Nieuws

DGG-werkgroep ontwikkelt ideeën voor het gebied rond de kerk op Zesgehuchten

zesgehuchten

Werkgroep van start

De DGG heeft een oproep geplaatst waarin we mensen opriepen die met ons mee willen denken over de toekomst van het gebied rond de kerk van Zesgehuchten.

Dat er in de komende jaren iets gaat gebeuren is duidelijk. Het kerkbestuur heeft plannen (hierover heeft men al berichten naar buiten gebracht), in het IHP staat dat de Jozef school in 2026 vernieuwd gaat worden en Woonbedrijf heeft de locatie Josephinehof voor zover wij weten in haar meerjarenplan staan.

Een aantal mensen heeft gereageerd op de oproep en in de eerste bijeenkomst hebben we duidelijk aangegeven dat er nog geen integraal plan is maar dat we vooruitlopend hierop met inwoners ideeën willen ontwikkelen die we willen inbrengen als dit proces gaat starten. We hebben de eerste ideeën uitgewisseld en afgesproken dat we in april een tweede sessie gaan beleggen in de vorm van een schetssessie om de ideeën ook daadwerkelijk op de kaart te zetten.

U kunt nog meedenken.

De werkgroep van de DGG is van belang omdat we als lokale partij graag op voorhand met inwoners ideeën ontwikkelen. Op voorhand ideeën ontwikkelen is bij andere plannen succesvol gebleken. De met inwoners ontwikkelde plannen hebben niet de status van de formele gebiedsvisie maar kunnen daartoe juist wel de aanzet zijn. Wij sluiten niemand uit van deelname aan de werkgroep dus mocht u zich nog niet gemeld hebben dan kunt dat alsnog doen en meedoen met de werkgroep. Ideeën zijn zeer welkom. We kunnen er als partij van leren en ze mee nemen in onze planvorming.

Wilt u deelnemen aan de werkgroep stuur dan een mail met uw gegevens naar info@dgg-geldrop-mierlo.nl