Nieuws

DGG op werkbezoek bij ASML

amsl

Vandaag had Raadstafel 21 (een overleggroep van raadsleden uit de 21 MRE-gemeenten) een excursie georganiseerd bij ASML. DGG was erbij. Naast een uitleg over de werkwijze van ASML, stond deze regionale bijeenkomst in het teken van mobiliteit in onze Brainport regio rond Eindhoven. Medewerkers van ASML en vertegenwoordigers van de 21 aangesloten gemeenten gaven hun visie op de mobiliteit in de regio en de mobiliteit van ASML in het kader van groei van dit bedrijf. Als DGG zijn wij op het gebied van mobiliteit voorstander van een goede samenwerking tussen de aangesloten 21 gemeenten uit de regio en het regionale bedrijfsleven om de brede welvaart in onze regio te vergroten. Geldrop-Mierlo heeft de komende jaren een bedrag in de begroting opgenomen om bij te dragen aan regionale maatregelen om onze regio en daarmee onze gemeente bereikbaar te houden.