Nieuws

Januari was een drukke maand voor DGG-wethouder Peter Looijmans.

Peter Looijmans

Hulp op maat van start!

De gemeenteraad heeft unaniem het steunpakket “Hulp op maat” voor inwoners van onze gemeente vastgesteld. Met dit steunpakket proberen we zoveel mogelijk inwoners te bereiken die door de stijgende energielasten en inflatie financieel in de problemen (dreigen te) komen. Als wethouder Armoedebestrijding is Peter er trots op dat we dit pakket mogen aanbieden en dat de voltallige gemeenteraad dit steunt.

Ook heeft hij een overleg gehad met de partners in het Armoedeplatform. Zij zijn onmisbaar als het gaat om mensen te helpen bij wie bestaanszekerheid en kunnen deelnemen aan de samenleving in het geding komt. Op alle fronten zien we een toename van hulpvragen. Ook van mensen die eerder niet in beeld waren. Het is goed om te zien dat de samenwerking tussen alle hulpverlenende instanties steeds beter verloopt.

Vrijwilligers in het zonnetje.

In het kader van de Nationale Vrijwilligersdag is Peter langs een paar verenigingen gegaan die, na nominatie en verkiezing, uitgeroepen zijn tot vereniging van het jaar 2022. Een mooie blijk van waardering voor alle vrijwilligers in onze gemeente die zo enorm belangrijk zijn voor een fijne samenleving. Het gaat hierbij om Kommus in Geldrop en Het Saam en Uni Animo in Mierlo.

In hetzelfde kader is Peter Looijmans bij VV Mifano geweest om daar een groep vrijwilligers te bedanken. De unieke samenwerking van Mifano en de gemeente met Hotel HUP waar beroemde voetbalclubs hun trainingskamp beleggen en daarbij gebruik maken van de velden van Mifano is iets om trots op te zijn.

Sport en Bewegen

Samen met de Sportraad, onze buurtsportcoaches van LEEF en niet te vergeten alle verenigingen en andere sportaanbieders, willen we een gezond sport en leefklimaat in onze gemeente bevorderen. De Sportraad heeft afgelopen maand een avond georganiseerd voor bestuursleden van sportverenigingen. Deze was goed bezocht en er is veel bruikbare informatie opgehaald om de goede dingen mee te kunnen gaan doen. Deze zullen per thema verder aan de orde komen tijdens sportcafés die in de loop van het jaar georganiseerd worden. Ook hier ziet Peter een goede samenwerking die een dikke pluim verdient!

DGG Spreekuur

Op zaterdag 14 januari is een oude DGG-traditie in ere hersteld. Het DGG-spreekuur is weer van start gegaan. Dit spreekuur zal in de toekomst maandelijks op een zaterdagochtend plaatsvinden. Uiteraard kunt u ook op andere momenten bij de DGG terecht met uw vragen, opmerkingen of suggesties. Op de zaterdagochtend zit de DGG fysiek voor u klaar om naar u te luistern en te helpen waar mogelijk. De eerste zaterdag hebben we zinvol kunnen besteden en hebben we al de nodige acties uit kunnen zetten.