Nieuws

Dirk van Weert: “We moeten in het centrum Geldrop kijken naar nieuwe vormen van mobiliteit en innovatieve parkeeroplossingen. De gemeente neemt geen financieel risico voor parkeervoorzieningen, dat is aan de projectontwikkelaars.”

parkeren

Voorop gesteld dat deze visie uitsluitend voor het centrum van Geldrop geld en niet voor de wijken. Vooraf willen we stellen dat de hier gepresenteerde stellingen en visie op parkeren is weinig inventief. Inmiddels zijn er zeer innovatieve parkeersystemen en methoden op de markt maar daar wordt hier geen rekening mee gehouden. Dit terwijl we een duurzaam en toekomstbestendig centrum willen realiseren.

DGG is van mening dat degene die woningen realiseert ook parkeermogelijkheden in het bouwproject opneemt en de parkeerbehoefte op eigen terrein invult. Het kan niet zo zijn dat ontwikkelaars bouwen en dat omliggend gebied, lees gemeente, de problemen rondom parkeren moet oplossen. De parkeernorm naar beneden bijstellen om zo bewoners te dwingen tot minder autobezit is naar ons idee het verkeerde vertrekpunt, het is niet aan de gemeente om op deze manier burgers uit hun auto te dwingen. Wel kunnen we het centrum zo inrichten dat het gemakkelijker wordt om met minder autobezit toe te kunnen zo kunnen we bijvoorbeeld de inzet van deel auto’s vergemakkelijken.

Financiering van nieuwe parkeervoorzieningen

De DGG is van mening dat projectontwikkelaar zorgt voor voldoende parkeervoorzieningen binnen het project. De gemeente neemt geen enkel financieel risico voor parkeervoorzieningen. De ontwikkelaar kan parkeervoorzieningen bouwen en ook uitbaten. Switch Parking is hierbij een mogelijkheid om parkeerplaatsen optimaal uit te baten door bijvoorbeeld overdag als de bewoners niet thuis zijn de parkeervoorziening open te stellen voor andere parkeerders. Innovatieve parkeeroplossingen zijn hier de oplossing.

Bescherming bestaande parkeercapaciteit bewoners Geldrop

DGG is van mening dat het niet aan de gemeente is om autobezit te beteugelen. Er moet parkeergelegenheid zijn dicht bij de woning. Voor de wijken rond het centrum moeten we met parkeervergunningen werken om te voorkomen dat langparkeerders die in het centrum wonen of werken hun auto in de omliggende wijken gaan parkeren. In de wijken waar met parkeervergunningen wordt gewerkt moet per woning minimaal 1 gratis parkeervergunning worden verleend.

Wat de DGG betreft komen er twee vormen van parkeren in het centrum: vergunning voor bewoners en betaald voor bezoekers. Wat verder weg van het centrum kunnen gratis parkeervoorzieningen worden aangelegd voor langparkeerders deze worden aangelegd met gelden uit de projecten in het centrum en kennen geen onrendabele top zodat het de gemeente niets kost.