Nieuws

MRE informatiebijeenkomst over project Beethoven

project beethoven

Op woensdag 3 april organiseerde de Metropoolregio Eindhoven (MRE) een informatiebijeenkomst. MRE is het samenwerkingsverband van de 21 gemeenten in de Brainportregio. Deze bijeenkomst stond in het teken van de rijkssubsidie van 1.8 miljard die in het kader van het project Beethoven aan de Brainportregio is toegekend. Speerpunten in het project Beethoven zijn vooral gericht op mobiliteit, infrastructuur, talentontwikkeling en wonen.  

Gemeenten moeten ook bijdragen en dat kan nog een zware dobber worden.

Tijdens de bijeenkomst konden de aanwezige raadsleden van de 21 aangesloten gemeenten vragen stellen aan de directbetrokkenen waaronder burgemeester Dijsselbloem van Eindhoven. De keerzijde van het project Beethoven is dat het geld alleen komt als de regio zelf ook een aanzienlijke bijdrage doet. Dit zal, gezien het financieel slechte weer dat voor de gemeenten voorspeld wordt, nog een zware dobber zijn. De DGG is desalniettemin verheugd over de toewijzing van financiële middelen aan de regio maar zal altijd het lokale belang mee laten wegen bij regionale voorstellen.