Nieuws

Vragen DGG spreekuur over Dommelbeemden beantwoord.

dommelbeemden

Bruggetje.

Tijdens het maandelijkse spreekuur van de DGG waren vragen gesteld over de omgeving Dommelbeemden nabij het kasteel. Er was een vraag over het bruggetje tussen de Dommelbeemden en de kasteeltuin. Er was bij de bouw van de huizen aan de Talingstraat sprake van een bruggetje naar de kasteeltuin als wandelroute. De gemeente en de stichting Landgoed Kasteel Geldrop hebben nog geen overeenstemming kunnen bereiken over dit bruggetje. Dus of en wanneer het er komt is nog niet duidelijk.

Verlichting op de hoek Scholekster-Mierloseweg

Een andere vraag betrof ontbreken van verlichting op de hoek Scholekster-Mierloseweg. Bij de aanleg van het wijkje is besloten dat er, omdat het in een natuurgebied ligt, op deze plek geen straatverlichting zou komen. Er is derhalve ook geen elektra kabel naar die plek aangelegd. Bij dit besluit is destijds meegenomen dat er een goed verlichte alternatieve route via de straten Scholekster-Alkstraat mogelijk is. De aansluiting van het fietspad op de Mierloseweg is verlicht vanaf de Mierloseweg.

De laatste vraag ging over het fietspad langs de Mierloseweg bij de Dommel en het kasteel. Volgens de vragensteller is aan de kant van de Kasteeltuin is enkel een fietspad en geen voetpad aangelegd. Er is hier echter sprake van een gecombineerd fiets- en voetpad.

Het spreekuur van de DGG vindt maandelijks op de zaterdagmorgen plaats van 10:00 tot 12:00. U kunt hier zonder afspraak terecht met al uw vragen voor de DGG. Het volgende spreekuur is op 15 april in de villa bij het gemeentehuis.