Nieuws

DGG in gesprek met bewoners van de IJsvogel over plannen op Bleekvelden.

ijsvogel

Bezonning voor bewoners van belang

In de week voor de raadsvergadering heeft de DGG gesproken met een bewoner van IJsvogel over de visie van Bleekvelden zoals deze opgesteld is voor de raadsvergadering van 17 oktober 2022. Met name de zorgen van de bewoners van de IJsvogel en Mierloseweg over de bezonning werden uitvoerig besproken. De bewoners zijn bezorgd dat de geplande nieuwbouw de zon op hun woningen wegneemt waardoor de zonnepanelen op de daken niet goed meer werken. Omdat deze huizen gasloos zijn zijn de zonnepanelen van essentieel belang.

In gesprek gaan en in gesprek blijven.

DGG heeft in de raadsvergadering expliciet het volgende aan de wethouder gevraagd of de Bezonningstudie zoals die was aangeleverd specifieker kan. Nu zijn er nog veel onduidelijkheden. Verder was de vraag van de DGG of het definitieve bezonningsonderzoek nog van invloed is op het uiteindelijke ontwerp.

Door de toezegging van de wethouder over het laten uitvoeren van een goed bezonningsonderzoek heeft DGG het vertrouwen dat dit voldoende is voor nu om straks een gedegen plan vast te kunnen stellen waarbij recht gedaan gaat worden aan de belangen van de inwoners van de IJsvogel en de Mierloseweg.

De bewoner van de IJsvogel kon zich vinden in deze toezegging en wij kijken gezamenlijk terug op een positief resultaat. DGG vindt het belangrijk om laagdrempelig met bewoners in gesprek te gaan en te blijven.