Nieuws

DGG dient amendement in om supermarkt op St. Jozefplein te behouden en publieke parkeergarage onder het Bezorgershof te voorkomen.

centrum

Afgelopen maandagavond 11 juli heeft de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo het raadsvoorstel over de Ruimtelijke kaders voor het centrum van Geldrop behandeld.

DGG is blij met deze ruimtelijke kaders. Echter aan het voorstel waren drie bijlagen gekoppeld waarin opmerkelijke passages waren opgenomen waar de DGG het absoluut niet mee eens kan zijn.

DGG-amendement leidt tot debat in de raad.

Eén passage ging over het verbieden van een (buurt)super op het st Jozefplein op Braakhuizen Zuid. Hier kon de DGG absoluut NIET mee instemmen.

Ook stonden er in die bijlagen passages waaruit bleek dat er op het Bezorgershof ondergronds parkeren dan wel een parkeergarage zou worden ontwikkeld. Ook hier kon de DGG niet mee instemmen. De DGG is tegen een parkeergarage/parkeerkelder onder het openbare gedeelte van het bezorgershof.

DGG heeft het amendement opgesteld en ingediend om deze beide ontwikkelingen te voorkomen.

Na een debat over het DGG-amendement in de gemeenteraad heeft de DGG kunnen bereiken dat de bijlagen niet langer onderdeel uitmaken van het voorstel en dus van tafel zijn.

Een super op Braakhuizen Zuid kan er dus gewoon komen en een parkeergarage onder de Bezorgershof is voorlopig van de baan. Natuurlijk mogen projectontwikkelaars binnen hun eigen muren van te ontwikkelen appartementencomplexen in het centrum wél een parkeerkelder realiseren voor de eigen bewoners van het complex maar er komt geen publieke parkeergarage.