Nieuws

Vertel eens over jouw wijk!

vertel eens

We nodigen iedereen uit om mee te doen.

Vertel eens... Onder die noemer onderzoekt de gemeente Geldrop-Mierlo wat bewoners van hun wijk vinden. "We nodigen iedereen uit om mee te doen”, aldus wethouder Frans Stravers. "Vertel maar wat je vindt van de omgeving waarin je leeft.  We willen graag weten waar we aan toe zijn om samen te kunnen kijken wat goed is voor ons allemaal”

Een veilige en prettige leefomgeving voor iedereen.

Een veilige en prettige leefomgeving voor iedereen. Wijken waar mensen graag wonen, waar genoeg te doen is en waar men naar elkaar omkijkt. Dit is de toekomst waar de gemeente aan wil werken. Samen met partners, met ondernemers en (vooral) met inwoners. Daarvoor wil de gemeente de komende jaren komen tot plannen op maat voor alle wijken. "Die wijkaanpak gaat over de directe leefomgeving", aldus Stravers. "De directe omgeving van jouw woning, jouw buurt. Daar heeft iedereen een mening over. Die mag worden gehoord."

De eerste stap: met elkaar in gesprek gaan. "Daarvoor moeten we eerst een goed beeld krijgen van water in de wijken speelt. Natuurlijk hebben we al veel data zoals de Veiligheidsmonitor of de sociale index. Daarmee kunnen we al best een aardig beeld schetsen van iedere wijk. Maar we willen ook weten hoe de bewoners hun wijk ervaren. Wat vinden ze fijn of juist niet. Daarom doen we nu een flitspeiling. Een kort onderzoek van maximaal vijf minuten waarin iedereen kan vertellen wat hij of zij van zijn of haar wijk vindt."

Met de resultaten uit de peiling en de data uit de diverse bronnen gaat de gemeente vervolgens weer de wijk in. "Dan kijken we hoe we de plannen per wijk kunnen vormgeven. Samen met maatschappelijke partners uit de wijk en met de bewoners. We weten dadelijk waar we staan. Maar daarover moeten we vervolgens doorpraten met de bewoners. De rol van de bewoners blijft dus onmisbaar."

Passende aanpak

Deze bestuursperiode moeten er plannen komen voor alle wijken in Geldrop-Mierlo. "Het betekent dus niet dat er heel snel voor alle wijken een kant-en-klare aanpak ligt. Dat heeft tijd nodig. We moe­ ten het zorgvuldig doen. Maar we moeten het ook echt per wijk bekijken zodat er steeds een passen­ de aanpak komt. Daarom is deze flitspeiling zo belangrijk als start", besluit de wethouder.

De vragenlijst is nog tot 9 januari te vinden via: mpt.link/verteleens.