Nieuws

DGG was bij de informatiebijeenkomst opvang vluchtelingen in de Weijer.

Ingemar

Op 29 september is er door de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd voor naaste betrokkenen rondom Sportcafé de Weijer. Vanaf 5 oktober worden daar maximaal 150 vluchtelingen voor de duur van 3 weken opgevangen.

DGG was bij deze bijeenkomst aanwezig om ook eventuele vragen te kunnen beantwoorden, ondersteuning te kunnen bieden en/ of andere vraagstukken te kunnen oppakken. De bijeenkomst verliep prima, er kwamen kritische en praktische zaken naar voren welke uitgebreid beantwoord werden.

Op de oproep om mee te denken om het proces in goede banen te leiden werd gehoor gegeven door verschillende aanwezigen. Geldrop-Mierlo heeft hiermee oog voor haar inwoners en zet zich in voor maatschappelijke ondersteuning, DGG kan dit alleen maar ondersteunen.