Nieuws

DGG-raadslid Frans Thijssen: "Mijn eerste vergadering werd ook meteen een lange zit."

Frans Thijssen

Mijn eerste vergadering werd ook meteen een lange zit.

Zoals jullie waarschijnlijk al regelmatig hebben kunnen lezen, is onze wethouder Frans Stravers begonnen met zijn bevindingen als wethouder wekelijks op papier te zetten. Op deze wijze geeft Frans inzicht in datgene dat hij wekelijks meemaakt. Je kunt hem volgen op Facebook https://www.facebook.com/fransstravers01 of op LinkedIn www.linkedin.com/in/frans-stravers  

Deze verslaglegging heeft mij als nieuwbakken raadslid getriggerd. Waarom zou ik niet mijn ervaringen tijdens de raadsvergaderingen in deze Nieuwsbrief vermelden? Tsja, je kunt natuurlijk als lezer aangeven dat de besproken punten van de vergadering reeds op facebook te lezen waren. Dit klopt helemaal, ware het niet dat deze zakelijke weergave niet de wijze weergeeft waarop het tot stand komt.

Tsja, de vuurdoop was een latertje maar wel leerzaam en interessant.

Neem nu bijvoorbeeld het amendement dat de DGG indiende omtrent vaststelling ruimtelijke kaders Geldrop Centrum. Dirk van Weert had dit amendement voorbereid en gaf tijdens de raadsvergadering duidelijk en helder het standpunt van DGG weer. Na reacties van wethouder Jeucken en andere politieke partijen, bleek dat bijlages in het raadsvoorstel voor verwarring zorgden. Na een korte schorsing besloot de wethouder, mede op aandringen van de DGG dat de bijlages uit het raadsvoorstel werden geschrapt hetgeen het ingediende amendement overbodig maakte.

Tegen het einde van de vergadering kwam de motie ter sprake, ingediend door de DGG, samen met CDA en Samen over onderzoek naar verplaatsing van bedrijventerrein Emopad ten gunste van woningbouw. Deze motie werd door Eric Ketelaars namens de indieners keurig verwoord. De motie bleek de nodige vragen en opmerkingen bij andere partijen los te maken, terecht uiteraard. Toch moet ik hier een kanttekening bijmaken. Als je achter de raadstafel zit, word je gedwongen om alert te blijven op datgene dat gezegd wordt. In dit geval viel het mij op dat DGG, CDA en Samen de motie indienden op basis van de mogelijkheid te onderzoeken of verplaatsing mogelijk is. Sommige raadsleden gingen in hun vraagstelling echter verder en stelden vragen over een eventuele daadwerkelijke invulling. Dit was echter niet de bedoeling van deze motie. Hoe het ook zij de motie werd ruimschoots aangenomen, mede door de toezeggingen van wethouder Stravers en konden de complimenten aan Eric uitgedeeld worden.

Mijn eerste vergadering werd ook meteen een lange zit. Op de planning stond 21.20. Het werd echter 23.00. Tsja, de vuurdoop was een latertje maar wel leerzaam en interessant. De volgende raadsvergadering is 26 september, tot dan.