Nieuws

Dick Klaasen onverwachts overleden

Dick Klaassen

In memoriam Dick Klaasen

Op 17 mei 2024 bereikte het bestuur  van de DGG het bericht dat een van de oudste leden van de DGG op 92-jarige leeftijd was overleden. Toch nog onverwacht, al zullen anderen spreken van een respectabele leeftijd. Respectabel was Dick overigens ook al bij leven.

Enige maanden geleden ontving Dick de zilveren speld van de DGG, ter gelegenheid van zijn veertig jarig lidmaatschap van de partij. Een blijk van waardering voor zijn bijdrage aan de DGG.


Lid in de orde van Oranje Nassau

Dick heeft veel betekend als lid van de DGG zowel in de politiek als voor de vereniging. Afkomstig uit Den Haag, had hij zijn plek gevonden in Geldrop en in het bijzonder in Zesgehuchten.  En daarom paste hij zo goed in de DGG. Zijn kwaliteiten en betrokkenheid met de DGG en de Geldropse inwoners zorgden ervoor, dat hij twee jaar na zijn aanmelding als lid, in 1983 lid werd van het bestuur van de DGG en drie jaar later het voorzitterschap op zich nam. Deze taak vervulde hij tot 1991. Van 1993 tot 1999 was hij penningmeester van de DGG.

In 2001 ontving Dick een koninklijke onderscheiding. Dick is onderscheiden omdat hij zich al jaren voor­ al bestuurlijk verdienstelijk maakt voor onder meer de politieke  partij DGG, de Stichting tot behoud van historische  Philips-producten en. de Koninklijke Harmonie  Geldrop  Muziekcorps.

Hij was oprichter en penningmeester  van het  Bestuur van de Stichting tot behoud van historische Philipsproducten.  Hij  was daar, samen met dertig vrijwilligers, belast met collectievorming en het voorbereiden van het Philipsmuseum in Eindhoven.

Vanaf 1980 was hij secretaris, voorzitter en penningmeester van de Democratische Groepering Geldrop (DGG). Tevens was hij vijf jaar namens deze partij lid van de gemeenteraad. Vanaf 1998 is hij vicevoorzitter van de Koninklijke Harmonie Geldrop Muziekcorps. In deze functie heeft hij de harmonie nieuw leven ingeblazen. In 2000 ontving hij daarvoor de prestatiepenning van de gemeente Geldrop.

Ondertussen was hij tussen 1992 en 2002 in drie korte periodes in het totaal 5 jaar namens de DGG lid van de Geldropse gemeenteraad.

Dick was een duizendpoot. Erudiet, beminnelijk en benaderbaar. Een aanwinst voor de Geldropse politiek en in het bijzonder voor de DGG. We zijn dankbaar voor alles wat hij voor de DGG gedaan heeft en we zullen hem missen.

Maar meer nog zullen zij vrouw, kinderen en kleinkinderen hem missen. En naar hen gaat ons medeleven uit.

Bestuur Democratische Groepering Geldrop.