Nieuws

DGG vraagt tijdens begrotingsvergadering aandacht voor overlast Pali

Pali

DGG dient motie in.

Afgelopen donderdag, 9 november, stond het vaststellen van de begroting 2024-2027 op het programma van de gemeenteraad. Een goed moment voor de DGG om een motie in te dienen met als doel het College opdracht te geven te onderzoeken op welke manier de overlast van het slachthuis van de PALI-groep gestopt kan worden. Uit een eerder onderzoek, waarin specifiek gekeken werd of de Paligroep wellicht verplaatst kon worden binnen een financieringsmodel, met als inzet woningbouw op het Industriepark, is gebleken dat dit financieel niet haalbaar lijkt. En als dit al haalbaar zou kunnen zijn dan is het tijdspad dusdanig lang dat onze inwoners nog tot in lengte van jaren de geuroverlast moeten ervaren vanuit het slachthuis. Iets waar we als DGG niet mee kunnen en willen leven.

Wordt vervolgd!

De motie, verwoord door DGG-raadslid Eric Ketelaars, komt er in de kern op neer dat het College gevraagd wordt om te onderzoeken op welke wijze het slachthuis plaats kan gaan bieden aan nieuwe activiteiten in het gebied en daarmee dus vertrekt uit onze gemeente. Natuurlijk is daarbij ook om een overzicht van de  financiële consequenties gevraagd want dat het veel geld gaat kosten is onvermijdelijk. 

Na een stevig debat, met als uitgangspunt van de meeste overige fracties dat het slachthuis niet meer in deze omgeving past, is geconcludeerd dat een meerderheid van de raad liever tot snelle besluitvorming overgaat dan eerst weer onderzoeken op te starten. Daar heeft de DGG naar geluisterd en om die reden is besloten om de motie aan te houden met als toezegging dat we als DGG een voorstel tot besluitvorming omtrent herontwikkeling van het Industriepark gaan aanbieden. Een compromis omdat het College de motie ontraden had met als voornaamste reden dat op dit moment, de door Pali aangevraagde revisievergunning nog niet beoordeeld is.

Wordt dus vervolgd!