijze geeft Frans inzicht in datgene dat hij wekelijks meemaakt. Je kunt hem volgen op Facebook https://www.facebook.com/fransstravers01 of op LinkedIn www.linkedin.com/in/frans-stravers  

Deze verslaglegging heeft mij als nieuwbakken raadslid getriggerd. Waarom zou ik niet mijn ervaringen tijdens de raadsvergaderingen in deze Nieuwsbrief vermelden? Tsja, je kunt natuurlijk als lezer aangeven dat de besproken punten van de vergadering reeds op facebook te lezen waren. Dit klopt helemaal, ware het niet dat deze zakelijke weergave niet de wijze weergeeft waarop het tot stand komt.

lees meer

DGG dient amendement in om supermarkt op St. Jozefplein te behouden en publieke parkeergarage onder het Bezorgershof te voorkomen.

15 juli 2022

Afgelopen maandagavond 11 juli heeft de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo het raadsvoorstel over de Ruimtelijke kaders voor het centrum van Geldrop behandeld.

DGG is blij met deze ruimtelijke kaders. Echter aan het voorstel waren drie bijlagen gekoppeld waarin opmerkelijke passages waren opgenomen waar de DGG het absoluut niet mee eens kan zijn.

lees meer

DGG dient motie in over verplaatsing slachthuis (Pali) en andere bedrijven Emopad.

12 juli 2022

Afgelopen raadsvergadering, maandag 11 juli, heeft de DGG, samen met het CDA en Samen, een motie ingediend over de verplaatsing van onder andere het slachthuis van de Pali-groep. De DGG-motie werd uiteindelijk door een ruime meerderheid van de raad gesteund werd.

lees meer