Nieuws

Raad van Geldrop-Mierlo gaat aan de slag

akkoord

Samenwerking, snelheid en daadkracht.

Kernwoorden zijn samenwerking, snelheid en daadkracht. Trots presenteren  de fractievoorzitters Frans Stravers (DGG), Mark van Schaijk (CDA) en Jan Peters-Rit (DPM) samen met formateur Godfried van Gestel het doelstellingenakkoord voor Geldrop-Mierlo 2022-2026. Een akkoord dat ook met de overige partijen uit de gemeenteraad tot stand is gekomen. Een bijzondere manier van werken met een duidelijk resultaat.

Eén boodschap staat centraal: handen uit de mouwen en aan de slag!

De onderwerpen waar we als gemeente snel aan moeten gaan werken zijn: wonen, dienstverlening, mobiliteit, het sociaal domein, onderwijs, sport voor iedereen, duurzaamheid en afval en leefbaarheid in de wijken.

Over veel zaken zijn de partijen uit de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo het eens. Toch zijn er altijd nuances waarmee geprobeerd is rekening te houden in dit akkoord. Alle partijen hebben inbreng kunnen geven, hopelijk voelt iedereen zich straks senang bij het werken vanuit dit document.

Waar de partijen het in ieder geval hartelijk mee eens zijn is het uitgangspunt om nu te gaan ‘aanpakken’ én om dit in goed overleg met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden in onze gemeente te gaan doen. Participatie staat dus hoog in het vaandel en tegelijkertijd is de online serviceverbetering een item met als thema: ‘digitaal als het kan, persoonlijk als het moet’

Wat verder opvalt is het aantal concrete doelstellingen die opgenomen zijn in dit akkoord met daarbij ook een tussentijds-evaluatiemoment halverwege de bestuursperioden, over 2 jaar. Zo houdt iedereen de vinger aan de pols en is duidelijk waar het nieuwe bestuur van Geldrop-Mierlo voor staat de komende jaren.

Opvallend hierin zijn bijvoorbeeld: zorgen dat er weer een bus(halte) komt bij het station van Geldrop, het terugdringen van het restafval tot nagenoeg 0%, een verkeersveiligheidslabel voor 50% van de wijken en het verhogen van de bezettingsgraad in de wijkgebouwen. Maar ook aandacht voor meer groen, en cultuur als cohesie in de wijk.

De externe formateur, Godfried van Gestel, geeft aan dat het proces in Geldrop-Mierlo positief en open is verlopen. “Ik heb niet met ruziemakers aan tafel gezeten. Het was een proces van elkaar handreikingen doen, zoeken naar verbinding en ik zag ook dat partijen elkaar de ruimte gunden in inhoud en tijd.” Met een mooie start als gevolg, naar een hopelijk vruchtbare samenwerking.