Nieuws

DGG roept op om mee te doen aan het buurtonderzoek Pali

Buurtonderzoek Pali

Al veel gedaan.

De DGG zet zich in voor een fijne leefomgeving voor de inwoners van Geldrop-Mierlo. In een deel van Geldrop wordt deze fijne leefomgeving soms verstoord door de geuren die afkomstig zijn van het slachthuis van de Pali Group. Veel inwoners hebben de DGG hierop aangesproken en de DGG heeft op diverse momenten hier aandacht voor gevraagd, vragen over gesteld en moties ingediend.

Ook Pali heeft niet stil gezeten. In overleg met het buurtcomité en de gemeente heeft Pali al diverse investeringen gedaan en maatregelen genomen om de mogelijke overlast van geur en geluid te reduceren. Helaas is de overlast hiermee nog niet geheel verdwenen.

De gemeente heeft nu aan Pali gevraagd om een revisievergunning aan te vragen. Dit maakt de situatie overzichtelijker en eenvoudiger te controleren en te handhaven.

Buurtonderzoek

Om een goede en duurzame oplossing te kunnen vinden voor de problematiek rond om Pali is het van belang om exact te weten wanneer er onaangename geuren of te veel geluid ervaren wordt in de buurt. Het buurtcomité wil daarom samen met de gemeente hier een buurtonderzoek naar doen.  Het gaat om een onderzoek onder de inwoners die in een straal van 400 meter rondom Pali wonen. Zo’n onderzoek heeft alleen waarde al er voldoende mensen bereid zijn om er gedurende een langere tijd aan mee te doen. De DGG staat helemaal achter dit onderzoek.

Het is de bedoeling dat mensen die zich aanmelden via een app mee kunnen doen. Het doel van het onderzoek is dat er gedurende een bepaalde periode een beter beeld verkregen wordt van het aantal meldingen van geuroverlast, de locaties waar men geuroverlast ervaart en de tijdstippen waarop dit gebeurt, zodat de gemeente in overleg met Pali en het Buurtcomité beter kan beoordelen of er verbeteringen mogelijk zijn.

Het onderzoek wordt binnenkort opgestart. Het Buurtcomité is nog bezig met het werven van buurtbewoners om hieraan mee te doen. De DGG hoopt dat veel omwonenden aan deze oproep gehoor zullen geven. Wilt u meedoen dan kun u zich aanmelden via: samenduurzaam@geldrop-mierlo.nl

Nieuwsbrief en Burgerpanel

De gemeente Geldrop-Mierlo geeft maandelijks een nieuwsbrief uit over het bedrijventerrein Pali Geldrop. Wilt u op de hoogte blijven meldt u dan aan via  https://m15.mailplus.nl/wppVc64UK23U-1004-315100652-test-1

Wilt u mee blijven praten over actuele lokale thema’s meldt u dan aan voor het DGG-burgerpanel via www.dgg-burgerpanel.nl