Nieuws

Laatste raadsvergadering van 2022

raad 22

Hulp op maat

Op 12 december was de laatste raadsvergadering van 2022. Tijdens deze vergadering werden twee raadsvoorstellen behandeld die beide in de portefeuille zitten van de DGG-wethouder Looijmans.

Het eerste voorstel ging over Maatwerkaanpak koopkrachtverlies. Dit voorstel is naast andere subsidiemaatregelen bedoeld voor de ondersteuning op maat voor minima en mensen met een laag- en middeninkomen die door de hoge inflatie in financiƫle problemen zijn gekomen. De maatregelen gelden voor het gehele jaar 2023. Naar aanleiding van een evaluatie in het derde kwartaal 2023 zal gekeken worden of continuering in 2024 aan te raden is.

Exploitatiesubsidie voor Hofdael

Het tweede raadsvoorstel had betrekking op een aanvullende exploitatiesubsidie voor Hofdael, de huidige Weeffabriek. Tijdens de commissievergadering waarin dit onderwerp behandeld is, heeft de DGG aangegeven, ondanks de aanvullende subsidie verheugd te zijn met de stappen die door het bestuur en directie van Hofdael/Weeffabriek gemaakt worden. De DGG heeft vertrouwen in de huidige gang van zaken.

Beide voorstellen werden met ruime meerderheid aangenomen.