Nieuws

Fracties DGG, CDA en DPM ondertekenen doelstellingenakkoord 2022-2026

drie fracties

Bouwen aan en in een duurzaam toekomstbestendig Geldrop-Mierlo!

Nadat het Doelstellingenakkoord op 9 juni unaniem door de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo is aangenomen hebben de coalitiefracties DGG, CDA en DPM op vrijdag 17 juni het akkoord formeel ondertekend. Daarmee hebben de fracties de afspraak gemaakt dat zij de komende vier jaar gaan samenwerken. Het doelstellingenakkoord “Bouwen aan en in een duurzaam toekomstbestendig Geldrop-Mierlo!” is de basis voor de samenwerking. Ook de onlangs benoemde wethouders van de drie coalitiepartijen ondertekenden ook het akkoord waarmee zij aangeven dat zij de doelstellingen in het akkoord gaan realiseren.