Nieuws

Blijf overlast melden!

vuurwerk

Er wordt alweer volop vuurwerk afgestoken in onze gemeente. Het gaat hierbij meestal om illegaal vuurwerk. Buiten het feit dat het verboden is, is het ook nog eens levensgevaarlijk.

Men heeft onvoldoende inzicht in de gevaren van dit vuurwerk, denk o.a. aan blijvende gehoorbeschadiging, hevige brandwonden en onvoorspelbaarheid van het af te steken vuurwerk.

Zaak is dan ook om alle overlast van vuurwerk goed te blijven melden dat kan via de Buiten beter app, te downloaden via de app store. Daarnaast is het mogelijk om te melden via de site van de gemeente Geldrop-Mierlo via de knop Maak een melding. Daarnaast is het goed, wanneer het aanhoudend is ook de politie te alarmeren. Zo zorgen we met elkaar voor een fijne en veilige leefomgeving.