Nieuws

DGG kaart thema “sterke wijken” aan tijdens het begrotingsdebat over de begroting voor 2024.

Sterke wijken

Focus op dialoog

DGG heeft het thema “sterke wijken” aangekaart in de gemeenteraad tijdens het begrotingsdebat over de gemeentebegroting voor 2024.

De focus moet liggen op  een goede en duidelijke dialoog met onze inwoners op wijkniveau. We realiseren momenten waarop inwoners hun zorgen, ideeën en feedback kunnen delen. Doel is niet om zaken op te lossen of om wijkplannen te maken maar om in contact te komen en te blijven met de inwoners. Zowel ambtelijk maar vooral bestuurlijk.

DGG is sterk van mening dat je alleen dan het vertrouwen van onze inwoners kunt terugwinnen. Zoals DGG al eerder aangegeven heeft, vergt dit een nieuwe aanpak lef en focus om te gaan doén en dat moet beter naar voren komen.

Herstellen van vertrouwen

Het herstellen van vertrouwen in de lokale overheid vereist tijd, samenhang en inzet van zowel ambtenaren als bestuurders. Het is een proces dat begint met het opbouwen van wederzijds respect en het aannemen van een cultuur van openheid en samenwerking. Het herstel van vertrouwen kan uiteindelijk leiden tot een sterkere en meer veerkrachtige gemeenschap.

DGG ziet graag dat dit soort gesprekken in alle wijken tot stand komen. Welke beleving heerst in de wijk? Waar liggen knelpunten en waar liggen kansen tot burgerinitiatieven en hoe worden deze ondersteund door de gemeente? We gaan in de gezamenlijkheid zoeken naar structurele oplossingen. Daarnaast maken we onszelf als gemeente zichtbaar in de wijk zowel fysiek als qua communicatie en gaan we samen met inwoners aan de slag.

Waarom vind DGG het belangrijk om de informatie bij onze inwoners op te halen? Omdat zij, onze inwoners, weten wat er leeft in de wijk. Wanneer deze ervaring gedeeld wordt en ingezet bij de ontwikkeling van een gebiedsprogramma ontvangt het programma een brede steun. Tenminste wanneer de spelregels vooraf goed met elkaar wordt afgestemd. Dat is een vereiste.

DGG is van mening dat het belangrijk is dat begrijpelijke initiatieven een kans krijgen en de gemeente bijdraagt aan de uitvoer ervan. Daarnaast vind DGG het zonde van de capaciteit van mensen om opnieuw beleid te schrijven terwijl landelijk verschillende plannen gereed- en uitgevoerd zijn.

Laten we onszelf ambtelijke en bestuurlijk zichtbaar maken in de wijk zowel fysiek als qua communicatie en laten we samen met inwoners aan de slag gaan met vraagstukken die de wijkbewoners belangrijk vinden.