Nieuws

DGG tegen het zomaar verhogen van de OZB. Inflatiecorrectie is nodig om de dienstverlening op orde te houden.

OZB 2024

Laagste lasten.

De DGG is zeker niet voor het zomaar verhogen van de OZB-tarieven. Een tariefaanpassing op basis van inflatiecorrectie is natuurlijk wel iets anders. Inflatiecorrectie is een gangbare methodiek die gehanteerd wordt om in de pas te blijven lopen met prijsontwikkelingen en onze dienstverlening op peil te houden. Als we dus niet instemmen met deze correctie verlagen we dus feitelijk de OZB-tarieven. Dàt is het verhaal wat we aan onze inwoners moeten vertellen. Geldrop-Mierlo behoort tot de gemeenten met de laagste inwoners lasten en dat wil de DGG graag zo houden.

Voor goede voorstellen zijn we natuurlijk altijd in.

Natuurlijk zijn we als DGG zeker niet tegen het verlagen van belastingen, integendeel zelfs, wij vinden dat elke belasting een doel moet hebben. Hebben we dat doel bereikt of zijn de kosten om het doel te bereiken lager dan verwacht dàn kan wat ons betreft de belasting omlaag. Bij een verlaging van de OZB is dat anders, dat heeft op een begroting behoorlijke consequenties. Zeker als je de korting meerekent die we daardoor op de algemene uitkering nog eens extra gaan krijgen. De zogenaamde regels rondom belastingcapaciteit. Maar natuurlijk  zullen we heel goed luisteren en beoordelen hoe partijen die de OZB niet willen verlagen het gemis aan inkomsten uit de OZB denken te compenseren, want voor goede voorstellen zijn we natuurlijk altijd in.