Nieuws

Afvalscheiding in de hoogbouw in Geldrop-Mierlo

GFE hoogbouw

40% van het afval is GFE

Als reactie op zijn podcast ontving Eric Ketelaars van diverse inwoners vragen over het afval beleid. Eric heeft deze inwoners persoonlijk geantwoord. De antwoorden op de vragen zijn mogelijk voor meer inwoners interessant.

Het is op dit moment zo dat vanuit de hoogbouw (flats en appartementsgebouwen) GFE-afval (groente- fruit- en etensresten) niet apart aangeboden kan worden om, gescheiden van het restafval, opgehaald te worden door CURE. Iets waar we als DGG helemaal niet trots op zijn en waar we al geruime tijd stevig aandringen bij CURE om met een oplossing te komen. Want het aangeboden restafval bestaat nog steeds voor 40% uit GFE-afval.

De oplossing lijkt nu dichterbij te komen.

In principe start op 1 juni aanstaande een proef vanuit CURE op 15 locaties binnen Geldrop-Mierlo. Dit zijn zo’n 375 aansluitingen. Daarbij is gekozen voor een afspiegeling van de verschillende vormen van hoogbouw zowel in de kern Geldrop alsmede Kern Mierlo. Het ziet er naar uit dat binnen 3-4 weken door CURE aangegeven wordt om welke locaties het precies gaat.

Er gaan, na een voorlichtingscampagne, groene bakken (cocons) geplaatst worden nabij de ondergrondse containers die toegankelijk zijn met de chipkaart van de bewoners. Het heeft even (lees: veel te lang) geduurd maar de chips die benodigd zijn om de groene bakken te besturen gaan dan toch eindelijk geleverd worden zodat de proef daadwerkelijk van start kan gaan.

Door Cure wordt iedereen van de proeflocaties geïnformeerd en zullen diverse middelen èn methodes beschikbaar gesteld worden om scheiden van keukenafval aan de bron, dus in de keuken, binnenshuis zonder vervelende bijwerkingen mogelijk te maken. Als DGG zijn wij evenals CURE erg benieuwd naar de resultaten van deze uitgebreide proef en we blijven bovenop de voorbereiding, uitvoering en evaluatie zitten. Resultaten, en daaruit voortvloeiende vervolgacties, zullen wij uiteraard delen via onze info-kanalen zoals website, nieuwsbrief, facebook, podcast en uiteraard in de Commissie Ruimte en de Raad.