Nieuws

Opwek energie langs rijkswegen biedt geen nieuwe mogelijkheden om geluidsoverlast A67 te verminderen.

A67

A67 blijft op de agenda van de DGG.

Geluidsoverlast van de A67 staat al geruime tijd op de agenda van de DGG. Er zijn al een aantal geluidsmetingen gedaan maar telkens blijkt dat het geluid binnen de normen is die Rijkswaterstaat hanteert en dus worden er vanuit het rijk geen maatregelen genomen. De gemeente wil zelfstandig geen maatregelen nemen omdat de meerderheid in de raad vindt dat dit aan het rijk is. De DGG heeft de afgelopen jaren gezocht naar oplossingen voor dit vraagstuk.

Klimaatcorridor A67 biedt helaas geen mogelijkheden.

Vorig jaar leek er een nieuwe mogelijkheid te ontstaan om de geluidshinder te bestrijden in het kader van de energietransitie. In eerste instantie door de gemeente Heeze-Leende en later Someren en Geldrop-Mierlo is het initiatief genomen om een klimaatcorridor A67 op te zetten. Inmiddels hebben zich een aantal gemeenten hierbij aangesloten. (https://energieregiomre.nl/nieuws/2388184.aspx) Hier willen we geluidswerende voorzieningen combineren met energie opwek waardoor het plaatsen van de voorziening betaalbaar wordt.

Als wethouder van onder anderen duurzaamheid is DGG-wethouder Frans Stravers hierbij namens Geldrop-Mierlo aangesloten. Naar aanleiding van dit project heeft een aantal mensen uit de Coevering een concept bedacht voor een verplaatsbaar geluidsscherm met zonnepanelen. Ook is Rijkswaterstaat inmiddels aangehaakt in het kader van het OER project (Opwek Energie langs Rijkswegen). In oktober 2023 is er in Kappelerput te Heeze een bijeenkomst geweest van de deelnemende gemeenten en Rijkswaterstaat en hier is het idee uit de Coevering ook gepresenteerd. Rijkswaterstaat heeft onderzocht welke gronden langs de A67 wat hen betreft beschikbaar zijn om een dergelijke voorziening te realiseren.

De geluidsoverlast A67 staat zoals u ziet nog steeds op de agenda van de DGG en we zoeken wegen om een oplossing te vinden maar het is niet makkelijk en omdat we met het rijk te maken hebben gaat het ook niet zo snel. Er is inmiddels een projectleider aangesteld die ervoor moet zorgen dat het project in beweging blijft en de gemeente heeft inmiddels een kaart van Rijkswaterstaat gekregen waarop staat welke gronden er gebruikt kunnen worden voor de voorzieningen.

Naar aanleiding van de ontvangen kaarten is met Rijkswaterstaat gesproken over Klimaatcorridor A67. Aanvankelijk leken er veel mogelijkheden maar helaas speelt de geplande maar uitgestelde verbreding van de A67 ons hier parten. De verbreding is voor onbepaalde tijd uitgesteld en daardoor mag er met het stuk A67 tussen Leenderheide en de afrit Geldrop niets gedaan worden. Rijswaterstaat wil wachten tot er een definitieve uitspraak is over de verbreding van de weg. Jammer want dit was een uitgelezen kans om iets te doen aan de geluidoverlast van de A67. We blijven speuren naar oplossingen voor dit geluidsprobleem.