Nieuws

DGG voor vervanging beide hockeyvelden Mierlo.

Hockey Mierlo

De ontwikkelingen rondom de hockeyvelden in Mierlo baart de DGG zorgen. We krijgen regelmatig een terugkoppeling over de gang van zaken. In april 2023 zijn er kwaliteitsmetingen verricht bij dit complex en uit de rapportages blijkt dat Hockeyveld 1 is afgekeurd. Het veld voldoet niet meer aan de NOC.NSF-KNHB2-1B norm. Dat wil zeggen dat deze velden niet meer geschikt zijn om erop te sporten en de kans op blessures aanzienlijk toeneemt.

Ook veld twee is op korte termijn niet meer te gebruiken

Ook hockeyveld 2 is gecontroleerd. Dit voldoet nog net aan de norm, maar de verwachting is dat dit veld binnen een jaar niet meer voldoet. Met een blik op de toekomst en om extra kosten te voorkomen is het nu noodzakelijk om beide velden te vervangen. Zo worden de huidige velden (watervelden) vervangen door een nieuw type kunstgras dat duurzamer is en een langere levensduur kent.

Wat de DGG betreft is het voorstel akkoord en kunnen de twee nieuwe velden deze zomer aan gelegd worden. Dit minimaliseert de overlast voor omwonenden en sporters.