Nieuws

De Jongerenraad gaat met nieuw enthousiasme door.

jongerenraad

Een innovatieve en pakkende presentatie.

De jongerenraad heeft tijdens de commissie Samenleving een innovatieve en pakkende presentatie gegeven aan de gemeenteraad. Dit naar aanleiding van de agendapunt ‘evaluatie Jongerenraad’. Zo hebben de jongeren tijdens de presentatie aangegeven wie ze zijn en wat zij de afgelopen periode hebben bereikt. Ook stond het doel van de Jongerenraad centraal, namelijk: ‘’Het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeenteraad.’’

Vier jaar geleden, in 2017, is gestart met een pilot Jongerenraad. Kort hierna zijn in 2018 de eerste jongeren geïnstalleerd. Dit waren er in eerste instantie 14 die erg gemotiveerd waren. Voor deze jongeren zijn een aantal opdrachten gedefinieerd waarvan er drie daadwerkelijk zijn voorgelegd aan de Jongerenraad. Om deze opdrachten te kunnen uitvoeren kregen de Jongerenraad begeleiding vanuit de gemeente in de vorm van 2 ambtenaren en 2 raadsleden waaronder, Serkan Yarangümeli, raadslid DGG.

De DGG staat positief tegenover de Jongerenraad.

Na de eerste helft van 2018 bleek dat de Jongerenraad moeite had om continuïteit te behouden. De redenen waren erg divers bijvoorbeeld: school, werk en sporten. Na deze moeizame start kregen de jongeren intensievere begeleiding wat uiteindelijk een mooi rapport opleverde. Dit rapport was voor de gemeenteraad erg waardevol, maar het bleef op hoofdlijnen. Om meer diepgang te creëren heeft de gemeenteraad besloten om de jongeren meer te betrekken bij de maatschappelijke onderwerpen, zoals: duurzaamheid, het speeltuinenplan en zwembad De Smelen.

Dit was voor de gemeente een revolutionaire stap, omdat er in het verleden weinig samenwerking was tussen de jongeren en de gemeente. Er werden vaak activiteiten georganiseerd vanuit een ‘Top-down’ gedachte. Deze gedachte is gekanteld waardoor nu jongeren meer ‘Bottom-up’ participeren, hetgeen waar we als DGG jaren voor hebben gepleit.

Uit de presentatie in de commissie Samenleving blijkt dat de jongeren graag verder willen gaan met de Jongerenraad. Zij geven aan dat zij hun drive hebben gevonden en dit graag verder willen uitbouwen. Zo stellen zij voor om de jongeren die deelnemen te belonen met een kleine vergoeding van €2,75 per uur. Dit zou de jongeren extra motiveren en andere overtuigen om aan te sluiten bij de Jongerenraad.

De DGG staat positief tegenover de Jongerenraad en vindt dat de jongeren zoveel mogelijk betrokken moeten worden bij maatschappelijke uitdagingen. Dit is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en zorgt ook voor binding met de eigen gemeente.