Nieuws

DGG betreurt de verhoging van de afvalstoffenheffing maar met de huidige kostenstijgingen kan het niet anders.

Afval

12% kostenstijging.

Als DGG betreuren we uiteraard de tariefstijging van  de afvalstoffenheffing. Met name het vastrecht. 35% erbij ìs ook een hele forse stijging. Wat we als DGG natuurlijk wel begrijpen is dat een deel van die stijging veroorzaakt wordt door de inflatieverhoging op de salarissen die door Cure uitbetaald worden. Ook de aanschaf van nieuwe, en dan met name duurzame, vrachtwagens is iets wat we natuurlijk met zijn allen moeten toejuichen. Daarmee zitten we dan al op een verhoging van bijna 12%. Het zijn investeringen die zeker bijdragen aan een schoner milieu. Ook daarin wil de DGG graag haar verantwoordelijkheid nemen. Maar mogelijk kunnen we aan de verhoging boven de 12%  nog wat doen. De DGG wacht hierbij ook de voorstellen van andere partijen af.

De aanpak van bijzet en betere voorlichting gaan inwoners helpen.

De aanpak van bijzet is iets waar we als DGG al langere tijd aandacht voor vragen. En we staan daar zeker niet alleen in; het onderwerp komt regelmatig voorbij in de diverse commissies en het is goed dat daar nu ook een structurele aanpak voor komt. En dat kost natuurlijk geld. Het lijkt ons als DGG goed om dat vooral duidelijk uit te leggen aan onze inwoners; het zijn uiteindelijk toch onze eigen inwoners die door hun gedrag als het ware “vragen” om een gerichte aanpak van dit probleem.

En ja, dat de variabele opbrengsten dalen door o.a. een lagere inzamelfrequentie van het restafval is een effect dat ook voor tweeërlei uitleg vatbaar is: aan de ene kant is het natuurlijk geweldig dat er minder aanbod is van restafval maar aan de andere kant hebben we natuurlijk wel een organisatie in de lucht  te houden die ook het aanbod wàt er dan nog is kan ophalen.

Daarnaast moet er nog betere voorlichting komen over wat er allemaal in de groene bak mag die eens per twee weken opgehaald wordt. Op die manier kunnen we het restafval verder terugdringen en kan de grijze bak eens per maand opgehaald worden zonder dat inwoners met een overvolle bak zitten.

Op de organisatie, lees Cure, zullen we als DGG de focus blijven houden; niet alleen de begrotingen maar ook de totale bedrijfsvoering van Cure zullen we nauwgezet blijven volgen om deze organisatie te laten doen waar we ze voor inhuren: afvalinzameling met een scherpe blik en anticiperend vermogen op technische en innovatieve ontwikkelingen vanuit de markt.