Nieuws

Werkgroep werkt aan een scenario voor de versterking van het gebied rond de kerk in Zesgehuchten

DGG werkgroep zesgehuchten

De DGG werkt samen met een aantal inwoners van Zesgehuchten die mee willen denken over de toekomst van het gebied rond de kerk van Zesgehuchten. Dat er in de komende jaren iets gaat gebeuren in dit gebied is duidelijk. Het kerkbestuur heeft plannen met het gebied achter de kerk, in het gemeentelijk IHP staat dat de Jozefschool in 2026 vernieuwd gaat worden en Woonbedrijf heeft de locatie Josephinehof voor zover wij weten in haar meerjarenplan staan voor vernieuwing.

Er liggen verschillende opties op tafel.

Begin april is de werkgroep weer bijeen geweest dit keer voor een brainstormsessie. Tijdens deze sessie hebben de deelnemers in subgroepen kansen en knelpunten van het gebied in kaart gebracht en hebben zij vervolgens een aantal mogelijke oplossingen uitgewerkt. Het doel was om de leegkomende plekken het gebied rond de kerk te vullen met een school, woningen en voorzieningen. Verder is bekeken ook hoe de diverse verkeersstromen door het gebied zouden moeten lopen. Uiteindelijk zijn de ideeën uit de subgroepen verzameld tot een totaalscenario. In de volgende bijeenkomst worden dan de uiteindelijke keuzes gemaakt.

Hieronder enkele ideeën die op dit moment op tafel liggen. Voor de nieuwe school zijn op dit moment drie voorkeurslocaties aangegeven. Deze zijn aan de Rederijkstraat (1), aan de losweg (2) en aan de Gijzenrooijseweg (3). Met betrekking tot de woningbouw zouden er op de locatie van het huidige Josephinehof (A2) betaalbare woningen voor ouderen (zorgwoningen) en alleenstaanden gebouwd kunnen worden. Aan de Diepe Vaart (A1/B1) kunnen dan ongeveer 20 grondgebonden woningen in de vrije sector gerealiseerd worden. De overige vrijkomende locaties (B2/C) zouden een groene invulling kunnen krijgen. Het kerkplein (blauwe cirkel) zou zoveel mogelijk autovrij kunnen worden en er kunnen voorziening toegevoegd worden zoals horeca, een winkeltje of een afhaalpunt voor pakketten. Dit alles om de ontmoeting in de wijk te versterken. Alle maatschappelijke gebouwen aan het plein zouden geïntegreerd kunnen worden waarbij er aandacht kan te zijn voor de verloren hoek bij de huisarts (groene cirkel). In een volgende bijeenkomst wordt er over de ideeën verder gesproken om tot een totaalplan voor het gebied te komen.

Praatplaat zesgehuchten