Nieuws

DGG dient motie in over verplaatsing slachthuis (Pali) en andere bedrijven Emopad.

Emopad

Afgelopen raadsvergadering, maandag 11 juli, heeft de DGG, samen met het CDA en Samen, een motie ingediend over de verplaatsing van onder andere het slachthuis van de Pali-groep. De DGG-motie werd uiteindelijk door een ruime meerderheid van de raad gesteund werd.

College zegt quick-scan toe!

Dat is één deel van de DGG-motie roept het college, en dus onze wethouder, op om een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om alle bedrijven aan het Emopad (of een deel daarvan) te verplaatsen naar industrieterreinen elders in de regio. Achterliggende gedachte is dat de hiermee vrijkomende grond in de nabije toekomst kan gaan dienen als bouwgrond voor woningen. De woningnood is immers enorm hoog, ook in Geldrop, en we willen graag mogelijkheden blijven bieden aan onze inwoners om in Geldrop te kunnen blijven wonen.

Het andere deel van de DGG-motie gaat over het verplaatsen van overlast gevende bedrijven en daarin benoemen we specifiek het slachthuis van de Pali-groep. Aan die overlast komt maar geen einde en met dit onderzoek geven we opnieuw een duidelijk signaal af dat we een duurzame oplossing zoeken die zelfs tot een win-win situatie voor alle belanghebbenden kan leiden.

In de motie hebben we duidelijk aangegeven dat een eventuele verplaatsing van het slachthuis niet mag leiden tot een verplaatsing van de overlast. Dus geen problemen door verkeersbewegingen, geur- en geluidsoverlast voor de omwonenden van welke nieuwe locatie dan ook. Dit zou weleens lastig kunnen blijken maar de DGG ziet zeker kansen die in het onderzoek mogelijk naar voren kunnen komen.

Dit betekent overigens niet dat we de overlast maar voor lief nemen totdat we weten welke mogelijkheden er zich voor kunnen doen. Integendeel; het slachthuis is in een vergevorderd stadium met het indienen van een milieu-vergunningsaanvraag en deze zal uitermate kritisch beoordeeld gaan worden door onder andere onze wethouder.

Zorgvuldig onderzoek kost heel veel tijd en de DGG is dan ook blij dat onze wethouder Frans Stravers toegezegd heeft vóór de zomer van 2023 te komen met een ‘quick-scan’ waar op hoofdlijnen de kansen liggen van onze ambitieuze motie.