Nieuws

Mijn eerste begrotingsvergadering.

begroting

Op 10 november was mijn eerste begrotingsvergadering. Vanwege het aantal agendapunten was de begintijd vervroegd naar 19.00 in plaats van 19.30 en zou de eindtijd uiterlijk 23.30 zijn. De eindtijd werd niet gehaald. Om 23.00 hamerde burgemeester van Bree de vergadering af.

Tijdens de begrotingsvergadering werden verschillende amendementen en moties behandeld die allemaal rechtstreeks op de begroting betrekking hadden. In het totaal werden er 6 amendementen en 7 moties ingediend.

Een lange zit, maar veel geleerd.

Ik had de eer om namens de DGG het amendement in te dienen om het onderzoek naar 10-14 onderwijs te vroegen van 2024 naar 2023. Voorafgaand aan behandeling van dit amendement was het tijdens het debat in de commissie Samenleving ter sprake geweest. De DGG had de partij Samen uitgedaagd om in te gaan op de stelling vervroeging onderzoek 10-14 onderwijs. Samen bleek het met de DGG eens te zijn mits er een nadruk gelegd werd op het feit dat onderzoek naar 10-14 onderwijs een zaak blijft van de scholen. In het door mij opgestelde amendement, had ik hier rekening mee gehouden en ook in het amendement zo verwoord. Hoe grillig politiek kan echter zijn, bleek toen tijdens de stemming Samen tegen dit amendement stemde. Gelukkig stemde de coalitiepartners in met het amendement en werd het aangenomen. Eerste lesje amendement indienen voor mij, ga uit van eigen kracht en die van je coalitiepartners.

Van de 6 amendementen werden er 3 aangenomen. Alle moties werden verworpen. Nadat bovenstaande zaken en de belastingverordeningen definitief waren aangenomen, kon de begroting vastgesteld worden. Een lange zit, maar veel geleerd en daar gaat het tenslotte om, nietwaar?