Nieuws

DGG krijgt steeds meer vragen van inwoners over de dienstverlening van afvalinzamelaar CURE

Cure

Steeds meer inwoners stellen vragen aan de DGG over de dienstverlening van afvalinzamelaar CURE. Onlangs kwamen er vragen binnen vanuit de wijken Skandia en Braakhuizen Noord. De DGG gaat hierover graag in gesprek met de gemeentelijke organisatie en Cure om te komen tot een goede oplossing.

Skandia

In de Skandia ontvingen de inwoners een brief met de mededeling dat zij hun bakken voortaan niet meer voor de deur mochten zetten maar dat ze ze aan het einde van de straat moeten aanbieden. Deze wijziging van de ophaalplaatsen van de afvalbakken is door Cure eenzijdig afgekondigd omdat de straten in de wijk smal zijn en er geparkeerde auto’s aan beide zijden van de weg staan waardoor de vuilniswagen van Cure en moeilijk door kan om de bakken op te halen. Hel lopen met de bak naar het einde van de straat is echter niet voor iedereen mogelijk. Denk hierbij aan ouderen of mensen die slecht ter been zijn.  De DGG begrijpt de frustratie van de inwoners. Dit is niet de service die we van Cure mogen verwachten. Als er geen ruimte is in de straat dan heeft de gemeente hier een taak om samen met Cure te zoeken naar een oplossing. De DGG gaat hierover graag in gesprek met de gemeentelijke organisatie en Cure om te komen tot een goede oplossing. Verlagen van de servicegraad heeft daarbij zeker niet de voorkeur.

Braakhuizen Noord

Ook over de servicedesk van Cure komen de laatste tijd regelmatig vragen binnen bij de DGG. Een voorbeeld is Braakhuizen Noord. In november werd in een groot deel van Braakhuizen-Noord het oud papier opgehaald, maar niet in de Spinnerstraat, Kalanderstraat en het deel van de Twijnstraat tussen de kruising met Jaquardstraat en Ververstraat. Hierop bellen inwoners naar het service nummer van Cure. In reactie hierop kreeg men enkele dagen later een automatisch gegenereerd mailbericht dat men gemeld had dat de papiercontainer niet was geleegd. Het voorval lag ‘ter beoordeling’.  De inwoners moesten de container opnieuw aanbieden (zonder een dag te noemen). Maar in Geldrop-Mierlo hebben inwoners geen papiercontainers.

Telefonisch we aangegeven dat de vrachtwagen de draai van de Spinnerstraat naar de Kalanderstraat niet kan maken. Dit verbaasde de inwoners want de verkeerssituatie is daar al meer dan 10 jaar niet gewijzigd.

Ook het PMD werd niet opgehaald. Ook hier over ontstaat een hele correspondentie tussen Cure en een aantal inwoners uit Braakhuizen Noord. Men doet melding bij de gemeente maar hierop volgt geen reactie. Van Cure krijgt men vergelijkbare berichten als bij het oud papier. Na dat men een paar keer gemeld heeft dat het PMD niet is opgehaald krijgt men van Cure bericht dat het restafval opgehaald zal gaan worden. Pas na twee weken wordt de PMD opgehaald.

 Een aantal inwoners van deze buurt vaagt de DGG nu om met CURE te gaan spreken over deze voorvallen. Men is niet te spreken over het feit dat het regelmatig voorkomt dat het afval niet wordt opgehaald. Daarnaast heeft men het gevoel dat men door de ‘klantenservice’ wordt afgescheept en dat Cure weigert te vertellen waarom het afval niet wordt opgehaald.

De DGG heeft toegezegd om met de gemeentelijke organisatie en Cure te gaan praten. DGG wil graag inzicht in het proces wat is ingeregeld bij Cure als het gaat om klachten omtrent afvalinzameling in het algemeen, en de contacten die daaruit voortvloeien met de mensen die klachten hebben ingediend.