Nieuws

DGG heeft vragen bij de eerste begrotingswijziging van het Plusteam.

Plusteam

DGG wil meer weten

In de inleiding van het raadsvoorstel over het plusteam wordt in het eerste beslispunt aangegeven hoe de huidige situatie nu is en dat er gezien deze situatie financiën nodig zijn voor aanstelling meerdere personen (3 fte voor twee jaar). Er zijn personele problemen en de wachtlijst dient teruggedrongen te worden. Vraagstukken die we op korte termijn dienen op te lossen. Toen de DGG de stukken over het plusteam las kwamen er bij de DGG de nodige vraagtekens en onduidelijkheden naar voren waar de DGG graag wat meer over wilde weten.

DGG hoopt op meer antwoorden.

Daarom stelde de DGG de volgende vragen:

  • Er wordt gesproken over verbetering van de Samenwerking met het CMD. Kan de wethouder aangeven hoe de samenwerking CMD plusteam nu verloopt.
  • In de zienswijze werd ineens gesproken over een interim manager. Kan de wethouder aangeven waarom?
  • Er ligt slechts een summier plan van aanpak. Gaat dit plan straks deel uitmaken van het op te stellen ontwikkelingsplan ?
  • Op welke wijze wordt de krachtige aanpak van het Plusteam vorm gegeven?
  • De DGG heeft in de laatste raadsvergadering duidelijk aangegeven dat wij graag een duidelijke onderbouwing en invulling willen zien van de €204.000. Wanneer kunnen we die verwachten?

Nadat de DGG haar vragen had gesteld kreeg zij alleen als antwoord dat de wethouder over zes maanden meer kan vertellen. De wethouder reageerde niet op de interim manager, het plotselinge opnemen van de 204.000€ verdeeld over 2023 en 2024 en het plan van aanpak. Hopelijk heeft de wethouder in de raadsvergadering meer antwoorden voor de DGG.