Nieuws

Raad draait streven naar 50% energielabel A weer terug naar 30%

Energielabel

Van 30 naar 50 en weer terug.

Tijdens deze raadsvergadering werd ik wederom geconfronteerd met iets dat ik reeds eerder genoemd heb namelijk de grilligheid van politiek. Dit heb ik vermeld bij de aanname van het amendement 10-14 onderwijs in de raadsvergadering op 10 november 2022.

Naast het amendement 10-14 onderwijs, werden er toen nog meer amendementen behandeld. Een daarvan was het energielabel. Een aantal oppositiepartijen had een amendement bij Energielabel voorbereid. Hierin werd aangegeven om het aantal panden dat in 2026 het energielabel A of B zouden moeten hebben, te verhogen van 30% naar 50%. Ondanks het feit dat de DGG het hier niet mee eens was, werd het amendement in november 2022 aangenomen.

Wat schetst nu mijn verbazing. Nog geen 3 maanden later komt er wederom een aantal van de oppositiepartijen met een amendement om de doelstelling voor het bereiken van 50% A en B label terug te draaien naar 30% omdat de kosten voor onderzoek (€50.000) wel behoorlijk veel is.

De DGG was in ieder geval duidelijk en helder in haar standpunt.

Uiteraard geven de indieners van het amendement aan dat 50% wel een streven moet zijn maar dat een onderzoek van €50.000 wel prijzig is. Voor de DGG was het geen enkel probleem om voor dit tweede amendement te stemmen omdat de DGG in november 2022 zich al tegen verhoging van 30% naar 50% had uitgesproken. Echter, toen was er nog helemaal geen sprake van een onderzoek. De DGG vindt het uiteraard ook een streven om zoveel mogelijk panden energielabel A of B te laten halen maar een begindoelstelling van 30% vindt de DGG een goede basis waarop de komende jaren verder gewerkt kan worden.

Bij de stemming was de gemeenteraad unaniem. Blijft natuurlijk de vraag of de partijen die zich achter dit amendement schaarden vanwege het onderzoek van € 50.000 of alsnog via een omweg de 50% niet realistisch meer vinden. De DGG was in ieder geval zowel op 10 november 2022 als op 6 februari 2023 duidelijk en helder in haar standpunt.