Nieuws

DGG stelt vragen over onveilige situatie Smelenpaadje.

Smelenpaadje

Erg onveilig fietspad.

Tussen Hoog-Geldrop en het Emopad te Geldrop ligt langs het spoor een fietspad, het “Smelenpaadje”. Dit fietspad wordt de laatste jaren steeds intensiever gebruikt door fietsers. Maar in toenemende mate maken ook gemotoriseerde tweewielers gebruik van dit fietspad. Scooters, snorfietsen, bromfietsen en speedpedelecs; alles raast over dit fietspad in twee richtingen. Dit terwijl het fietspad, getuige de aanduidingen, enkel bedoeld is als fietspad en dus niet door gemotoriseerde tweewielers gebruikt mag worden

Aanspreken op gedrag is een risicovolle aangelegenheid.

Voor voetgangers is geen enkele voorziening getroffen en met het huidige maaibeleid is er ook geen uitwijkmogelijkheid voor voetgangers als deze geconfronteerd worden met kruisend fiets(snel)verkeer. Het onoverzichtelijk bochtje nabij het slachthuis helpt daar ook vooral niet in mee. Ook groepen wielrenners maken veelvuldig gebruik van dit fietspad maar lappen de maximumsnelheid van 30 km/uur stelselmatig aan hun laars. Deze ontwikkelingen leiden vaak tot extreem gevaarlijke situaties voor, met name, voetgangers die van dit pad gebruik willen maken. Ook neemt de hufterigheid van bezitters van fatbikes, speedpedelecs, scooters en bromfietsen hand over hand toe waardoor het aanspreken op ongewenst gedrag met betrekking tot de snelheid een risicovolle aangelegenheid wordt.

Vragen aan het college van B&W.

De DGG heeft daarom de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders gesteld.

  1. 1. Is het college op de hoogte van de ongewenste situatie op dit fietspad?
  2. 2. Zo ja, is het college bereid maatregelen te treffen om deze ongewenste situatie zo snel als mogelijk om te buigen naar een acceptabele situatie voor fietsers en (kwetsbare) voetgangers?
  3. 3. Kan het college aangeven welke maatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van een apart voetpad of anderszins, op korte termijn genomen kunnen worden en welke maatregelen meer voorbereiding vragen?
  4. 4. Is het college bereid handhavend op te treden tegen het oneigenlijk gebruik van dit fietspad?
  5. 5. Kan het college toezeggen dat dit fietspad enkel als fietspad in de wettelijke zin (dus geen gemotoriseerde tweewielers) behouden blijft?

Veiligheid is een van de grootste kernwaarden die geborgd horen te zijn in de openbare ruimte en dus ook in het verkeer. Het voorkomen van oneigenlijk gebruik van fietspaden draagt daar in hoge mate aan bij. Gezien de bebording zijn op dit pad alleen fietsen en snorfietsen toegestaan. Een speedpedelec valt onder de categorie bromfiets en mag dus geen gebruik maken van dit fietspad. De DGG wacht de beantwoording door het college af.