Nieuws

Nu aan de slag, garen op de klos!!

peter

De maand van Peter Looijmans

De afgelopen maand stond grotendeels in het teken van de begroting die unaniem door de Gemeenteraad is vastgesteld. Een mooi resultaat waar we trots op kunnen zijn. Onze Raad is kritisch maar kan zich ook grotendeels vinden in de koers die we volgen en dat is positief. Veel DGG-ambities zitten in deze begroting en dat is dus erg positief. Nu aan de slag, garen op de klos!!

Uitbreiding en verbetering sportaanbod in onze gemeente.

Met het vaststellen van de begroting is ook akkoord gegaan met het uitbreiden en verbeteren van ons sportaanbod. VV Geldrop maakt een flinke groei mee, mede door het damesvoetbal en aanwas van jeugd. Daardoor ontstaat o.a. een gebrek aan velden om op te kunne trainen. Met het vervangen van een van de huidige grasvelden door kunstgras ontstaat er meer capaciteit om de trainingen en wedstrijden goed in te kunnen plannen.

Nadat dit najaar tennisvereniging De Mast de eerste padelbanen in gebruik heeft kunnen nemen, is nu ook geld vrijgemaakt om padel te gaan realiseren bij De Helze. Binnenkort gaan we met de vereniging kijken hoe we dat aan gaan pakken zodat binnen afzienbare tijd deze snelgroeiende sport ook bij Tennisvereniging De Helze beoefend kan gaan worden.

Aanpak koopkrachtverlies

Tijdens de commissievergadering in november is het voorstel “aanpak koopkrachtverlies” besproken. Vanuit mijn portefeuille armoedebestrijding een behoorlijke opdracht. Door de energiecrisis, hoge inflatie en stijgende loonkosten komen steeds meer huishoudens in de problemen. Het Rijk neemt maatregelen, dat is mooi maar deze missen soms hun doel. Ons voorstel is om meer maatwerk voor inwoners te bieden waardoor men (hopelijk) duurzaam uit de problemen kan komen en blijven. Het was mooi om te zien dat een grote meerderheid van de Raad dit idee omarmt.

Rondje Cultuur

Met cultuur (nieuw) in mijn portefeuille kom ik graag over de vloer bij onze instellingen die actief zijn op dit gebied. Ik ervaar een enorm enthousiaste groep mensen die met passie werken aan het bieden van een mooi aanbod voor onze inwoners. Ik kijk graag samen met deze instellingen naar de mogelijkheden om een breed aanbod in onze gemeente te kunnen aanbieden. Voor jong en oud, betaalbaar en, als het kan, in de wijken.

Heidedag DGG

Met de nieuwe ploeg DGG’ers inclusief het bestuur zijn we onlangs op een teambuildingsdag geweest om onze ambities voor Geldrop-Mierlo te bespreken. We hebben veel goede plannen en goede afspraken gemaakt. Ook het contact met onze leden (na corona) moet weer aangehaald worden én we zoeken nieuwe mensen die ons willen steunen, helpen etc.  Dus bent u of kent u iemand die graag iets wil betekenen voor onze partij…laat het weten!

Inburgering

Samen met Senzer en de LEV groep is een project gestart om Eritrese inwoners uit onze gemeente te leren om zelfredzaam te worden. Op 23 november mocht ik aan deze groep een certificaat uitreiken aan deze mensen omdat zij met succes de training afgerond hebben. Het was bijzonder mooi om te zien hoe deze mensen werken aan hun toekomst in Nederland.

Green Friday

Als tegenhanger van Black Friday organiseert Het Goed “Green Friday”.  Het Goed heeft het afgelopen jaar (tot 25 november) 788.000 kilo spullen “verwerkt” en dat staat gelijk aan 788.000 kg CO2 uitstoot besparing. Mooi initiatief wat DGG van harte ondersteund. Ik mocht een Green Friday opsteker met plant in ontvangst nemen om dit te vieren.

niks

Tis voor niks loop

Op zondag 27 november kon, na twee jaar covid, de “Tis voor niks loop” weer gehouden worden. Maar liefst 1100 lopers doen mee aan dit evenement. Al 20 jaar lang wordt dit georganiseerd door vele vrijwilligers. Een mooie activiteit in onze gemeente met een mooie diepere gedachte. Ik mocht het startschot geven en ben mee gaan lopen op een van de routes dwars door bos en heide.