Nieuws

DGG-burgerpanel verdeeld over nut dierenwelzijnsbeleid

dw

Kerntaak

In de gemeenteraad is de dierenwelzijnsnota aan de orde. Het voorstel is om ongeveer €40.000 per jaar te gaan besteden aan dierenwelzijn. Het DGG-burgerpanel is daarom gevraagd of dierenwelzijn een kerntaak van de gemeente Geldrop-Mierlo zou moeten zijn. 61% van het DGG-burgerpanel geeft aan dat zij het een kerntaak van de gemeente vindt.

Speerpunten

In de nota dierenwelzijn worden speerpunten benoemd. Aan het panel is gevraagd welke van deze speerpunten men zou willen behouden en welke zouden kunnen vervallen. Het speerpunt “Actieve communicatie op het gebied van dierenwelzijn” mag voor 75% van het burgerpanel behouden blijven. Ook de speerpunten “Biodiversiteit en dierenwelzijn” en “Het dier en het sociaal maatschappelijk welbevinden” mag voor ongeveer driekwart van de leden van het burgerpanel behouden blijven.

Het speerpunt “Voorkomen van zwerfkatten: chippen” scoort beduidend hoger. 85% van de leden van het DGG-burgerpanel vindt dat dit speerpunt behouden moet blijven. Dit in tegen stelling tot het speerpunt “Geen evenementen met dieren” dit mag voor slechts 53% van de leden behouden blijven.

De DGG wil een zesde speerpunt aan het beleid toevoegen namelijk de diervriendelijke bestrijding van dierplagen. 48% van het burgerpanel is het er mee eens om dit speerpunt als zesde punt toe te voegen, 28% van de leden van het panel wil het wel toevoegen maar dan als vervanging van een ander speerpunt. Als de leden vervolgens gevraagd worden om aan te geven welke van de bestaande speerpunten vervangen zou mogen worden door het speerpunt “de diervriendelijke bestrijding van dierplagen” dan zijn de meningen verdeeld. 31% van de leden is van mening dat het speerpunt “geenevenementen met dieren” wel vervangen zou mogen worden.

Meningen verdeeld over dierenwelzijn

Tenslotte de mening van de leden gevraagd over de uitgangspunten van het dierenwelzijnsbeleid. Een aantal leden geeft aan dat dit geen kerntaak van de gemeente zou moeten zijn. Men geeft aan dat het allemaal te veel woorden zijn maar dat dat nog niet geleid heeft tot concreet beleid. Veel zaken m.b.t. dierenwelzijn worden véél te veel overtrokken. Bovendien kun je met een budget van 40000 niet veel. Dus moet je echt keuzes maken.

Een aantal leden van het panel vragen meer aandacht voor zwerfkatten en meer toezicht op loslopende katten.

Weer anderen vinden dat we niet zonder dierenwelzijn kunnen! Het is volgens hen belangrijk goed om te gaan met dieren en natuur! De dieren zorgen voor veel plezier en houden veel ouderen uit hun eenzaamheid.  Daarnaast mag er tijd en geld besteed worden aan de zwerfkatten. Dieren hebben ook recht op een waardig leven.

Sommige burgpanel leden zijn van mening dat het achter de voordeur lastig is om te controleren hoe mensen met hun dieren omgaan. Dierenwelzijn is vooral een verantwoordelijkheid van de eigenaar. Helaas nemen volgens deze panelleden veel eigenaren niet die verantwoordelijkheid en zit de maatschappij vaak met de negatieve gevolgen. De overheid en de gemeente zullen, helaas kan het niet anders wel moeten ingrijpen maar dit is vaak een druppel op een gloeiende plaat.

Veel panelleden weten de niet de oplossing maar vooral de problemen met dieren in Brabant zijn groot en economische belangen winnen het vaak van de gezondheid van de Brabander aldus deze panelleden. Dieren hebben geen rechten, maar de mens (lees eigenaar) heeft plichten.