Nieuws

Verrassende resultaten op informatieavond toekomst Gijzenrooij.

gijzenrooij

Het gebied te laten zoals het nu is.

Woensdagavond 18 mei werd op Zesgehuchten een infoavond gehouden omtrent het gebiedsproces Gijzenrooij. Doel van de bijeenkomst was om input op te halen bij de bezoekers, een klein honderdtal, op basis van de presentaties die die avond gegeven gingen worden door o.a. de gemeente en het Brabants Landschap. Met verve werd de mogelijke komst van een stadsboerderij aangeprezen als ultieme noodzaak om het gebied zoals het er nu bij ligt terug te brengen in de oorspronkelijke staat en dit als zodanig voor de toekomst te borgen. Dat Gijzenrooij een uniek gebied is met haar watersystemen en ecologische inrichting was geen verrassing voor de bezoekers. Wèl de noodzaak om het gebied te gaan beheren door het vestigen van een stadsboerderij. Er werden een flink aantal kritische vragen gesteld door verschillende aanwezigen met veelal als kern om het gebied te laten zoals het nu is.

Er bleek verrassend eensluidend gedacht te worden.

Daarmee wordt de toekomst van het gebied niet geborgd volgens de presentatoren en is specifiek beheer nodig. Om te peilen hoe de aanwezigen over de plannen dachten werden er werkgroepjes gevormd die met plakbriefjes aan konden geven in welke onderdelen van de plannen zij kansen zagen, of niet, en hoe zij dachten over alternatieven om het gebied toch op een toekomstbestendige manier te kunnen gaan beheren.

Na deze plakronde werden de resultaten met elkaar gedeeld en bleek er over een aantal zaken verrassend eensluidend gedacht te worden. Samenvattend waren overwegend de meningen:

  • Zorgen over de verbreding van de A67, vooral vragen om compensatie voor gebiedsinrichting
  • Geen woningbouw in dit gebied
  • Geen gemotoriseerd verkeer in het gebied, enkel bestemmingsverkeer
  • Versterking van de hydrologische en ecologische structuur
  • Geen aanzuigende werking op toerisme en recreatie
  • Sanering van de voormalige vuilnisbelt
  • Gebiedsbeheer inclusief de vestiging van een stadsboerderij enkel als de noodzaak overduidelijk is
  • Als er een stadsboerderij moet komen deze plaatsen aan de rand van het gebied

Aan het eind van de avond werd nog eens nadrukkelijk gesteld dat de opgehaalde input meegenomen wordt in de uiteindelijke adviesnota zoals die later in het jaar aangeboden gaat worden aan het college van B&W. Tussentijds wordt de opgehaalde input weergegeven op de site van de gemeente Geldrop-Mierlo, aldus de aanwezige wethouder.

De DGG blijft waken over dit proces om dit unieke gebied te behouden zonder opoffering voor welk ander doeleind dan ook.