Nieuws

DGG voorstander van bestemmingsplan Grote Bos en roept op tot verder overleg met de buurt.

BP grote bos

Plan aangepast.

In de commissie is over dit bestemmingsplan al uitvoerig gesproken, ook door rechtstreeks belanghebbenden uit de buurt, waarbij het vooral ging om bezwaren tegen de ligging van het nieuw te bouwen appartementencomplex. Wat ons als DGG vooral opviel in die bezwaren is het feit dat bezwaarmakers zich overvallen voelden immers, er is lang gesproken over een 8-tal grondgebonden woningen en opeens, zo lijkt het, ligt er  dan een compleet nieuw plan voor een appartementencomplex.

DGG roept de wethouder op om zich in te blijven spannen om tot een vergelijk te komen met bezwaarmakers.

Er is inmiddels veel gesproken met de omwonenden echter, alle bezwaren konden kennelijk niet voldoende weggenomen worden en dat zou zomaar eens kunnen leiden tot langdurige bezwaarprocedures. Een goed recht van bezwaarmakers, maar in deze tijd van extreme woningnood op zijn zachtst gezegd heel erg vervelend voor diegenen die al jaren wachten op woonruimte.

Als DGG hebben we zitten worstelen met dit bestemmingsplan; aan de ene kant zijn we sterk van mening dat we heel goed moeten luisteren naar onze inwoners als het gaat om participatie, inspraak en accepteren van elkaars standpunten en van daaruit te kunnen kijken wat mogelijk is in plaats van te zeggen wat niet kan als het gaat om aanpassingen in een bestemmingsplan.

Dat is de reden geweest dat we als DGG ook graag wilden weten welke mogelijkheden er nog voorhanden waren om daarmee een snelle doorgang van dit bestemmingsplan te kunnen borgen.

 Aan de andere kant vinden we ook dat we elke kans aan moeten grijpen om zo snel en zoveel mogelijk woonruimte te kunnen bouwen.

In de commissie Ruimte is door meerdere partijen gevraagd om te bezien of het mogelijk is om het gebouw een kwartslag te draaien zodat tegemoet gekomen kan worden aan bezwaarmakers zonder verdere noemenswaardige gevolgen. Niet met het grootste enthousiasme is door de wethouder toegezegd om te kijken wat mogelijk is, en wat dit kan betekenen voor het plan. Die info hebben we afgelopen week alsnog gekregen en het lijkt er sterk op dat met een draaiing van het gebouw nieuwe bezwaarmakers opstaan. Het Strabrecht geeft aan erg veel moeite te hebben met de inkijk die dan ontstaat vanuit het appartementencomplex naar haar klaslokalen en vise versa.

Dat is voor ons als DGG een uitermate sterk argument om het appartementencomplex te bouwen zoals op dit moment getekend en daarom zullen wij vóór het voorliggende voorstel stemmen. Dat we daarmee een risico nemen op langdurige bezwaarprocedures beseffen we terdege en we roepen de wethouder dan ook op om zich in te blijven spannen om tot een vergelijk te komen met bezwaarmakers.