Nieuws

DGG op zoek naar inwoners die mee willen denken over het gebied rond de kerk van Zesgehuchten.

Er gaat veel gebeuren

Er zijn op dit moment verschillende projecten in voorbereiding om de omgeving rond de kerk van Zesgehuchten opnieuw vorm te geven. Deze projecten bevinden zich nog in de prille fase van ideevorming maar zullen naar verwachting in de komende jaren opgepakt gaan worden.

Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de st. Jozef school. Deze heeft op dit moment twee locaties naast en achter de kerk. Op de planning van de gemeente staat dat deze school een nieuw gebouw moet krijgen. De bestaande gebouwen zijn afgeschreven en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.

Verder is er de tuin achter de kerk. Het parochiebestuur van de Nicasius parochie denkt op dit moment na over plannen voor de tuin achter de kerk inclusief de oude pastorie. En dan is er natuurlijk het oude Josephinehof, Dit complex is tot 2026 in gebruik als locatie voor flexwonen en moet daarna herontwikkeld worden. Dat kan betekenen dat het gebouw in zijn geheel gesloopt wordt.

Wie denkt er met de DGG mee over het gebied rond de kerk?

Kortom het totale gebied rond de kerk zal mogelijk worden gerenoveerd en dit biedt in de ogen van de DGG kansen om het gebied opnieuw in te richten. Binnen de DGG is het idee dat we de school meer de wijk in zouden moeten verplaatsen. Dit kan als het Josephinehof gesloopt wordt. Dat is verkeersveiliger en geeft een nieuwe impuls aan dit gebied.

Op het resterende deel van de locatie van Josepinehof en de locaties van de huidige schoolgebouwen zouden we dan betaalbare (ouderen en starters)woningen toe kunnen voegen en in de tuin van de kerk woningen van hoger segment. Ook dat zal een impuls geven aan dit gebied denkt de DGG. Dit geeft dan ook de gelegenheid om de straten rond de kerk en het kerkplein opnieuw vorm te geven en het weer het centrum van oud Zesgehuchten te maken wat het vroeger was met een plein waar aan het oude gemeentehuis, de oude school (nu gemeenschapshuis) en de kerk gelegen zijn.

Let wel dit zijn nog maar idee├źn van de DGG die de DGG graag in samenwerking met een aantal inwoners vanuit de buurt verder zou willen ontwikkelen en voorleggen aan de partijen in het gebied en de gemeente. De DGG roept daarom betrokken inwoners die daarover mee willen denken om zich bij de DGG te melden. De DGG wil graag het idee voor dit gebied samen met deze betrokken inwoners uitwerken. Dit stukje van onze geschiedenis verdient het in de ogen van de DGG om meer zichtbaar en leefbaar te worden.

Wil je meedenken meldt je dan via info@dgg-geldrop-mierlo.nl