Nieuws

DGG-jubilarissen ontvangen DGG-speldje in zilver en in goud.

jubilarissen dgg

DGG ereteken voor jubilarissen

Al meer dan 50 jaar neemt de DGG (Democratische Groepering Geldrop) actief deel aan de lokale politiek in Geldrop-Mierlo. Op dit moment heeft de partij 6 zetels in de gemeenteraad en levert zij twee wethouders in  het college van B&W. Toen de DGG 2020 50 jaar bestond heeft de ledenraad besloten om leden die zich al langeretijd inzetten voor de partij te belonen met het DGG-ereteken. Dit is een speldje in brons, zilver of goud. Afgelopen week zijn de speldjes voor 40 en 50 jaar lidmaatschap uitgereikt aan leden die bijna van de oprichting vaan de DGG al betrokken zijn.

Dank aan de jubilarissen.

Speldjes voor 40 jaar lidmaatschap werden uitgereikt aan Jan van de Valk en Dick Klaassen. Jan was in zijn jonge jaren altijd zeer actief tijdens de verkiezingscampagne. Hij was een vast lid van de plakploeg die de posters door heel Geldrop aan de lantaarnpalen hing (dat mocht toen nog). Daarmee zagen de belangrijkste toegangswegen van Geldrop in die tijd altijd DGG-groen. Dick Klaassen was regelmatig inval-raadslid. Als er een DGG-raadslid tussen tijds vertrok bijvoorbeeld door verhuizing of werk dan stond Dick paraat om de plaats in te nemen. Zo heeft Dick als raadslid zijn bijdrage geleverd aan het besturen van onze gemeente.

Speldjes voor 50 jaar lidmaatschap werden uitgereikt aan Corrie van den Eijnden en Willem Berkers. Corrie is de weduwe van wijlen Frans van den Eijnden een van de grondleggers van de DGG. In de begin jaren waren alle DGG-vergaderingen ten huize van de familie van den Eijnden in de Deelenstraat en Corrie zorgde altijd voor een gastvrije ontvangst. Daarnaast ondersteunde ze Fans van de Eijnden gedurende zijn gehele carrière in de politiek. Corrie is al geruime tijd erelid van de DGG. Willen Berkers is een bekend DGG-lid. Er zijn doen veel anekdotes de ronde over zijn tijd in de politiek en als wethouder van Geldrop. In die tijd kon het zijn dat je als raadslid van de DGG op de late avond een telefoontje kreeg van Willem om de complete gemeente politiek nog een eens “even” door te nemen. Willem heeft veel voor de DGG bekent toen hij actief was in de politiek en nu nog is Willem de nestor van de partij en houdt hij het reilen en zeilen zo goed mogelijk in het oog.

Het bestuur en de leden van de DGG feliciteren de jubilarissen en zijn hen dankbaar voor alles wat zij in de afgelopen decennia voor de DGG hebben betekend. Mede dankzij hun inzet is de DGG geworden wat het heden ten dage is.