Nieuws

Vakantie voorbij, handen uit de mouwen.

Peter

Er zijn nog veel onzekerheden....

Na een heerlijke zomervakantie merk je dat er weer in snel toenemende mate van alles op je bordje komt. En dat hoort ook zo. De samenleving zit niet stil en we hebben genoeg belangrijke opgaven de komende tijd. Een belangrijk onderwerp is de begroting waarin we de plannen voor de komende tijd ontvouwen en daarbij de benodigde financiën zoeken. Mede door een gezond financieel beleid staan we er niet zo slecht voor maar we mogen ons niet rijk rekenen. Er zijn nog veel onzekerheden die we nu nog niet kunnen begroten maar waarvan we wel weten dat ze op ons af komen.

Zorgen over toenemende financiële problemen bij onze inwoners.

Op 27 september is bekend gemaakt dat een groep van 150 vluchtelingen tijdelijk gehuisvest wordt in sporthal De Weijer in Mierlo. Dit heeft een behoorlijke impact op de omgeving maar ook op de gebruikers van de sporthal. Samen met medewerkers van de gemeente ga ik hierover in gesprek met deze gebruikers om te kijken hoe we de “schade” zo beperkt mogelijk kunnen houden. Geen gemakkelijke opgave omdat alle drie de sporthallen zo goed als volgeboekt zijn door scholen en verenigingen.

In mijn portefeuille gaat het dan met name om de zorgen over toenemende financiële problemen bij onze inwoners. Het aantal mensen dat een beroep doet op hulp van de gemeente of andere instellingen zoals de voedselbank neemt toe en we weten dat er een groep is die zich niet meldt bij onze loketten. We willen daarom een gerichte aanpak maken die mensen helpt om structureel uit de problemen te blijven. Daarvoor zijn we grotendeels afhankelijk van middelen van het Rijk maar daar waar mogelijk is moeten we met een menselijke maat ook maatwerk toepassen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Op het gebied van sport en cultuur is ook altijd beweging. We willen ons niveau van een breed sport- en cultuuraanbod graag vasthouden en daar waar nodig verstevigen. Dat kan op allerlei manieren. Deels door de accommodaties en sportvoorzieningen op peil te brengen/houden en te verduurzamen maar ook door ervoor te zorgen dat al die vrijwilligers die zich inzetten op een goede manier ondersteund worden. Dit is nog een behoorlijke uitdaging de komende tijd waarvoor ik me in ga zetten.

Tot slot wil ik nog graag wat goed nieuws met u delen. De overeenkomst met De Smelen om het zwemmen in het binnen- en buitenbad de komende 15 tot 20 jaar mogelijk te blijven houden is, na een lang proces, op maandag 27 september unaniem door de Raad vastgesteld. U mag gerust weten dat ik trots ben op dat resultaat.  Verder worden op zondag 8 oktober de eerste Padel banen officieel in gebruik genomen bij Tennisvereniging De Mast. Een mooie aanvulling met één van de snelst groeiende sporten in Nederland in onze gemeente. Uiteraard gaan we ook kijken of we dit toe kunnen voegen bij andere tennisverenigingen in Geldrop-Mierlo.