Nieuws

DGG helpt bij plaatsing speeltoestellen Beneden Beekloop.

speeltst

Onaangenaam verrast.

In oktober 2022 werd Frans Thijssen, raadslid van de DGG, benaderd door een aantal bewoners van de Beneden Beekloop te Geldrop. De reden hiervan was dat het speeltuintje aan de Beneden Beekloop opeens geruimd was. De bewoners waren hierdoor onaangenaam verrast.

Bewoners tevreden over de oplossing

Naar aanleiding van deze opruiming hebben er gesprekken en mailwisselingen met de gemeente plaatsgevonden. Toen dit op een impasse dreigde uit te lopen werd Frans Thijssen benaderd.

Frans heeft overleg gevoerd met de betreffende wethouder en medewerkers van de gemeente. Zonder afbreuk te doen aan het gemeentelijke speeltuinplan, worden er nu binnen afzienbare tijd drie kleine speeltoestellen geplaatst.

De bewoners van de Beneden Beekloop, de DGG en de gemeente Geldrop-Mierlo zijn blij met deze oplossing.