Nieuws

Veel hamerstukken tijdens de raadsvergadering van oktober.

hamer

De raadsvergadering op 17 oktober was alweer de derde raadvergadering sinds juli 2022. Tijdens deze vergadering werden een aantal onderwerpen zoals taskforce sociaal domein en Gemeenschappelijke regeling Senzer als hamerstukken afgetikt. Deze onderwerpen waren namelijk in de commissievergadering van 4 oktober reeds besproken. Nadat tijdens vergadering bleek dat er over deze onderwerpen geen verdere vragen of opmerkingen waren, konden ze worden afgehamerd.

Amendementen en moties

Anders was dit bij het raadsvoorstel over de visie op de Bleekvelden. D66, Groen Links, Samen en de PvdA hadden een amendement ingediend om vast te leggen dat minimaal 10 % van de te bouwen woningen tot de categorie sociale koop tot lage middeldure koop dienden te behoren. Dit amendement haalde echter geen meerderheid omdat de andere partijen de doelgroepenverordening willen afwachten en geen versnippering willen zien van verschillende categorie├źn woningen.

De DGG gaf bij monde van fractievoorzitter Ingemar Lubbers bij de wethouder aan om in het verdere proces rekening te houden met de bezonning van de omliggende woningen. Het voorstel Bleekvelden werd aangenomen.

Tot slot werd er door de drie coalitiepartijen DGG, CDA en DPM een motie ingediend om de mogelijkheden voor een tweede ontsluitingsweg voor de wijk Luchen te gaan onderzoeken. Evenals bij de motie die de DGG in augustus indiende over een onderzoek naar de mogelijkheden voor verplaatsing van bedrijven aan het Emopad, viel het mij weer op dat partijen in hun reacties in veel gevallen al een invulling geven aan de oplossing terwijl de motie duidelijk gericht is op onderzoek of en hoe een oplossing mogelijk is. Nadat de indieners van de motie hun beweegredenen voor het indienen van de motie werd deze met ruime meerderheid aangenomen.

De volgende raadsvergadering is op 10 november. Deze vergadering zal geheel in het teken staan van de gemeentebegroting 2023.