Nieuws

DGG bezorgd over gevolgen hervormingsagenda jeugd.

Jeugd

Op 28 maart werd er voor de 12 regiogemeenten een informatie avond georganiseerd met als thema 10 voor jeugd. 10 voor de jeugd is een samenwerkingsverband voor de inkoop van jeugdhulp. Geldrop-Mierlo is één van gemeenten die hier aan mee doet. Door samen te werken borgen de gemeenten de kwaliteit en continuïteit van de zorg aan kinderen en jongeren die jeugdhulp nodig hebben. Deze samenwerking zorgt er ook voor dat ze nog meer maatwerk kunnen bieden aan hun inwoners. Om gezamenlijk het verschil te maken voor inwoners zijn er vier uitgangspunten: passende hulp, tijdige hulp, kwaliteit en betaalbaarheid.

Er wordt weer een landelijke maatregel uitgestrooid over de gemeenten die de puzzel maar moeten zien op te lossen.

Namens de DGG was Frans Thijssen bij de informatie avond aanwezig. Doel van deze avond was om de aanwezige gemeenteraadsleden te informeren over de hervormingsagenda jeugd zoals die landelijk is vastgesteld. De avond behandelde verschillende doelen en middelen, gekoppeld aan de bezuiniging van 1 miljard tot 2026 die door de rijksoverheid is aangekondigd. Het totale bedrag van 5 miljard aan jeugdhulp moet landelijk gezien teruggebracht worden naar 4 miljard. Of dit realiseerbaar is moet nog blijken. De kans dat er meer jongeren langer of niet op hulpverlening moeten wachten, is zeker aanwezig. Met name dit laatste baart de DGG zorgen. Er wordt weer een landelijke maatregel uitgestrooid over de gemeenten die de puzzel maar moeten zien op te lossen.