Nieuws

Beheerplan wegen 2023-2027 vastgesteld door de raad.

Serkan

Veiligheid staat voorop in Geldrop-Mierlo.

Veiligheid staat voorop in Geldrop-Mierlo. DGG wil onze wegen begaanbaar en veilig houden en daar hoort een goed beheerplan bij. Daarnaast is het beheren en onderhouden van de wegen wettelijk verplicht.

Het groot onderhoud aan de wegen in Geldrop-Mierlo wordt gefinancierd vanuit de ‘Voorziening Groot Onderhoud Wegen’ en door middel van een onderhoudsplan worden deze werkzaamheden uitgevoerd. Ieder jaar houdt de gemeenteraad toezicht op de te besteden middelen. Onlangs heeft de gemeenteraad een nieuw meerjarenplan wegbeheer vastgesteld dat vanaf 1 januari 2023 gaat lopen.

Aandacht voor duurzaamheid en burgerparticipatie.

Voor het kleine, dagelijkse onderhoud is een bedrag van €176.390,- gereserveerd op de begroting van de gemeente. Dit bedrag wordt besteed aan losliggende tegels, plaatselijke verzakkingen of beschadigingen. Uit de praktijk blijkt dat de geraamde financiële middelen voldoende zijn om dit soort herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Verder is er in het plan aandacht voor duurzaamheid en burgerparticipatie. Hetgeen de DGG hoog in het vaandel heeft staan. Zo worden de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk toegepast waardoor de natuurlijke bronnen niet onnodig worden belast. Daarnaast worden de werkzaamheden zodanig ingepland dat de woonomgeving zo min mogelijk overlast ervaart.

Tevens vindt de DGG dat er in een vroeg stadium met de inwoners moet worden gecommuniceerd en dat zij worden betrokken met de ontwikkelingen in de wijk. Hiermee wordt de burgerparticipatie gestimuleerd en worden alleen de projecten uitgevoerd die er echt toe doen.