Nieuws

DGG in grote lijnen akkoord met de zienswijze op concept-samenwerkingsakkoord MRE 2023-2026

MRE

Enkele kanttekeningen.

In de raadscommissie algemene zaken van 25 januari 2023 stond het concept-samenwerkingsakkoord MRE 2023-2026 op de agenda. In de basis is de DGG  eens met de voorgestelde zienswijze waarin de opmerkingen van de gemeenteraad op de concept samenwerkingsakkoord zijn verwoord. Echter heeft de DGG een aantal kanttekeningen.

De DGG betreurt het dat de reactie van Geldrop-Mierlo op de bouwstenennotitie niet beantwoord is door het bestuur van de MRE. Als gemeenteraad en het college hebben we de bouwstenennotitie uitvoerig behandeld. Deze notitie vorm de basis voor het samenwerkingsakkoord. De DGG  ontvangen graag alsnog een reactie van het bestuur van de MRE op de brief die ons college aan de MRE heeft gestuurd hierover.

De uitwerking van de wijze waarop de MRE bestuurd wordt nog onvoldoende.

De uitwerking van de wijze waarop de MRE bestuurd wordt is nog onvoldoende. Er wordt gesproken van een strategische koersbepaling, maar wat dit exact inhoud is nog erg onduidelijk. De DGG vindt dat de MRE zich puur bezig moet houden met de strategie en als aanspreekpunt moet dienen richting de Haagse politiek. Uitvoering kan beter op het niveau van de sub-regio’s plaatsvinden dat is de afgelopen tijd wel gebleken. Daarmee kan de organisatieomvang van de MRE klein blijven.

Onze regio vormt een krachtig motor voor de Nederlandse economie en dat willen graag zo behouden. Daarnaast is onze regio een voorbeeld voor andere landen. De 21 gemeenten vormen samen een krachtig netwerk die op een unieke manier weten te samenwerken. Daar zijn we als DGG trotst op!

Alle samenwerkingsverbanden gelijkwaardig.

De samenwerking tussen de MRE, SGE en de individuele gemeenten kan krachtiger functioneren als iedere partij gelijkwaardig is en er geen sprake is van een hiërarische verhouding. We zien dan ook graag dat er een continue dialoog is tussen de sub-regio’s onderling en tussen de sub-regio’s en de MRE-verband. Daarop aanvullend moeten we voortborduren op de versterking van de SGE.

Brede welvaart is noodzakelijk.

De DGG vindt dat we niet alleen moeten inzetten op  economische groei maar juist ook op de brede  welvaart die dit met zich mee kan brengen waarbij alle inwoners van onze gemeente meeprofiteren van de voordelen die onze regio heeft. De DGG denkt hierbij aan de ontwikkeling van Cultuur, welzijn, zorg en onderwijs in onze regio.

Raadstafel 21.

De DGG vindt dat de Raadstafel 21 (bestaande uit 2 raadsleden per MRE-gemeente) een goede rol vervullen maar de DGG is van mening dat de gemeenteraad breed geïnformeerd moet zijn over de regionale samenwerking en regionale ontwikkelingen. Ook de advisering over voorstellen moet in de ogen van de DGG raad breed.