Nieuws

Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst.

Serkan

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren kwetsbaar zijn. De een meer dan de ander. Dit komt doordat jongeren opgroeien in verschillende milieus en dat zelfs een wijk, een buurt of een straat soms bepalend kan zijn voor de toekomst van de jongere. Als gemeente Geldrop-Mierlo hebben wij hier een grote rol in. Wij moeten ervoor zorgen dat deze jongeren ongeacht hun afkomst, geslacht en opleidingsniveau een mooie toekomst tegemoet gaan. Zij hebben namelijk de toekomst!

Waar wachten we nog op? Precies! Niet wachten, maar uitvoeren.

De DGG pleit al jaren ervoor dat in onderwijs, welzijn en zorg de gedachte achter de hulp aan kwetsbare jongeren zou moeten veranderen. Er wordt vaak gedacht dat jongeren ‘eerst hun leven op rails moeten hebben’, alvorens ze goed over hun toekomst kunnen nadenken. Maar het tegendeel is waar. Deze jongeren zijn juist geholpen met een positief toekomstbeeld, om zich staande te houden bij hun, soms grote, problemen van vandaag.

Jongeren, die in de overgang van jeugd naar volwassenheid tegen serieuze problemen aanlopen, hebben weinig mentale ruimte om op een positieve manier over hun toekomst na te denken. Dat komt doordat ze psychosociale, praktische of financiële problemen ervaren zonder hulp vanuit de omgeving.  We hebben het hier over jongeren die zoveel aan hun hoofd hebben, dat sommigen van hen zich bijna geen toekomst durven voor te stellen waarin ze niet ‘in de problemen’ zitten. Het negatieve toekomstbeeld van deze groep jongeren heeft zijn weerslag op hun gedrag. Immers, waarom zou je hard werken als het toch niet gaat lukken?

In vergelijking met leeftijdgenoten worden zij eerder in hun leven geconfronteerd met volwassen verantwoordelijkheden. Doordat ze eerder ‘volwassen’ moeten zijn, komen ze er niet aan toe om over hun toekomst na te denken. Nu telt, straks niet.

Professionele jeugdhulpverleners kunnen dit fenomeen kantelen. Een positieve toekomstgerichte benadering inzetten kan succesvol werken bij jongeren die middenin de problemen zitten. Sterker nog, de benadering geeft een positieve impuls aan hoe jongeren naar zichzelf en naar hun situatie kijken. Ook beïnvloedt het de wijze waarop hulpverleners naar jongeren kijken en hun verwachtingspatroon.

 Waar wachten we nog op? Precies! Niet wachten, maar uitvoeren.